Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Daniel, 2013. Trädgårdsdesign i södra Kalifornien. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Trädgårdar är inte bara till för den visuella upplevelsen utan handlar även om den fysiska användningen. Det kulturella sättet att se på trädgård utvecklas över tid i Kalifornien. Först från det medicinska, symboliska, meditativa och erfarenhetsmässiga studerandet från missionsträdgårdarna, till det odlade och produktiva under kolonialtiden för att vidare bli en yta för nöje under tidiga delen av 1900-talet. Under efterkrigstiden blev det sedermera en plats där familjens alla aktiviteter kom i fokus. Kalifornien kom att utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt. Detta är delar som tas upp och begrundas i arbetet. Som brukligt studeras historien för att förstå vart vi är idag och vart vi är på väg. Modernismen har satt och sätter sin prägel på södra Kalifornien. Läser vi sedan vidare om modernismen i denna region kommer namn som Thomas Church och Garrett Eckbo upp. Dessa två har kanske mer än några andra påverkat trädgårdsformspråket i området. Los Angeles nämns en del, detta är ofrånkomligt då det är staden med störst befolkning i regionen. I uppsatsen presenteras även tre fallstudier gällande historiska trädgårdar i södra Kalifornien. I bilaga 1 beskrivs inhemska växter med karaktärsbeskrivning och i bilaga 2 presenteras tre fallstudier gällande mer samtida trädgårdar.

,

Gardens are not just for the visual experience but also address the aspects of use. The gardens evolve over time in California due to the changing cultural impact of society. First from the medical, symbolic, meditative and experiential studying in the mission garden and later for the cultivation and production of vegetable and fruit during the colonial period to further become a place for leisure during the early part of the 20th century. In the post-war period there was subsequently a place where family activities came in focus. California came to be developed in an unprecedented pace. These are aspects which are taken up and discussed in the essay. The history should be studied to understand where we are today and where we are headed. Modernism has set and left its mark on southern California. If we then proceed on modernism in this region will we find names as Thomas Church and Garrett Eckbo. These two have perhaps more than any others influenced garden design in the area. It is unavoidable not to mention Los Angeles because it is the most populated city in the region. Furthermore, three case studies on historical gardens in southern California are presented in the essay. Annex 1 describes native plants with a character description and annex 2 presents three case studies of more contemporary gardens.

Main title:Trädgårdsdesign i södra Kalifornien
Authors:Nilsson, Daniel
Supervisor:Dahl, Caroline
Examiner:Bergsjö, Ann
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Kalifornien, Trädgårdsdesign, Modernismen, Thomas Church, Garrett Eckbo
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2974
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2974
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jan 2014 10:08
Metadata Last Modified:08 Jan 2014 10:08

Repository Staff Only: item control page