Home About Browse Search
Svenska


Skålberg, Björn and Stenlund, Jacob, 2020. Vitalisering med biokol i urbana växtbäddar : befintliga tekniker på marknaden som kan implementeras. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Biokol är en produkt med högt kolinnehåll. Upptäckten av biokol “Terra preta” kommer från Sydamerika där biokol var en restprodukt som visade sig ha mycket positiva effekter på växtligheten. Biokol framställs nuförtiden genom en process som kallas för pyrolys där bland annat park- och trädgårdsavfall, slam, alger och tång förbränns under syrefattiga förhållande. Fördelarna med denna process är att kol binds i form av biokol istället för att genom en vanlig förbränning släppa ut växthusgasen koldioxid, på detta sätt etableras en s.k. kolsänka. Biokol har en halveringstid på 150–1000 år vilket är väldigt positivt ur miljösynpunkt eftersom kol binds under lång tid. Vid processen skapas värme som kan användas för att driva pyrolysprocessen och användas som fjärrvärme. Biokol har mycket goda egenskaper som jordförbättringsmedel eftersom det har en hög vattenhållande förmåga och hög katjonutbyteskapacitet vilket innebär att det binder näringsämnen som kan komma växtligheten till nytta. I detta arbete redovisas olika tekniker som skulle kunna användas för att få ner biokol i urbana växtbäddar som jordförbättringsmedel. Olika maskiner som kan användas för detta syfte har utvärderats och resultaten visar att det finns en del maskiner som passar mer eller mindre bra beroende på typ av växtbädd och förutsättningar på platsen.

,

Biochar is a product with a high carbon content. The discovery of biochar “Terra preta” comes from South America where biocarbon was a residual product that proved to have very positive effects on vegetation. Biochar is nowadays produced through a process called pyrolysis where restricted access to oxygen leads to combustion of residual products, such as park and garden waste, sludge, algae and seaweed. The advantages of this process are that it binds carbon in the form of bio char instead of emitting the greenhouse gas carbon dioxide through a normal combustion, in this way a so called. carbon sink. Biochar has a halflife of several hundred to thousand years, which is very positive from an environmental point of view. The process also creates heat that can be used to drive the process and heating as district heating. The byproduct biochar has very good properties as a soil improver as it has a high waterholding capacity and high cation exchange capacity, which means that it binds nutrients that can benefit the vegetation.

This paper presents various techniques that could be used to reduce biochar in urban plant beds as soil remediation while establishing a carbon sink. Various machines have been investigated that can be used for this purpose and the results show that there are some machines that fit more or less well depending on the type of plant bed.

Main title:Vitalisering med biokol i urbana växtbäddar
Subtitle:befintliga tekniker på marknaden som kan implementeras
Authors:Skålberg, Björn and Stenlund, Jacob
Supervisor:Fransson, Ann-Mari and Bensch, Åsa
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biokol, biochar, växtbädd, pyrolys, jordförbättring, vitalisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15505
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15505
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil science and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2020 06:38
Metadata Last Modified:09 May 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics