Home About Browse Search
Svenska


Hjorth, Malin, 2019. Bland rönnar, vingnötter & magnolior : hur Tor G. Nitzelius ville skapa ett arboretum på Norrvikens trädgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Under den period då Norrvikens trädgårdar förvaltades av Stiftelsen Norrvikens trädgårdar mellan åren 1971–2013 (Grauers, 2013) gjordes flera försök att utveckla trädgårdarna för att locka besökare. Under den här perioden anlades Tors park. Parken anlades under ledning av Tor G. Nitzelius och ger i dagsläget intrycket av att ha fallit i glömska.

Syftet med det här arbetet har varit att skapa en dokumentation av vad Tor G. Nitzelius ville skapa med Tors park men även dokumentera parken genom att göra en övergripande inventering där slutprodukten är en växtlista samt karta. Det här ger läsaren och besökaren en överblick och kan vara en grund för ytterligare tankar eller arbeten kring hur Tor G. tänkte när han placerade ut sina växter.
Ytterligare ett mål har varit att ta reda på vilken utveckling och skötsel den haft fram till idag som skulle kunna ligga till grund inför framtida skötselplaner.

Intervjuer, litteraturstudier samt dokument som tillhandahållits av de intervjuade har använts och resulterat i en dokumentation om Tor G. Nitzelius tankar och idéer när det gäller växtval, utformning och skötsel. En egen dokumentation har gjorts över hur platsen ser ut idag och även hur den har utvecklats fram till idag.
Att parken fallit i glömska tycks många gånger ha berott på de begränsade ekonomiska tillgångar som Norrvikens trädgårdar ofta har haft. Den extensivt skötta platsen med det ovanliga växtmaterialet kan leda till att man avstår skötsel för att man saknar kunskap om växtmaterialet. En noggrannare inventering samt gallring skulle behövas för att göra platsen mer inbjudande för besökarna och på så sätt skulle Norrvikens trädgårdar få ytterligare en dimension genom att kunna visa upp en mer extensivt skött park med ett annorlunda växtmaterial.

,

During the period when Norrvikens trädgårdar were managed by the Foundation Norrviken trädgårdar between 1971-2013 (Grauers, 2013), several attempts were made to develop the gardens to attract visitors. During this period Tors park was established. The park was built under direction of Tor G. Nitzelius and today gives the impression of having fallen into oblivion.

The purpose of this work has been to create a documentation of what Tor G. Nitzelius wanted to create with Tors park but also document the park by making an overall inventory where the final product is a plantlist and map. This gives the reader and the visitor an overview and can be a basis for further thoughts or work on how Tor G. thought when he placed his plants out. Another goal has been to find out what development and management it has had up to the present that could form the basis for future management plans.

Interviews, literaturestudies and documents provides by the interviewed persons have been used and resulted in a documentation of Tor G. Nitzelius’s thoughts and ideas regarding plantselection, design and care. A seperate documentation has been made of how the site looks today and also how it has developed until today. The fact that the park has fallen into obvilion often seems to due to the limited financial assets that Norrvikens trädgårdar have often had. The extensively managed place and the unusual plantmaterial can lead to the abandonment of care in order to lack knowledge of the plant material. A more accurate inventory and thinning would be needed to make the site more inviting for the visitors and in this way Norrvikens trädgårdar would have another dimension by being able to display a more extensively managed park with a different plant material.

Main title:Bland rönnar, vingnötter & magnolior
Subtitle:hur Tor G. Nitzelius ville skapa ett arboretum på Norrvikens trädgårdar
Authors:Hjorth, Malin
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Persson, Bengt
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Tor Nitzelius, Tors park, Norrviken, Woodland, naturdalen, Båstad, sorbus, vingnöt, rhododendron, kryptomeria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10781
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10781
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2019 05:49
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics