Home About Browse Search
Svenska


Holmberg, Hanna, 2019. Hotade skånska arter : ett gestaltningsförslag till Botaniska trädgården vid Lunds Universitet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

The goal has been to come up with a design proposal for Lund Botanical Garden. Botan, which the garden is called in daily speech, is part of a project together with, Länsstyrelsen Skåne on native endangered species. One of their tasks in the project is to showcase the plant material and inform the public about the project and the plants. It is for the part of the garden which is meant to contain this exhibition the design proposal in this paper is made for.

It has been important in the design to take into account regulations regarding the garden, its history, purpose and mission, and the fact that the garden is protected as a building memory. The design has been based on an analysis and conversation with the staff at the Botanical Garden. After initial meetings, a concept was formulated, which has been the target image for this project.

The work also deals with the design process itself. Getting a deeper understanding of this process has been a big part of the work. Is the process something we learn or do we possess an inner ability? There are some tools described in the literature that can help in the process. However, the question is whether these are used during the designprocesse or in the analysis of the created form? This work does not give any exact answers to these questions, but a theory based on my own experience. It is Possible that the theory precented can work as a guid for designers who wish to understand their own designing process.

,

Målet med detta arbete har varit att ta fram ett gestaltningsförslag till Botaniska Trädgården vid Lunds Universitet. Botan, vilket trädgården kallas i dagligt tal, ingår i ett projekt tillsammans med bl a Länsstyrelsen Skåne om hotade Skånska kärlväxter. En av deras uppgifter i projektet är att visa upp växtmaterialet samt informera allmänheten om projektet och växterna. Det är till kvarteret vilket är tänkt att innehålla denna utställning som ett gestaltningsförslag tagits fram.

Det har varit viktigt att i utformningen ta hänsyn till föreskrifter gällande trädgården, dess historia, syfte och uppdrag samt att trädgåden är skyddad som byggnadsminne. Samtal med personalen på Botaniska Trädgården samt en analys av platsen ligger till grund för gestaltningen. Ett koncept vilket formulerades efter inledande möten med personalen har varit målbilden för gestaltningen.

Arbetet behandlar även designprocessen i sig självt. Att få en djupare förståelse för denna process har varit en stor del av arbetet. Är processen något vi lär oss eller besitter vi en inre förmåga? Det finns en del verktyg beskrivna i litteraturen vilka kan hjälpa till i processen. Frågan är dock om dessa används under formgivandet eller i analysen av den skapade formen? Detta arbete ger inte några exakta svar på dessa frågor, däremot tas en teori upp vilken är baserad på egen erfarenhet. Möjligt är att teorin som presenteras i arbetet kan vara väglednde för personer vilka önskar förstå sin designprocess.

Main title:Hotade skånska arter
Subtitle:ett gestaltningsförslag till Botaniska trädgården vid Lunds Universitet
Authors:Holmberg, Hanna
Supervisor:Andersson, Julia and Andreasson, Frida
Examiner:Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gestaltning, designprocess, Lunds Botaniska Trädgård, Skånes flora, byggnadsminne, intuition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10527
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10527
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2019 11:53
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics