Home About Browse Search
Svenska


Horsner, Robin, 2016. Inventering och förslag på åtgärder för etablerade träd i Försköningsparken i Teckomatorp. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Försköningsparken är en park som ligger i Teckomatorp i Svalövs kommun. Parken är en populär mötesplats i byn som tyvärr har varit eftersatt i flera år och många av parkens träd har nått en hög ålder. Svalövs kommun vill därför med hjälp av en trädinventering få information om bland annat trädens vitalitet, vilka arter som finns, hur åldersvariationen ser ut och om några åtgärder kommer behövas nu eller i framtiden.
Arbetets syfte är att med hjälp av en inventering fastställa statusen på en del av Försköningsparkens träd för att sedan upprätta ett förslag på vilka åtgärder som är nödvändiga för träden i framtiden. Detta framförallt för att minska riskerna för att träden ska utgöra en fara för parkens besökare eller för att förbättra deras förutsättningar. Tanken är att Svalövs kommun sedan ska kunna använda inventeringsresultatet i sina planer med parken eller som en start på ett större inventeringsarbete.
Med hjälp av litteraturstudier har det tagits fram information om hur beskärning av äldre träd ska utföras, vilka olika typer av försvagningar som ofta utvecklas på träd, vilken tidpunkt under året som är den optimala beskärningsperioden samt hur döda grenar ska beskäras. Vidare tas det i arbetet upp ett antal vanliga åtgärder som kan utföras på etablerade och gamla träd.
96 stycken träd inventerades i parken och parametrarna som har använts kommer från skriften Standard för trädinventering i urban miljö 2.0 som är upprättad av Östberg (2015). I arbetet visas resultatet av inventeringen i form av diagram.
Med hjälp av informationen från litteraturstudierna och inventeringsresultatet har sedan åtgärdsförslag tagits fram åt de träd som är i behov av det.
Inventeringen av parken visade att artvariationen var låg och trädbeståndet till stor del består av bok (Fagus sylvatica), vilket ger en negativ effekt på den biologiska mångfalden. De flesta av träden är uppe i en hög ålder vilket kan skapa problem när de till slut dör och lämnar ett tomrum efter sig som tar flera år att återställa. De träd som var i behov av att åtgärdas visade sig ha snarlika problem, nämligen döda grenar i kronorna. Det åtgärdsförslag som rekommenderas för de flesta av parkens träd är underhållsbeskärning, där döda, döende, sjuka, skadade och hängande grenar tas bort. Detta görs framförallt för att förhindra risken med att en gren ska falla ner och skada en person.
För att minska risken med att döda grenar ska utvecklas i framtiden bör en gallring bland träden utföras. Detta bör göras för att många av träden i nuläget står tätt och skuggar varandra vilket leder till att en del av trädens grenar förlorar sitt syfte och självdör.

Main title:Inventering och förslag på åtgärder för etablerade träd i Försköningsparken i Teckomatorp
Authors:Horsner, Robin
Supervisor:Östberg, Johan
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:inventering, Försköningsparken, beskärning, åtgärder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5884
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5884
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2016 07:45
Metadata Last Modified:29 Sep 2016 07:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics