Home About Browse Search
Svenska


Amanda, Karlsson, 2017. Öppen dagvattenhantering i stadens offentliga rum : klimatanpassning i Landskrona. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Genom öppna dagvattenlösningar kan städer anpassas till samtidens och framtidens klimatförändringar samt de problem som kan uppstå vid kraftig nederbörd och höjda vattennivåer i stadens hårdgjorda miljö. Förutom att hantera dagvatten, översvämningar och stora regnmängder finns det möjligheter för många fler värden med öppen dagvattenhantering vilka exempelvis innefattar;

- Rena vattnet från föroreningar
- Mer biologisk mångfald
- Chans att återskapa hotade miljöer
- Bättre hälsa
- Estetik
- Sinnliga upplevelser
- Möjligheter till användning och funktion vid annars oanvända ytor
- Synliggöra problematik och möjligheter kring dagvatten

Genom att se till översvämningskarteringar och vattnets avrinning på ytan vid kraftig nederbörd i Landskrona kan öppna dagvattensystem i staden angripa problemen både på plats där skador kan uppkomma och förebygga dem. Vissa lösningar är mer lämpade tidigt i dagvattenkedjan och andra senare. Dagvattenanläggningarna måste anpassas till platsens förutsättningar vilka kan hjälpa till i valet av lösning.

,

Cities can adapt to climate changes, with high sea levels and increased precipitation, through usage of open storm water management. Besides managing storm water there are possibilities for many other values and functions with open storm water management including;
- Reduction of pollutants
- Increased biodiversity
- Restoration of endangered habitats
- Increased health
- Esthetics
- Experiences for senses
- Possibilities for the use and function to otherwise unused spaces
- Increase awareness of the problems and opportunities surrounding storm water

By studying flood mappings and the surface water runoff during heavy precipitation in Landskrona, open storm water systems in the city can deal with problems both on site and prevent them. Some solutions are more suitable early in the storm water treatment chain and others later. Storm water systems must be adapted to the chosen site and the site conditions can help with the choice of solution.

Main title:Öppen dagvattenhantering i stadens offentliga rum
Subtitle:klimatanpassning i Landskrona
Authors:Amanda, Karlsson
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:öppen dagvattenhantering, dagvattenlösningar, ekosystemtjänster, klimatanpassning, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6659
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6659
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2017 12:47
Metadata Last Modified:16 Aug 2017 12:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics