Home About Browse Search
Svenska


Madsen, Julia, 2020. Urbana grönytors bidrag till välbefinnande och stadsklimat. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

In this master thesis, I have studied the beneficial effects that nature
has on the urban climate and our well-being – and why it has an effect
on us, as well as sustainable urban planning and ecosystem services.
How can we preserve and contribute to biodiversity, and the urban
ecosystem services that is necessary to secure the ecological links in
cities? To answer the questions, the regional council of Scania County
and Lund’s municipality have been surveyed to find out how the work
of green infrastructure looks like in practice at a regional and
municipal level. Their work is compared to EU:s requirements and
directives on the work of green infrastructure.
Today, cities are expanding fast, and it is resulting in a loss of urban
green space and nature. At the same time, cities are becoming
increasingly vulnerable to environmental changes such as droughts,
floods, heat stress, extremely cloud-burst and other natural disasters.
A loss of nature means not only a vulnerability to environmental
changes in cities, but it has negative effects of urban people’s wellbeing as well. It also results in loss of biodiversity which is important
for all ecosystem services. How can we, as planners, design for a
sustainable city? What is a sustainable city development?

,

I detta examensarbete har jag undersökt effekter som naturen har för
stadsklimatet och vårt välbefinnande – varför det har effekt på oss,
samt hållbar stadsutveckling och ekosystemtjänster. Hur kan vi
bevara och bidra till den biologiska mångfalden, och därmed
ekosystemtjänster i städer som kan säkra upp de ekologiska
sambanden? För att svara på frågorna har Region Skåne och Lunds
kommuns arbete av grön infrastruktur studerats på en regional- samt
kommunal nivå. Detta jämförs med EU:s krav och direktiv kring
arbetet av grön infrastruktur.
Idag expanderar städer fort vilket resulterar i en förlust av
grönområden och natur. Samtidigt blir städerna alltmer sårbara för
miljöförändringar som torka, översvämningar, värmespänning, skyfall
och andra naturkatastrofer. En förlust av natur innebär inte bara en
sårbarhet för miljöförändringar i städer, utan även ett sämre
välmående för stadsmänniskor. Det resulterar också i förlust av
biologisk mångfald som är viktig för alla ekosystemtjänster. Vilka
metoder kan vi som stadsplanerare arbeta med för hållbar utveckling?
Vad är hållbar stadsutveckling?

Main title:Urbana grönytors bidrag till välbefinnande och stadsklimat
Authors:Madsen, Julia
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Blennow, Kristina and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landscape architecture, urban nature, sustainable development, nature-based solutions, green infrastructure, biodiversity & ecosystem services
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16077
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16077
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2020 08:32
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics