Home About Browse Search
Svenska


Dahlin, Matilda, 2016. Landskapets förändring över tid : om hur landskapet kring Marsvinsholmsslott i Skåne förändrats under de senaste århundradena. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Landskapet runt om oss har genom många århundraden hävdats av människan. Behov och intressen hos människan har genom tiderna ändrats och det har lett fram till vårt, i södra Skåne, åkerdominerade landskap. Det är kanske inte är så lätt att bilda sig en uppfattning om hur landskapet såg ut innan det mesta blev åkermark och innan det fanns maskindrivna redskap att tillgå. Därför utgör de spår som finns kvar från tidigare landskap och bruk ett viktigt inslag i dagens landskap då de till viss del vittnar om hur marken använts och brukats tidigare. Förutom att spåren bär på kulturhistoriskt värde utgör de också viktiga biotoper för många växter och djur i det annars uppodlade landskapet. Jag har med hjälp av historiska kartor samt en flygbild från nutid studerat ett utvalt område kring Marsvinsholms gods i södra Skåne, Ystad kommun. Även besök på platsen har gjorts för att komplettera med information. Syftet med arbetet var att studera hur landskapet har förändrats från mitteln av 1700-talet och fram till idag. Detta för att bilda en uppfattning om hur pass mycket människans intressen och behov faktiskt påverkar landskapet och dess element. Målet var sedermera att lyfta fram vilka spår som idag finns kvar på platsen från tidigare hävd och därefter värdera dem med hjälp av Riksantikvarieämbetets ”Plattform för kulturhistorisk värdering och urval”.

Genom studien har jag kommit fram till att landskapet kring Marsvinsholm genomgått stora men tidsenliga förändringar. Landskapet kommer troligtvis alltid vara i ständig förändring även om det kanske inte sker lika drastiska förändringar nu som det gjorde i samband med skiftena och vid de maskindrivna redskapens introduktion. Spåren som lämnas kvar och i vissa fall kan klassificeras som kulturarv är mycket betydelsefulla ur många olika perspektiv och det är därför mycket viktigt att bevara dem samt restaurera dem när detta behövs.

,

Our surrounding landscape has been used by mankind through the centuries. Our needs and interests have through time changed and this has lead us to a domination of agricultural fields in southern Scania. It´s maybe not that easy to imagine how the landscape once looked like before it was dominated by farmland and before the tools became more advanced. Therefore, the tracks that are left from the previous landscape and land use are an important image in the landscape of today as they partly testifies how the land has been used and cultivated before. In addition to that the tracks carries historical value, they are also important habitats for many plants and animals in the otherwise cultivated landscape. I have been using historical maps and an aerial photo from present time and studying a selected area around Marsvinsholms estate in southern Skåne, in the municipality of Ystad. Although site visits have been made to add information. The aim of this work was to study how the landscape has changed from the mittle of 1700s until today. This is to get an idea of how much human interests and needs actually have affect and affected the landscape and its elements. The goal has been to highlight which tracks remain today at the site of the former argued and then evaluate them using the National Heritage Board's " Platform for the cultural evaluation and selection ".

Main title:Landskapets förändring över tid
Subtitle:om hur landskapet kring Marsvinsholmsslott i Skåne förändrats under de senaste århundradena
Authors:Dahlin, Matilda
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsförändring, kulturarv, godslandskap, karttolkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5243
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5243
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Mar 2016 15:12
Metadata Last Modified:21 Mar 2016 16:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics