Home About Browse Search
Svenska


Herngren, Linnea and Lindblad, Lisa, 2019. Samspel mellan landskapsarkitektur och konst : en studie i platsskapande, samverkan i planering samt landskapsarkitektstudenters tankar om de offentliga rummen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om ett närmare samarbete mellan landskapsarkitekter och konstnärer skulle kunna skapa mer attraktiva och meningsfulla platser. För att förstå hur den offentliga konsten påverkar landskapsarkitekturen undersöks bland annat hur platser definieras, hur myndigheter arbetar för samverkan samt hur studenter inom landskapsarkitektur upplever de offentliga rummen. Utifrån litteraturstudier och en gåtur framkom det att konst kan komma att påverka upplevelsen landskapsarkitekturen, samt att landskapsarkitekturen kan påverka upplevelsen av konsten.

Platser skapas i samband med människans aktivitet, användning och upplevelser, som i sin tur påverkas av platsens fysiska utformning. Vågskålen mellan fysiska och sociala aspekter är vad som definierar en plats. Konsten som är en del av utformningen kan med sin friare roll ha förmågan att skapa en identitet eller mening till platsen. Att offentlig konst är en del av utformningen av en plats är inte alltid en självklarhet. Statens Konstråd och Boverket arbetar för att stärka både konstnärers och gestaltande arkitekters roll i planeringen. De har sett att ett ökat samarbete kan leda till trivsamma välgestaltade offentliga rum där alla känner sig välkomna.

Att konsten kan bidra positivt till upplevelsen av en plats var något som landskapsarkitektstudenterna höll med om. Konstens förmåga att uttrycka känslor, stämningar och/eller provocera kan komma att skapa platser av större betydelse för människor. Det kan vara viktigt för den psykiska hälsan, som skulle kunna anses som en del för en social hållbarhet.

,

The purpose with this thesis was to find out if a closer cooperation between landscape architects and public art-artists can make environments more attractive and meaningful. For the understanding about how art can make a difference to the landscape architecture, have an literature review and an in site investigation (site visit discussions) been carried out. About the birth of a place, how the government work with cooperation and also how landscape architecture students experience public spaces was investigated. The literature review and the discussions from the site visit gave the answer indicate that art can affect the experience of landscape architecture but also that the opposite is true landscape architecture can affect the art-experience.

Places become places with human activities, uses and experiences which can be influenced by the physical form. The balance between the physical and the social aspects going to defines a place. The art is a part of formation of places and have with a more free expression the ability to give a place its identity and meaning. Public art is not always an obvious part in the planning of places. Statens Konstråd and Boverket working for that artist and architects are going to have a greater role in the planning process. They have found that an increased cooperation can lead to pleasant public spaces where everyone feels involved.

Public art making the experience of places more positive was something that the landscape architecture students agreed about upon. The art has an ability to create feelings, set a mood and/or provoke and that is what make art special for a place. Art can be important for the mental wellbeing and therefore be a part of social sustainability.

Main title:Samspel mellan landskapsarkitektur och konst
Subtitle:en studie i platsskapande, samverkan i planering samt landskapsarkitektstudenters tankar om de offentliga rummen
Authors:Herngren, Linnea and Lindblad, Lisa
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Landskapsarkitektur, offentlig konst, platsspecifik konst, platsskapande, samverkan, gestaltning, social hållbarhet, offentliga rummen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10651
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10651
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2019 10:50
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics