Home About Browse Search
Svenska


Sjödin, Henrik, 2023. Gestaltning för ökad biologisk mångfald och rekreativa värden : ett gestaltningsförslag för Ikeas distributionscentral utanför Jönköping. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

Detta arbete syftar till att utreda ett sätt att gestalta en arbetsplats utemiljöer för att generera
rekreativa värden och en ökad biologisk mångfald. Platsen har undersökts för att klargöra vilka
lokala förutsättningar som finns för detta arbete. Några viktiga aspekter för att skapa rekreativa
världen har utretts. Fauna vars population minskar och är i behov av att gynnas har valts ut. Urvalet
syftar till att finna en bredd av arter som har potential att förekomma i närområdet och som skulle
kunna gynnas genom åtgärder som är skäliga att utföra utifrån platsens förutsättningar. Ett antal
åtgärder har valts ut som kan gynna de utvalda arterna och samtidigt bidra med rekreativa värden.
Mulmholkar, bibatterier, sandblottning, fågelholkar, stenmurar, gynnande växtval, samt röjning och
upplag av ved är de åtgärder som valts ut. Dessa åtgärder har implementerats i gestaltningsförslag.
Arbetet har visat att metoden ställer höga krav på att förstå platsens och arternas ekologi. Det är
en utmaning att veta vilka arter som har potential att förekomma i området, samt att förstå i vilken
mån platsens förutsättningar kan möta deras habitatspreferenser. Trots att det råder en osäkerhet
kring om de utvalda arterna faktiskt kommer att gynnas på platsen så kan arbetet visa på att de
utvalda åtgärderna har en positiv inverkan på ett stort antal arter utöver de utvalda och kan därför i
någon mån bidra till en ökad biologisk mångfald. Flera synergier går att finna mellan rekreativa
värden och insatser för att generera en ökad biologisk mångfald, men arbetet visar samtidigt på
svårigheter i att förena dessa två aspekter. Att arbeta för en ökad biologisk mångfald tillför ofta
platsen vilda element som för vissa kan upplevas som svårförenliga med rekreativa miljöer. Vad
som är en rekreativ miljö är i viss mån subjektivt. Den mänskliga närvaron kan också ha en negativ
inverkan på den biologiska mångfalden.
Om landskapsingenjörer och -arkitekter kan arbeta tillsammans med biologer skulle ett sådant
här arbete kunna generera mer värde. Det kan också vara värdefullt om insatserna följs upp och
utvärderas.

Main title:Gestaltning för ökad biologisk mångfald och rekreativa värden
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Ikeas distributionscentral utanför Jönköping
Authors:Sjödin, Henrik
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Osvalder, Linn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ökad biologisk mångfald, rekreativa värden, rekreativa miljöer, landskapsgestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19482
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19482
Language:Swedish
Deposited On:14 Sep 2023 08:24
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics