Home About Browse Search
Svenska


Persson, Karin, 2006. Vatten som väcker sinnena : förslag för införande av vatten i Alnarps rehabiliteringsträdgård utifrån några miljöpsykologiska teorier. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Alnarp's Healing Garden is a place for rehabilitation as well as an ongoing multidisciplinary scientific research experiment. The garden is built on research results from the disciplines of Landscape architecture, Environmental Psychology and Garden Therapy. In the garden, people diagnosed with burnout syndromes are being rehabilitated. The participants need safe and calm environments which activate their bodies self healing systems.
Theories show that water as an element, per se, increases the observer's preference for an environment. But what is it with water? Why is it calming? How does it affect the experience of an environment?
The aim of this project is to design new water features based on literary studies of theories from Environmental Design, Garden Therapy and the participant's needs. The method used for this project is a survey-analyses-design with emphasis on the survey of theories. What is important when experiencing an environment? What are the restorative qualities of water? What are the participant's situations? What demands do they have on their environment? How does the staff work with the garden in Alnarp?
Alnarp's Healing Garden is analysed from the theories of environmental psychology, field research, and personal contact with therapist and scientists. Seven new water features are thereafter presented.

1. The Well
2. The Brook
3. The Sea with wetland
4. The Falls
5. The Mirror pond
6. The Farm pump
7. The Water drum

The suggested water elements strengthen the garden's initial design, the coherency with the garden rooms and their characters. The new water elements create different spaces which activate and awaken the participant's senses according to there individual situations.

Keywords; design with water, restorative environments, healing gardens, landscape architecture.

,

Alnarps rehabiliteringsträdgård är förutom en plats för rehabiliteringsverksamhet
även ett tvärvetenskapligt forskningsförsök under löpande utveckling,
uppbyggt kring forskning inom disciplinerna landskapsarkitektur,
miljöpsykologi och trädgårdsterapi. I trädgården rehabiliteras personer som
drabbats av stressrelaterade sjukdomar. Dessa personer, deltagarna, har
stort behov av lugna och trygga miljöer som stimulerar och aktiverar kroppens
självläkningssystem. Forskning inom miljöpsykologi visar att synen av
vatten lugnar iakttagaren. Tillgången till rent vatten är livsviktigt för överlevnaden.
Fascinationen till vatten verkar vara djupt rotad i människans natur.
Därför har man beslutat att mer vatten ska införas i Alnarps rehabiliteringsträdgård.
Men vad är det med vatten? Varför är det fascinerande? Hur
kan det påverka upplevelsen av en miljö? Denna rapport kommer med konkreta
förslag till införande av mer vatten med utgångspunkt i forskning
inom miljöpsykologi, trädgårdsterapi och i studier om deltagarnas behov.
Metoden som har använts är s k Survey-Analysis-Design. Kartläggning-Analys
-Formgivning. Kartläggning av olika teorier utgör projektets fokus, d v s undersökningar
av vad som är viktigt vid upplevelsen av en miljö, vattnets restorativa
egenskaper, deltagarnas situation och krav på sin omgivning, samt hur personalen
arbetet med trädgården. Rehabiliteringsträdgården analyseras utifrån de
miljöpsykologiska teorierna, fältundersökning och samtal med personal och
forskare. Därefter presenteras sju nya vattenelement.
1. Källan, ursprunget, en stilla plats för kontemplation
2. Bäcken, vägen, porlande vatten leder mot trädgårdens centrum
3. Sjön med våtmark, störrre stilla vatten, mångfunktionelt sjölandskap
4. Vattentrappan, lekfullt plaskande vatten i välkomsträdgårdens sinnliga
del
5. Spegelbassängen, stora betongkärl ställer krav och skapar mötesplats
6. Gårdspumpen, en referens till en kulturhistorisk samlingsplats
7. Vattentunnan, välkomst med stilla, fallande eller strålande vatten
Förslagen förstärker trädgårdens ursprungliga design, sammanhanget mellan
trädgårdens olika rum och de olika rummens karaktär. De nya vattenelementen
skapar nya platser som aktiverar och väcker deltagarnas sinnen med hjälp
av vattnets många olika egenskaper. I de restorativa delarna av trädgården arbetas
det med stilla och lugna naturlika vattenelement medans det i trädgårdens
aktivare delar arbetas med rörligare vatten med kulturprägel för att möta
och stimulera deltagarnas olika behov.

Main title:Vatten som väcker sinnena
Subtitle:förslag för införande av vatten i Alnarps rehabiliteringsträdgård utifrån några miljöpsykologiska teorier
Authors:Persson, Karin
Supervisor:Randrup, Thomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:vatten, restorativa miljöer, trädgårdsterapi, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7257
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7257
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2017 08:49
Metadata Last Modified:28 Sep 2017 08:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics