Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Malin, 2021. Parkens betydelse under covid-19 pandemin : hur ett virus belyste vikten av gröna miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img] PDF
2MB

Abstract

Denna studie har undersökt om och hur coronapandemin har påverkat människors användning och relation till utemiljön i en urban kontext. De hälsofrämjande effekter som gröna miljöer har på människan är extra viktiga under en tid som präglas av uppochnedvänd vardag, social distans, distansarbete, rädsla och oro. Den urbana parken bidrar till återhämtning och stressreducering och närheten till den bidrar till ökad fysisk aktivitet, ökad fysisk hälsa och till och med ökad nivå av upplevd lycka. Parker och grönområden har visat sig ha en buffrande inverkan för den personliga hanteringen av coronapandemins negativa effekter. Medvetenheten kring vikten av gröna miljöer har ökat och genom det, även önskan att besöka dem. Användningen av parker och grönområden har gått upp under coronapandemin och intresset för friluftsliv och friluftsaktiviteter för unga har ökat. Denna studie belyser för vikten av urbana grönområden, både i kristid och i vardag, och visar på hur landskapsarkitektur och strategisk stadsplanering kan vara betydelsefulla verktyg i förberedelser inför framtidens pandemier.

,

This study has examined whether and how the corona pandemic has affected people's use and relationship to the outdoor environment in an urban context. The health-promoting effects that green environments have on humans are extra important during a time characterized by upside-down everyday life, social distancing, working from home, fear and anxiety. The urban park contributes to recreation and stress recovery and the proximity to a park also contributes to increased physical activity, increased physical health and even increased levels of perceived happiness. Parks and green spaces have been shown to have a buffering effect against the negative effects of corona pandemic on an individual level. Awareness of the importance of green spaces has increased and through it, so has the desire to visit them. The use of parks and green spaces has increased during the corona pandemic and interest in outdoor life and outdoor activities for young people has increased. This study sheds light on the importance of urban green spaces, both in times of crisis and in everyday
life, and it shows how landscape architecture and strategic city planning can be important tools in
preparing for future pandemics.

Main title:Parkens betydelse under covid-19 pandemin
Subtitle:hur ett virus belyste vikten av gröna miljöer
Authors:Pettersson, Malin
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, covid-19 pandemi, urban park, grön infrastruktur, stadsplanering, landscape architecture, covid-19 pandemic, urban parks, green infrastructure, urban planning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17206
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17206
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2021 08:12
Metadata Last Modified:18 Sep 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics