Home About Browse Search
Svenska


Trnka, Mia, 2015. Gestaltningsförslag för trädgården på Norrdala äldreboende : med utgångspunkt i miljöpsykologi inom äldrevården. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

That nature has positive effects on our health and wellbeing is no news. The healing powers of nature have been described and used to promote health for thousands of years. The Knowledge of how to design an outdoor setting in a retirement home is vast and under constant development. In spite of the current research, many retirement homes around Sweden have an outdoor setting that is lacking. With simple means one could improve elderly people’s opportunity for contact with the outdoor environment significantly, thus increasing the well-being and improving health for the elderly in the final stages of life.

In this thesis, I have made a design proposal for a garden in Norrdala retirement home in Lund. I initially present Outdoor environment and Health in a historical perspective. I then immerse myself deeper into the research on healing gardens for elderly people. To get information about how staff and residents currently use the outdoor environment I have done qualitative interviews with them. For five months I have observed the place, to experience how it develops during the changes of season. An inventory of the physical aspects on the site has been drawn up, such as documentation of ground materials and the existing vegetation as well as an analysis of climatological aspects, e.g. sun and shade. I have also taken into account the four zones of contact with the outdoor environment which is important if one is to do a comprehensive analysis. This, together with the literature study has formed the basis for the environmental psychological analysis of the external environment in the garden of Norrdala retirement home. I used the QET (Quality Evaluation Tool) which is a new analytical tool to be used in the design process of outdoor environments in healthcare settings. The analysis resulted in the guidelines that have been the basis for the design proposal.

I got the inspiration for the design concept: "Koltrasten bo, glädje,lugn och ro” (Blackbird nest, joy, peace and quiet) during an interview with the resident Brita Kersel, she found the absence of the blackbird’s song so terribly sad. I have therefore focused on elements and vegetation that make a garden bird-friendly.

It is also an important part of the concept that the design shall have qualities that are conducive to joyful activities and experiences, as well as opportunities for relaxation and recovery. This refers to the environmental psychology theory; that a healing garden for elderly people should have a gradient of challenge in the design, which gives the users opportunities to find what aspect of nature they need regardless of who they are and how they feel physically and mentally.

,

Att naturen är bra för hälsan och välbefinnandet är ingen nyhet, man har beskrivit naturens helande krafter och använt den i hälsofrämjande syfte sen många tusen år. Kunskapen kring hur man gestaltar en utemiljö på äldreboende är omfångsrik och under ständig utveckling. Trots kunskap från aktuell forskning, har många äldreboende runt omkring i Sverige, en bristfällig utemiljö. Med enkla grepp skulle man kunna förbättra de äldres möjlighet för kontakt med utemiljön avsevärt, och på så vis öka deras välmående samt främja hälsan för de äldre i livets slutskede.

I detta examensarbete har jag gestaltat trädgården som tillhör avdelningen Oden på Norrdala äldreboende i Lund. I arbetet presenterar jag inledningsvis utemiljön och hälsan i ett historiskt perspektiv, för att sen fördjupa mig mer i forskning beträffande hälsofrämjande utemiljöer för äldre. För att få klarhet kring hur personalen samt de boende använder sig av utemiljön i dagsläget, har jag gjort kvalitativa intervjuer med dem. Under fem månader har jag observerat platsen för att erfara hur den ter sig under årstidernas skiften.

En inventering av den fysiska platsen har genomförts, såsom dokumentation av markmaterial och befintlig vegetation samt en analys av klimatologiska aspekter såsom sol och skugga. Jag har även beaktat de fyra zonerna som är viktiga om man skall göra en heltäckande analys av utemiljön. Detta har tillsammans med litteraturstudien utgjort underlaget för den miljöpsykologiska analysen av utemiljön på Norrdala äldreboende.

Jag använde mig av QET (Quality Evaluation Tool) som är ett nytt analysverktyg som används i designprocessen av utomhusmiljöer i vårdsammanhang. Analysen framdrog de riktlinjer som har varit underlag för gestaltningsförslaget. Inspirationen till konceptet av gestaltningen ”Koltrasten bo, glädje lugn och ro” fick jag under en intervju med boende Brita Kersel, som saknade koltrastens sång så innerligt. I min design har jag därför haft fokus på växter och element som gör en trädgård fågelvänlig. Det är även en viktig del av konceptet att det i designen skall finnas kvaliteter som ger upphov till både glädjefyllda aktiviteter och upplevelser, samt möjlighet för avkoppling och återhämtning. Detta är en återkoppling till den miljöpsykologiska teorin som avser att utemiljön för äldre skall ha en gradient av utmaning, så att användaren alltid kan erbjudas den natur hen har behov av, oberoende av vem hen är eller hur hen mår, fysiskt och psykiskt.

Main title:Gestaltningsförslag för trädgården på Norrdala äldreboende
Subtitle:med utgångspunkt i miljöpsykologi inom äldrevården
Authors:Trnka, Mia
Supervisor:Ekwall, Anna-Karin
Examiner:Palssottir, Anna Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hälsoträdgårdar, miljöpsykologi, trädgårdsdesign, äldreboende, varsam design, inspirerande design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5231
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5231
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Mar 2016 16:56
Metadata Last Modified:11 Mar 2016 17:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics