Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Erika, 2021. Smart choices for socially sustainable outdoor environments in residential areas : a design proposal for the outdoor environments in the community Ståndskallet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Syftet med arbetet är i huvudsak att undersöka vilka material-, utrustnings- samt växtval som är hållbara, främst ur sociala och ekonomiska perspektiv, med fokus på dels låga skötselbehov, dels god funktion för alla åldrar i en gemensam bostadsnära utemiljö.

Målet är att utforma ett gestaltningsförslag för samfälligheten Ståndskallet i Lund som möter de boendes önskemål och således en bred användargrupp. Gestaltningsförslaget ska, utöver att fungera för en bred användargrupp, ta hänsyn till skötselinsatser och kostnader i de material-, utrustnings- och växtval som görs.

I litteraturstudien undersöks till att börja med hur bostadsnära utemiljöer kan utformas utifrån olika användarperspektiv, såväl små barns som äldre vuxnas. Vidare undersöks olika aspekter att ta hänsyn till i de material-, utrustnings- och växtval som görs för att skapa utemiljöer till en relativt låg kostnad och med låga skötselinsatser som samtidigt är miljömässigt fördelaktiga.

En enkätundersökning gjordes även där de boende inom samfälligheten Ståndskallet fick svara på ett antal frågor kring önskemål i utemiljön för att en framtida omgestaltning skulle skulle få god funktion för dem.

Arbetet resulterade i ett gestaltningsförslag vilket utformades med grund från den information som erhölls genom litteraturstudien och enkätundersökningen. Arbetet visade att det, genom att beakta olika användarperspektiv samt kostnader och användningsområden hos olika material, utrustning och växter, är möjligt att utforma socialt hållbara utemiljöer i bostadsområden med smarta material-, utrustnings-, och växtval.

,

The main purpose of this thesis was to investigate which material, equipment and plant choices are best to facilitate the successful design of common outdoor living areas. The investigation focused on sustainable choices, primarily from a social and economic perspective, and those tha centred on ensuring low maintenance and good function for all ages.

The aim was to create a design proposal for the community Ståndskallet in Lund, that meets the residents' wishes and thus a broad user group. The design proposal must, in addition to being suitable for a wide group of users, consider maintenance efforts and costs in the material, equipmentand plant choices that are made.

The literature study first examined how residential outdoor environments are best designed to incorporate different user perspectives, from young children to older adults. Furthermore, various aspects were analysed in order to evaluate which material, equipment and plant choices are best to create affordable, low maintenance and environmentally beneficial outdoor environments.

Additionally, a survey was conducted where the residents within the community of Ståndskallet had the opportunity to provide their preferences regarding the design of the outdoor environment. This allowed for community buy-in and ensured a transparent design proposal that considered the needs and wishes of all involved.

The thesis resulted in a design proposal that was conceived based on the information obtained through the literature and questionnaire survey. The result showed that, by considering different choices concerning user perspectives, costs, materials, equipment and plants, it is possible to design socially sustainable outdoor environments in residential areas with smart material, equipment, and plant choices.

Main title:Smart choices for socially sustainable outdoor environments in residential areas
Subtitle:a design proposal for the outdoor environments in the community Ståndskallet
Authors:Andersson, Erika
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bostadsnära, utemiljö, lekutrustning, parkutrustning, skötsel, växtmaterial, lekplats, material, åldersanpassning, användarperspektiv, användningsområden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17022
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17022
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2021 12:26
Metadata Last Modified:13 Jul 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics