Home About Browse Search
Svenska


Fransson, Diana and Brolén, Emma, 2022. Läkande landskap : bioremediering som medel för att utveckla postindustriella förorenade miljöer, en studie av Lokstallarna i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

This work entails a brief study of which means of bioremediation might be of use to decontaminate the
postindustrial urban environment Lokstallarna in the Swedish city of Malmö. The study is litteratur based
and will introduce processes of planning, biological methods and project examples, as well as a brief
history of industrialization and its cultural heritage of consumerism and contamination. Lokstallarna is
today in the starting phase of a process of redevelopment. As it is an important part of Malmös history
as an industrial city and by its heritage of being so also is contaminated. Whilst decontaminating soil by
shaft and landfill has been deemed unsustainable and densification threatens undefined urban green
spaces, will an alternative future for Lokstallarna be presented. Landschaftspark Duisburg-Nord and De
Ceuvel has been used as inspiration for their innovative use of space and design that simultaneously
decontaminates and rejuvenates the land. As the aesthetic expression of a bioremediation park strongly
differs from that of conventional city parks, the bioremediation park finds its value in the concept of
urban wilderness. Furthermore, examples such as Hiroshima Memorial Park shows how a physical act of
greening can give hope and connection to land that has gone through devastating destruction. Akin to
the ecological collapse the world is currently experiencing.

,

Detta arbete är en kort studie av vilka medel inom bioremediering som kan vara användbara för att
sanera den postindustriella stadsmiljön Lokstallarna i Malmö. Studien är litteraturbaserad och kommer
att introducera processer kring planering, biologiska metoder och projektexempel, samt en kort historia
om industrialiseringen och dess kulturarv av konsumtion och föroreningar. Lokstallarna är idag i
startfasen av en ombyggnadsprocess. Eftersom Lokstallarna är en viktig del av Malmös historia som
industristad och därigenom arvet även besitter föroreningar och då sanering av mark genom schakt och
deponi har bedömts ohållbart och förtätning hotar odefinierade urbana grönområden, kommer en
alternativ framtid för Lokstallarna att presenteras. Landschaftspark Duisburg-Nord och De Ceuvel har
använts som inspiration för deras innovativa användning av utrymme och design som samtidigt sanerar
och återupplivar marken. Eftersom det estetiska uttrycket för en bioremederingspark skiljer sig starkt
från konventionella stadsparker, finner bioremederingsparken sitt värde i konceptet det urbana vilda.
Vidare visar exempel som Hiroshima Memorial Park hur en fysisk handling av förgröning kan ge hopp
och koppling till mark som har gått igenom förödande förstörelse. I likhet med den ekologiska kollaps
som världen just nu upplever.

Main title:Läkande landskap
Subtitle:bioremediering som medel för att utveckla postindustriella förorenade miljöer, en studie av Lokstallarna i Malmö
Authors:Fransson, Diana and Brolén, Emma
Supervisor:Bergdahl, Kina
Examiner:Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bioremediering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18120
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18120
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2022 06:24
Metadata Last Modified:16 Aug 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics