Home About Browse Search
Svenska


Lindhé, Henrik, 2013. Lunds stadspark : finns förutsättningar för GSA-certifiering?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
322kB

Abstract

Målet med min uppsats var att undersöka Lunds stadspark och bedöma dess kvaliteter. För att kunna göra det på ett objektivt sätt ville jag utgå från ett standardiserat
bedömningsmaterial som även kan användas på andra parker och platser. Jag fann bedömningsförfarandet för Green Space Awards (GSA) vara tillämpbart. GSA som organisation var också intressant, då det är ett relativt nytt nätverk som verkar för att uppmärksamma goda parkmiljöer med hög kvalitet. Därför blev min frågeställning:
Har Lunds stadspark de förutsättningar som krävs för att bli GSA-certifierad?
Med följdfrågan;
Vilka åtgärder och förbättringar skulle behövas för att nå dithän?

Med min uppsats har jag inte för avsikt att ge ett komplett svar på frågan om stadsparken har möjlighet att bli GSA-certifierad. Istället vill jag gå in på djupet i ett urval av de bedömningskriterier som GSA har vid bedömning av parker och presentera GSA. För att besvara mina frågor har jag använt mig av litteraturstudier, intervjuer samt egna besök i parken. Litteraturstudierna har innefattat nyhets- och debattartiklar, hemsidor, uppslagsverk och böcker. Jag har även intervjuat parkintendent Lars Brobeck som hade mycket att berätta om stadsparken och arbetet däromkring. Vidare har jag själv arbetat i parken som
säsongsarbetare och är därför insatt och uppdaterad om den och företeelser däri.

Resultatet av min undersökning om huruvida parken är kvalificerad för GSA-certifiering var inte fullständig då jag inte utgick från hela testet utan en mer överskådlig version.

Undersökningens resultat beskriver parkens starka och svagare sidor, samt ger en bild av hur en förenklad version av GSA bedömningskriterier kan användas vid bedömning av
utemiljöer. Dessutom belyser uppsatsen den urbana parkens inverkan på staden, samt ger en historik över stadsparkens utveckling. I den efterföljande diskussionen har jag, med
bakgrund av mina slutsatser i undersökningen, diskuterat hur GSA fungerar som objektiv modell för kvalitetsbedömning, vad Lunds stadspark har för kvaliteter samt vad som behövs förändras för att parken ska bli GSA-certifierad.

Vad jag har kommit fram till är att Stadsparken inte når upp till GSAs krav, trots stora kvaliteter vad gäller framför allt historia, biodiversitet och att fungera som aktivitetspark.

Det finns flera punkter där kvaliteten måste förbättras för att parken ska kunna anses GSAvärdig. Dessa punkter är bland annat kommunikation och information, struktur, bättre
anknytning till omgivningen samt att kunna erbjuda aktiviteter under en större del av året.

Min undersökning pekar också på att GSA kan behöva viss modifikation i sina bedömningskriterier för att kunna fungera som relevant kvalitetsmått.

,

The main objective with my essay was to examine the city park of Lund and its qualities. To be able to examine the park in a non-biased manner I wanted to use standardized criterions, which I found in the assessment used within the Green Space Awards. Since this is a relatively new organization, judging and encouraging qualitative parks, I found it specifically interesting to use their criterions in my work. Bearing this in mind the questions set out to
answer therefore became, firstly:
Does the Lund city park have the features needed to become GSA-certified?
And secondly;
Which improvements and arrangements must be taken?

The main objective with my essay is not to give a complete answer to the question whether the Lund city park has what it takes or not to become certified. Instead I have chosen ten questions out of the original forty, circa, to be able to present a broad examination of the park.

To answer my questions I have used books, papers and articles about this specific park and urban parks in general. I have also made an extensive interview and paid the park many visits. My background as a maintenance worker during many summers in this very park has been of great importance for this essay as well.

The results of my review of the park’s features and qualities regarding the GSA-certificate didn’t give any reliable answers, since this wasn’t my main objective. The results of my essay are instead meant to present the park’s features and qualities in a balanced and extensive way. Furthermore my intentions were to create a picture of how a simplified version of the GSA-protocol may be used when assessing parks. My essay also illuminates the role of the
urban park in the city, and tells the history of the Lund city park.

The essay ends with a short discussion on whether the park reaches the levels required to become GSA-certified and how the GSA-protocol actually works as a model for quality
assessment.

A brief conclusion of my review tells that the GSA may be in need of some modifications to be able to be used as a relevant tool for quality assessment. The same applies for the Lund city park, which has great advantages but also plenty of disadvantages, and is seemingly far from being GSA-certified in the short term.

The greatest advantages are the park’s history, its biodiversity and its role as an activity park. To reach the goals set out for GSA improvements must be undertaken especially in the areas of communication and information and structure and accessibility.

Main title:Lunds stadspark
Subtitle:finns förutsättningar för GSA-certifiering?
Authors:Lindhé, Henrik
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:GSA, Green Space Awards, stadsparken, Lund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2503
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2503
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2013 09:57
Metadata Last Modified:04 Jul 2013 09:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics