Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Elna, 2022. Träds påverkan av luftföroreningar i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Luftföroreningar är ett hälsoproblem i dagens urbana miljöer och har varit ett problem i många
årtionden. Många insatser görs för att minska mängden föroreningar i luften och framsteg har gjorts.
Trots det dör omkring 7600 personer per år i Sverige en för tidig död på grund av skadorna partiklar
och gaser i luften orsakar. Ett sätt att förbättra luftkvalitén är med hjälp av träd. Träd bidrar med
flera ekosystemtjänster, varav en är en reglerande tjänst där träd renar luften från föroreningar
genom att filtrera luften.
Syftet med den här uppsatsen är att genom en litteraturstudie undersöka hur träd kan påverka
luftkvalitén i urbana miljöer och hur man kan tänka kring projektering i staden. Litteraturstudien
visade att genom torrdeposition kan föroreningar fastna på träd. Bladen kan även uppta föroreningar
genom bladen. Mängden bladarea hos träd är därför en viktig faktor för filtrering och upptag av
luftföroreningar. Trädets uppbyggnad, kronans porositet och hur nära träd står till andra träd eller
föremål har en stor betydelse för hur vindflödet kommer att påverkas.
Således kan träd användas för att minska koncentrationen av föroreningar i luften i trädets
närområde, med störst inverkan inom 30 meter men det kan mätas en differens upp till 300 meter.
Vid projekterande med träd i staden i syftet att minska mängden luftföroreningar är det flera faktorer
som måste has i åtanke; valet av träd, hur man placerar dem och stadens bebyggelsestruktur är alla
viktiga faktorer som kommer påverka hur vinden rör sig i rummet. Men användningen av träd för
att minska luftföroreningar är snarare ett hjälpmedel än en lösning för att förbättra luftkvalitén i den
urbana miljön.

,

Air pollution is a health problem in today's urban environments and has been a problem for many
decades. Many efforts are being made to reduce the amount of pollutants in the air and progress has
been made. Despite this, about 7,600 people per year in Sweden die a premature death due to the
damage caused by particles and gases in the air. One way to improve air quality is with the help of
trees. Trees contribute with several ecosystem services, one of which is a regulatory service where
trees purify the air from pollutants by filtering the air.
The purpose of this essay is to investigate through a literature study how trees can affect air
quality in urban environments and how to think about design in the city. The literature study showed
that due to dry deposition, pollutants can get stuck on trees. The leaves can also absorb contaminants
through the leaves. The amount of leaf area in trees is therefore an important factor for filtering and
absorbing air pollutants. The structure of the tree, the porosity of the crown and how close trees are
to other trees or objects are of great importance for how the wind flow will be affected.
Thus, trees can be used to reduce the concentration of pollutants in the air in the vicinity of the
tree, with the greatest impact within 30 meters, but a difference of up to 300 meters can be measured.
When designing with trees in the city in order to reduce the amount of air pollution, there are several
factors that must be kept in mind; the choice of trees, how to place them and the city's building
structure are all important factors that will affect how the wind moves in the room. But the use of
trees to reduce air pollution is a tool rather than a solution to improve air quality in the urban
environment.

Main title:Träds påverkan av luftföroreningar i urbana miljöer
Authors:Henriksson, Elna
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:PM10, PM2,5, luftföroreningar, torrdeposition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17697
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17697
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pollution
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2022 06:29
Metadata Last Modified:30 Apr 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics