Home About Browse Search
Svenska


Fors, Lina, 2015. Urban regnskog, vatten & vegetation som designresurs. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Hantering av regnvatten på ett hållbart sätt är en av flera strategier som behöver utvecklas för att bygga resilienta städer. I detta projekt undersöks relationen mellan vatten och vegetation och de unika förutsättningarna detta ger för gestaltning. Genom en fördjupad studie av naturlika biotoper, främst olika typer av klibbalskogar, har jag samlat material som tecknar sambanden. Detta material fungerar som bakgrund till ett förslag till utforming
av en öppen dagvattenhantering med särskilt fokus på träd i en befintlig stadsmiljö. Genom en kort introduktion till Köpenhamn kommuns strategiska klimatarbete med dagvattenhantering i Klimakvarter på Østerbro förhåller sig detta småskaliga projekt till ett större sammanhang. Syftet med projektet är att bidra till grönare gaturum med synligt
vatten genom nya typologier av funktionell design med vegetation och vatten utan att kompromissa med estetiska värden.

,

Stormwater management in a sustainable manner is one of several strategies that need to be developed to build resilient cities. In this project I have investigated the relationship between water and vegetation and the unique prerequisites it provides for design. Through an in-depth study of natural biotopes, mainly various types of alder forests, I have collected material presenting this association. The material serves as a background for a design proposal of open stormwater systems with a special focus on trees, in an existing urban streetscape. A brief introduction to Copenhagen municipality´s strategic climate adaptation work with stormwater management in eastern Copenhagen, puts this small-scale intervention in a larger context. The purpose of this project is to contribute to
the greening and visualisation of the water element in urban
environments with new green typologies of functional design that utilize surface runoff without compromising on aesthetical values.

Main title:Urban regnskog, vatten & vegetation som designresurs
Authors:Fors, Lina
Supervisor:Busse Nielsen, Anders
Examiner:Gyllin, Mats and Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:öppen dagvattenhantering, blågröna typologier, regnbädd/rain garden, bioretention, biotopdesign, urbanekologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4121
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4121
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2015 15:17
Metadata Last Modified:18 Feb 2015 15:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics