Home About Browse Search
Svenska


Ellert Ezeldin, Sara, 2013. Trekanten är inte fyrkantig : gestaltandet av en mötesplats på parkeringsplatsen Trekanten. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

En stads centrum är dit du går för att möta andra människor, bli överraskad, få nya intryck, föreviga
ögonblick och skapa nya ögonblick. Luleås centrum dör ut under kvällstid, delvis eftersom den största attraktionen är detaljhandeln. Denna uppsats ger förslag på hur Luleå kommun kan tillgodose sina invånares önskan att få en central mötesplats i staden. Förslaget är att ge parkeringsplatsen Trekanten i Luleå centrum en ny
funktion som mötesplats.

Uppsatsen börjar med att ta undersöka vad en mötesplats är och vad som är de grundläggande förutsättningarna för att en mötesplats ska uppstå. Sedan redovisar den reultatet på en enkät ställd till Luleås invånare samt platsanalyser
gjorda på Trekanten. Efter det presenteras själva
förslaget som bygger på att möta, koppla och aktivera. Det föreslås att Trekanten ska bli en aktivitetspark som uppmuntrar till möten, ger det intilliggande Kulturens Hus plats på Trekanten samt förbinder stadens gågata med den populära Norra Hamn. En avslutande diskussion tar bland
annat upp den egna processen, enkäten som arbetsverktyg, det externa köpcentrumet kontra stadskärnan, bilens nödvändighet, att gestalta efter klimatet samt förslag på forstatt arbete inom området.

,

The city center is where you go to meet other people, to be surprised, get new impressions, eternalize moments and create new moments.

Luleå city center is a center that fades out in the
evenings partly because the main attraction is retail. This essay suggests how Luleå municipality can meet its residents desire to have a central meeting place in the city by giving the parking lot Trekanten in Luleå city center a new function as a meeting site.

The essay begins to examine what a meeting place is and what the fundamental conditions are for a meeting place to occur. Then the reultat on a questionnaire addressed to Luleå’s residents is presented together with ite analyzes made on Trekanten. After that a proposal is shown which is based on Trekanten to be an activity park that gives the adjacent Kulturens Hus a better anchorage in the surrounding area and connects the city’s pedestrian street with the popular North Harbour. A final discussion addresses the writers own process, the questionnaire as a research tool, the external shoppingcenter versus city
center, car necessity, design in regard to climate and suggestions for further work in the field.

Main title:Trekanten är inte fyrkantig
Subtitle:gestaltandet av en mötesplats på parkeringsplatsen Trekanten
Authors:Ellert Ezeldin, Sara
Supervisor:Kristensson, Eva and Eklund, Peter
Examiner:Gustavsson, Eva and Lövrie, Karl
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Mötesplatser, Möte, Stad, Luleå, Centrum, Gehl, Aktivitetspark, Torg, Park
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2795
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2795
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2013 13:42
Metadata Last Modified:02 Oct 2013 13:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics