Home About Browse Search
Svenska


Borner, Johan Singharat, 2018. Ett perforerat samhälle : att avhårdgöra städer och förbättra möjligheter för infiltration av dagvatten. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Klimatförändringar och dess många konsekvenser är ett aktuellt ämne. Lika aktuellt är hållbar utveckling; ett ämne som går hand i hand med att klimatanpassa våra städer. Drivkrafterna till att klimatanpassa städer är flera men översvämningar är en konkret anledning som till exempel många malmöbor fått erfara. Städer med ogenomsläppliga byggmaterial förhindrar nederbörd att tränga ned i marken och det naturliga vattenkretsloppet är brutet.

I uppsatsen undersöktes olika synsätt på problemen med kombinationen av ogenomsläppliga material och vatten, och därmed även eventuella möjligheter till att införa ett byte av ogenomsläppliga markmaterial till mer genomsläppliga i stadsplaneringen. Genomsläppliga ytor fördröjer vatten, renar det, återskapar ett naturligt vattenkretslopp som potentiellt kan kyla våra städer med mera. Fokus har lagts på det urbana sammanhanget.

Resultaten visar att vatten är en stor internationell fråga som bland annat resulterat i direktiv för dess omhändertagande. Krafttagen ser olika ut mellan olika länder och i olika städer, likadant är det i Sverige. Av de platser som undersöktes är ambitionen att öka infiltrationsmöjligheter för vatten i städer en gemensam nämnare. En utredning för att strukturera Sveriges arbete mot ett klimatanpassat samhällsbyggande påbörjades 2015 och arbetet för hållbara städer fortsätter i skrivande stund.

,

Climate change with its many consequences is a hot topic. An equally relevant topic is sustainable development, a matter that goes hand in hand with the adapting of our cities to climate change. One of the driving forces that cities must adapt to in regards to climate change is flooding. This is something the citizens of Malmö have experienced. When cities build with impervious materials, it prevents precipitation from infiltrating and the natural water cycle is obstructed as a result.

Innovative solutions for handling the water is needed in order to build resilient cities. One example would be to retrofit impervious surfaces with permeable materials. Permeable surfaces have the ability to detain water, cleanse it, and recreate a natural water cycle with the additional benefit of cooling our cities and more.

Different approaches to the problems with the combination of impervious surfaces and water were examined and thereby possibilities to implement retrofitting in urban planning by replacing impervious surfaces with permeable materials were also examined, with focus on the urban context.

Despite the fact that water control is an international topic, and the ways to handle it differ in varying countries and cities, Sweden, has a unified vision to increase the infiltration of urban water. A governmental study looking at the process of adapting communities to climate change was initiated in 2015, and the work continues at to this day.

Main title:Ett perforerat samhälle
Subtitle:att avhårdgöra städer och förbättra möjligheter för infiltration av dagvatten
Authors:Borner, Johan Singharat
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvatten, infiltration, hållbar dagvattenhantering, hårdgjord, urbanisering, genomsläpplig, slitlager
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9994
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9994
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2018 12:52
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics