Home About Browse Search
Svenska


Nohed, Anna, 2019. Värdet av träd : hur trädkronstäckning kan användas för att värdera urbana träds reglerande ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Idag bor fler människor än någonsin tidigare i urbana områden. Det globala klimatet är i förändring och för att minska den negativa påverkan städerna har på klimatet, kan de urbana träden spela en viktig roll. Stadens träd hjälper till att förhindra översvämningar; rena stadsluften, lagra koldioxid, skapar ett behagligare klimat och minska energianvändning. Trädens bidragande förmågor kallas
reglerande ekosystemtjänster och genom att mäta tjänsterna och ge dem ett värde, kan kunskapen om dem öka.

Genom en litteraturstudie undersöker detta arbete trädens reglerande ekosystemtjänster. Vidare beskrivs metoder för att uppskatta de värden som trädens ekosystemtjänster utgör. Genom att mäta trädkronornas utbredning över ett område beräknas en procentuell trädkronstäckning. Det
nätbaserade verktyget i-Tree används världen över för att mäta städers trädkronstäckning i syfte att ge urban grönska ett värde. Arbetet söker svar på frågan om varför och hur trädkronstäckning kan användas för att värdera de urbana trädens ekosystemtjänster.

Studien visar att det krävs mer än en mätning av trädkronstäckning för att beräkna trädens reglerande ekosystemtjänster och för att kunna dra slutsatser om deras ekonomiska bidrag. Många faktorer bör tas med i beräkningen för att resultatet ska bli tillförlitligt, och det är inte säkert att i
Tree klarar att räkna med alla. Samtidigt är i-Tree ett tillgängligt och användarvänligt verktyg som kan
synliggöra trädens betydelse för hållbara städer och gör det möjligt att kommunicera nyttan med urbana träd.

,

More people than ever are living in urban areas. Urban trees play an important role in reducing the negative effect cities have on climate change. Trees contribute to prevent flooding and run-off, cleaning air, regulating climate and decrease the use of energy. Regulating ecosystem services is the term of such qualities and by assessing those, value can be added.

This literature study examines some regulating ecosystem services of urban trees. Some of the methods on how to assess the value of these services will be identified. By measuring the spread of tree canopies over a certain area, an estimated percentage of canopy cover can be calculated. The
web-based tool i-Tree is used world-wide to assess cities’ canopy cover to assign financial value to urban greenery. This study intends to clarify why and how canopy cover can be used to assess value to regulating ecosystem services that the urban trees provide.

The study shows that it requires more than a survey of canopy cover to assess the regulating ecosystem services from urban trees, and being able to estimate the economic value of such. Many factors needs to be considered in order to provide reliable results, and it is not certain that i-Tree is able to manage all the significant factors. Nevertheless, i-Tree is an accessible and user-friendly tool that can help to highlight the importance of trees, and to communicate the value of urban trees.

Main title:Värdet av träd
Subtitle:hur trädkronstäckning kan användas för att värdera urbana träds reglerande ekosystemtjänster
Authors:Nohed, Anna
Supervisor:Östberg, Johan
Examiner:Bellan, Patrick
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:i-Tree, canopy cover, trädkronstäckning, Reglerade ekosystemtjänster, stadsträd, urbana träd, Regulating ecosystem services
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10755
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10755
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2019 06:02
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics