Home About Browse Search
Svenska


Jarhage, Amanda, 2016. Trygghetsfaktorer i stadens gröna rum : en fallstudie i Slottsskogen, Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Vissa utemiljöer upplevs som trygga och välkomnande och andra inte. Varför är det så? Vad är det som påverkar om en miljö upplevs som trygg eller otrygg?

Detta examensarbete handlar om just detta. Genom en litteraturstudie samt en fallstudie genomförd i Slottsskogen i Göteborg under kvällstid har jag undersökt vilka faktorer som påverkar trygghetsupplevelsen.

Mina frågeställningar som jag besvarat under detta arbete är:
- Vilka faktorer påverkar tryggheten i en grön utemiljö?
- Vilka faktorer påverkar tryggheten i Slottsskogen? Vilka känner sig otrygga/trygga i Slottsskogen? Vilka trygghetsfaktorer värdesätts mest respektive minst av brukarna i Slottsskogen?
- Vilka likheter och skillnader finns mellan mina resultat och litteraturen?

Litteraturstudien och fallstudien visar att det både finns psykologiska orsaker och fysiska faktorer i själva miljön som påverkar om den upplevs som otrygg eller inte. Den främsta orsaken till varför man känner sig otrygg är rädslan för att bli utsatt för brott, och de främsta fysiska faktorerna som värdesätts ur ett trygghetsperspektiv är den sociala aspekten, tillsammans med belysning på platsen.

Studierna visar att majoriteten av de som upplever att det är otryggt att vistas utomhus är kvinnor och främst under kvällstid. De är även de som väljer att begränsa sin användning av utemiljön och agerar mer eftertänksamt när de vistas i offentliga miljöer under kvällstid.

Genom att jämföra mina resultat från litteraturstudien och min fallstudie har jag kunnat sammanfatta och dra slutsatser om vilka trygghetsfaktorer som spelar roll, och vad mina resultat betyder. Vikten av den sociala kontrollen är något som löper genom hela arbetet, och som genomsyrar mina resultat.

Det gäller att öka tryggheten i utemiljön så att den kan nyttjas och upplevas under hela dygnets timmar. Genom att veta vad som påverkar trygghetsupplevelsen, kan man arbeta för att möjliggöra användningen av ett område oavsett tid på dygnet.

Main title:Trygghetsfaktorer i stadens gröna rum
Subtitle:en fallstudie i Slottsskogen, Göteborg
Authors:Jarhage, Amanda
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Jansson, Märit
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:trygghet, gröna rum, stadsmiljö, park, otryggt, trygghetsfaktorer, belysning, vegetation, Slottsskogen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5524
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5524
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2016 11:25
Metadata Last Modified:06 Jul 2016 11:29

Repository Staff Only: item control page