Home About Browse Search
Svenska


Widestam, Ludvig, 2019. Framtidsscenarier för en levande och hållbar landsbygd i det klimatneutrala Sverige : en studie av fem svenska landsbygdskommuner. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Sveriges landsbygder står inför stora utmaningar i omställningen till ett hållbart och
klimatneutralt samhälle. Samtidigt är landsbygden i många delar av Sverige en avfolkningsbygd
där kommersiell och offentlig service läggs ner till följd av effektiviseringar och en förändrad
demografisk utveckling. Det är i skärningspunkten av dessa utmaningar som denna studie har sitt
huvudsakliga syfte, dvs. att undersöka förutsättningarna för att uppnå både en levande och en
hållbar landsbygd. Det finns för framtidens landsbygder i Sverige mycket goda förutsättningar för en hållbar
omställning i ett landskap där landsbygden är en levande och blomstrande livsmiljö. För att uppnå
en levande hållbar landsbygd är det emellertid många utmaningar som behöver överbryggas.
Nyckelfaktorer som pekats ut för att överbrygga utmaningarna är demografi, hållbar
infrastruktur, elektrifiering, råvaror, naturresurser och resiliens, klimatsmart jordbruk,
konsumtion och teknologisk utveckling. En synergi av dessa faktorer kan tillsammans lägga
grunden för en positiv utveckling som främjar landsbygden som såväl en levande livsmiljö men
också där landsbygden i framtiden får förutsättningar att klara omställningen till ett klimatneutralt
och fossiloberoende samhälle.

Studiens frågeställning undersöks med hjälp av metoden framtidsstudier. En process baserad på
dels backcasting, dels scenarioanalys har använts, där syftet är att ställa upp en vision om hur det
önskade scenariot kan se ut vid måluppfyllelse, och sedan beskriva vilka medel som måste till
för att nå dit. Som metod för genomförande av processen har intervjuer gjorts med ett antal
fallstudiekommuner. Visionen för Sveriges levande och hållbara landsbygder har därför
formulerats och till dessa har ett antal nyckelfaktorer definierats som verktyg för att kunna
påverka och positivt förändra förutsättningarna för en levande och hållbar landsbygdsutveckling.

Studien har använt sig av fem olika fallstudiekommuner, Leksand, Malung-Sälen och Orsa i
Dalarna samt Simrishamn och Svalöv i Skåne. Fallstudierna har valts ut med hänsyn till olika
typer av landsbygder och är menade att representera fem olika typer av landsbygder i Sverige.
Utifrån gemensamma och individuella utmaningar för respektive kommun, har fem olika
scenarier beskrivits för hur var och en av kommuner i framtiden kan bli både en levande och
hållbar landsbygdsmiljö.

Det finns för framtidens landsbygder i Sverige mycket goda förutsättningar för en hållbar
omställning i ett landskap där landsbygden är en levande och blomstrande livsmiljö. För att uppnå
en levande hållbar landsbygd är det emellertid många utmaningar som behöver överbryggas.
Nyckelfaktorer som pekats ut för att överbrygga utmaningarna är demografi, hållbar
infrastruktur, elektrifiering, råvaror, naturresurser och resiliens, klimatsmart jordbruk,
konsumtion och teknologisk utveckling. En synergi av dessa faktorer kan tillsammans lägga
grunden för en positiv utveckling som främjar landsbygden som såväl en levande livsmiljö men
också där landsbygden i framtiden får förutsättningar att klara omställningen till ett klimatneutralt
och fossiloberoende samhälle.

,

Swedish rural areas are facing great challenges in the reconstruction of society towards increased
sustainability and climate neutrality. At the same time, many of the rural areas in Sweden are
today geographies with great demographic challenges and where the public facilities and services
are rationalized and closed down. It is within this problem area this study has its main aim. In
other words: to investigate the possibilities of both a sustained wellbeing and liveable rural
geography together with the goal of reaching climate neutrality.
The study’s main question is analysed with the help of future studies as a method. A synthesized
method involving backcasting and scenario analysis has been utilized in forming a process,
primarily envisioning a future where the claimed scenario is fulfilled and then describing the
means of how to fulfil the vision. The main empirical methods utilized in the study are interviews
with five different Swedish municipalities. The vision of the liveable and sustainable rural
geography in Sweden is formulated through national policy documents and with the help of the
case study municipalities then broken down into different key factors that are necessary to help
promote the envisioned future society.
In total five different case study municipalities are used in the study, Leksand, Malung-Sälen and
Orsa in the region of Dalarna and Simrishamn and Svalöv in the region of Skåne. The case study
municipalities have been selected with regard of different rural typologies with the aim to be
representative in a larger Swedish rural context. With backgrounds of common and individual
sets of challenges by respective municipality, five different scenarios are then visualized by the
means of being both liveable and sustainable rural areas in a climate neutral future.
In summary, the rural geographies of Sweden have very good conditions in the transition towards
a more liveable and sustainable future landscape. To achieve the liveable and sustainable rural
landscapes, there are many challenges that needs to be addressed and bridged. Key factors that
have been listed in this study are demographic challenges, sustainable infrastructure,
electrification, raw materials and natural resources, society’s resilience, climate smart
agriculture, consumerism and technological development. In synergy and in positive
mobilization, these factors will possibly lay the foundations of forming a trajectory towards a
liveable and sustainable rural geography in Sweden in a climate neutral and fossil free society.

Main title:Framtidsscenarier för en levande och hållbar landsbygd i det klimatneutrala Sverige
Subtitle:en studie av fem svenska landsbygdskommuner
Authors:Widestam, Ludvig
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Larsson, Anders and Norfall, Lisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:klimatneutralitet, landsbygd, levande, hållbar, backcasting, scenarioanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15248
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15248
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Dec 2019 07:02
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics