Home About Browse Search
Svenska


Lönnback, Sibylla, 2017. Gröna kyrkorum för barn och unga : en plats att undvika eller söka upp. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Kyrkans gröna utemiljö utgör en del av våra städers grönstruktur och den bostadsnära
naturen. Syftet med studien är att med utgångspunkt i barnets perspektiv undersöka
kyrkogårdens hälsofrämjande potential som en plats för återhämtning och som samtidigt
kopplas till svenska kyrkans idé, verksamhet och praktik. Studien är baserad på flera olika
metoder som förstudie, delstudier, visuellt bildobjekt och kompletterande enkät som stöd
under kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att barn och unga upplever kyrkans gröna uterum
både som en plats att undvika men ibland att söka upp och som framkallar minnen och
blandade känslor. Studien visar också att det finns ett tydligt samband mellan vuxnas
förhållningssätt kring kyrkogården som miljö och som förstärker barn och ungas upplevelse
att döden är närvarande där mer än någon annanstans i samhället. Barn och unga beskriver
värden i kyrkans utomhusmiljö som tystnad, respekt och en känsla av kontinuitet i ett
föränderligt samhälle som ansågs svåra att uppleva på andra platser. Kyrkogårdens
hälsofrämjande potential för barn och unga låg mer i bevarandet och att stärka barn och ungas
möjliga användande av kyrkogården som en grön utemiljö med miljöupplevelser där värden
som respekt, minnen och känslor kan rymmas.

,

Church yards are part of our green outdoors and our residential nature in a city near context.
The purpose of the study is to investigate from a child´s perspective the health promoting
potential in church yards linked to the existing idea, practice and activity in the Church as a
place of recovery. The study is based on several different methods such as preliminary study,
part studies, visual imagery and supplementary surveys as supporting basis during qualitative
interviews. The result shows that children and youth experience church yards both as a place
to avoid but sometimes to seek out which gives rise to memoires and mixed feelings. The
study also shows that there is a clear connection between adult behaviour concerning church
yards which reinforces children and youth experiences as a place where death is more present
there than anywhere else in the society. Children and youth describe the values of church´s
outdoor environment as places of silence, respect and a sense of continuity in a changing
society that was difficult to experience in other places. The health promoting potential from
children and youth´s perspective lay more in the conservation of the church´s environment
than in change and to strengthen children and youth access to a green outdoors where respect,
memories and feelings can be accommodated.
Keywords:

Main title:Gröna kyrkorum för barn och unga
Subtitle:en plats att undvika eller söka upp
Authors:Lönnback, Sibylla
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Gyllin, Mats and Grahn, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kyrkogård, barnets perspektiv, health design, barn och unga, stilla platser, landskapsarkitektur, stadsnära kontext
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9195
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9195
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jan 2018 12:33
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics