Home About Browse Search
Svenska


Hagberg, Martin, 2017. Hållbar dagvattenhantering inom Östra kyrkogården i Malmö : möjligheter och hinder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Klimatforskning visar att vi kommer att få intensivare regn varvat med längre perioder av torka. På senare år har det inträffat två extrema regn i och i närheten av Malmö. Under det första, över Köpenhamn 2011, föll det på under två timmar 150 millimeter regn. I det andra fick delar av Malmö, på hösten 2014, över 100 millimeter nederbörd i ett skyfall med återkomsttid på över 400 år. Arbete med att ta fram åtgärdsplaner för att hantera extrema regn pågår för fullt på många ställen. Samarbete från många olika håll av många olika aktörer behövs för att minska risken för översvämningar. Syftet med detta arbete är att reda ut vilka möjligheter och hinder det finns för kyrkogårdsförvaltningen i Malmö att minska dagvattenavrinningen från Östra kyrkogården.
De olika teoridelarna i rapporten beskriver vad dagvatten är, vilken nytta hållbar dagvattenhantering gör, olika hanteringslösningar som finns, vilka lagar och regler begravningsplatser styrs av, en tillbakablick över Östra kyrkogården och hur det ser ut där idag. Dessutom ingår det en utförligare teoridel med de olika begrepp som behöver förstås för att kunna utföra och förstå avrinningsberäkningar med enkla handberäkningsmetoder. För att ytterligare utröna vilka möjligheter och hinder som föreligger för utförande av hållbara dagvattenlösningar har tre intervjuer gjorts med personal från kyrkogårdsförvaltningen i Malmö. Dessa intervjuer behandlar lagar och regler, förvaltningens syn på olika hanteringslösningar samt hur skyfall påverkar kyrkogården. Dessutom har det gjorts en platsundersökning där förutsättningarna har studerats på plats.
Vid en första anblick ser möjligheterna bra ut för att utföra långsiktig hållbar dagvattenhantering inom Östra kyrkogården i Malmö. Det finns många och stora fria ytor utan gravplatser, det finns långa sträckor med plats till kedjor av olika lösningar och det finns få byggnader att ta hänsyn till. Vid en närmare granskning visar det sig att det inte är så enkelt. Lagar och regler hindrar förändringar som ändrar den övergripande strukturen. Naturvärden måste tas i beaktande. Kyrkogårdsförvaltningens angivna medel ska uteslutande gå till begravningsverksamhet. Trots det kom det i intervjuerna fram att det sker en hel del arbete med hanteringen av dagvattnet och att överväganden om möjliga och lämpliga lösningar görs kontinuerligt.
Beräkningarna visar hur stor avrinningen är från ett område på 21 hektar inom Östra kyrkogården vid regn med tre olika återkomsttider. Till största delen består avrinningsområdet som beräkningarna utförs på av gravplatser med singel men det finns även gräs, skog, byggnader, grusvägar och asfaltsvägar. Dessutom beräknas avrinningen för en mindre yta med mestadels asfalt i tre steg. Första steget är det befintliga förhållandet, steg två är med fördröjning av 10 millimeter regn och i steg tre är det både fördröjning av 10 millimeter regn samt ett svackdike.

Main title:Hållbar dagvattenhantering inom Östra kyrkogården i Malmö
Subtitle:möjligheter och hinder
Authors:Hagberg, Martin
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar dagvattenhantering, LOD, avrinning, avrinningskoefficient, skyfall, lagar, kyrkogårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6244
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6244
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Drainage
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Feb 2017 15:38
Metadata Last Modified:13 Feb 2017 15:39

Repository Staff Only: item control page