Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z | Ä | Å | Ö
Number of items: 584.

A

Abelin, Oscar, 2022. Communication of Sustainable Brands within Food and Beverages : A Qualitative Study of KRAV’s CSR Communication. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Abrahamsson, Johanna, 2022. Pankreasspecifikt lipas (cPL) som diagnostiskt test vid akut pankreatit hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Abrahamsson, Johanna and Wallgren, Jessica, 2022. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Adepoju, Dolapo, 2022. Estimating the effective population size of Swedish native cattle : understanding the demographic trajectories of indigenous Swedish cattle breeds. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Adjei, Linda, 2022. Synergies of nutrient fractions for fertilization in agriculture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Adlers, Sara, 2022. Går det att öka graden av självförsörjning? : en jämförelsestudie mellan svensk nötkötts- och spannmålsproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Afzal, Zeeshan, 2022. An investigation of Kennel cough in Sweden focusing on canine calicivirus. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Agell, Blenda, 2022. The role of animals in sustainable land use : can a plant-based diet benefit both animals and land use?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Ajanki, Jenny and Engvall, Lotta, 2022. Kiruna stadsomvandling : en fallstudie om ett landskaps förändring med kirunabornas perspektiv som utgångspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Al-Ghorabi, Marita, 2022. Trygghet genom platsaktivering : framtagning och kritisk reflektion av platsaktiverande gestaltningsriktlinjer för trygga utemiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Al-Idani, Ather, 2022. Jämlik elektrifiering : en kvalitativ studie om bilisters tankar kring elbilen och utbyggnaden av laddinfrastruktur i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alajärvi, Hannes and Engström, Oskar, 2022. Tillväxteffekter på lång sikt av gödsling i äldre tallbestånd : studie som undersöker huruvida gödsling påverkar tillväxten på lång sikt. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Albertsson, Carl-Magnus and Ågren, Mathias, 2022. Upplevda transaktionskostnader för jordägare och arrendatorer : en jämförande studie mellan Götalands södra slättbygder och nedre Norrland om sidoarrenden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Alhomsi, Mohamad Karam and Bankefors, John and Bredin, Tanapon and Riche, Malko and Selin, Tim and Sollenberg, Henrik, 2022. Intern användning och export av Cytivas spillvärme. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Allansson, Victor, 2022. Information och utveckling livsmedelsservice : en pendlingskommuns utveckling för sina livsmedelsföretag. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Almgren, Malin, 2022. Ut med det nya och in med det gamla : en tematisk analys av stadsomvandlingen i Kiruna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almqvist, Sanna, 2022. How does previous experience affect preference in an environment for outdoor recreation? : using the PSD model to identify environments for different outdoor recreation needs. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Alstergren, Joel and Johansson, Linus, 2022. Långsiktig analys av en skogsfastighets kolbalans : betydelse av olika sätt att bruka skogen och ta hänsyn till trädprodukter och substitutionen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Alvbåge, Elin, 2022. Flytande våtmarker för renande och rekreativ effekt i Malmös kanaler : en undersökning av potentiell reningseffekt, vad som påverkar detta, hur de skulle skötas och kunna utformas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Alexander, 2022. Våtmarker i Helsingborg : en analys av nio våtmarker anlagda längs Råån. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Andersson, Anna, 2022. Allt rullar inte på : tillgänglighet för rullstolsanvändare i offentliga utemiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Erik, 2022. Sovjetunionens politiska parker : en fallstudie om parker med politiska syften enligt de sovjetiska socialistiska samhällsidealen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Eva Higgins, 2022. The ability to create mixed stands by planting Norway spruce and Scots pine every second row. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Andersson, Fredrik and Hansson, Mattias, 2022. Human-wildlife conflicts and impacts on smallholder livelihoods in the mid-hills of Nepal – a minor field study. Second cycle, A2E. Uppsala: Other

Andersson, Gunilla and Palm, Jenny Madeleine, 2022. Effekten av engångsbehandling med ultraljudstandborste för tandstensborttagning på hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Andersson, Hedda, 2022. Can Saccharomycopsis vini and Z4-11Al be used in a push-pull system against the invasive pest Drosophila suzukii?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Lisa, 2022. Dietary fiber content and composition in heritage wheat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson, Malin, 2022. Ljus i varje hus : en fallstudie om civilsamhällets engagemang och samverkan med kommunen på Oskarshamns landsbygder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Sophie, 2022. Tillämpning av Herzbergs tvåfaktorteori på det svenska lantbruket. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Andrén Lagerwall, Emelie, 2022. Livsmedelsburna zoonoser och framväxande hot : en kunskapsanalys av projekt inom ”The One Health European Joint Programme” (OHEJP). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Andén, Kajsa, 2022. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Anis, Taha, 2022. Adapting to melting glaciers : how Western Himalayan societies frame climate change and adaptation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Annersten, Petronella, 2022. Skyfallsplanering i Malmö stad : före och efter översvämningarna 2014. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Apelqvist, Matilda, 2022. Training dogs to indicate synthetic pheromones from Plagionotus detritus, Coleoptera, Cerambycidae to detect living beetles. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Arkdalen, Emilia, 2022. Björnjaktens inverkan på älgars rörelsemönster. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Aronsson, Erica, 2022. Insådd fånggröda och vårplöjning : långsiktiga effekter på kväve- och fosforutlakning från en mojord i Västergötland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Arulf, Fanny and Scott, Sujaila, 2022. En studie om Kulturljudzon i Malmö : kulturens roll i hållbar stadsutveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Ellinor, 2022. A landscape analysis : Investigating restorative features within urban greening. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ask, Malin, 2022. Gestaltning av Ebbamölla : en naturalistisk gestaltning för en blöt ståndort. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Asp, Lisa, 2022. Outdoor environments for elderly people with different cultural backgrounds : an interview study based on individual experiences. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Axelsson, Anna and Brandås, Agnes, 2022. Insekter som proteinkälla i hundfoder : utvalda insekters smältbarhet och påverkan vid allergi. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Axelsson, Karin, 2022. Med havet i huvudrollen : fem narrativ om blå miljöers betydelse för hälsa och välbefinnande i utveckling av städer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Axelsson, Louise and Åkerblom, Carl, 2022. Egenskaper som konsumenten värderar vid märkning av äpplen : en studie om äppelmärkning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Ayata Karbin, Hanna, 2022. Djurunderstödda insatser med katt på svenska äldreboenden : kattens påverkan och välfärd. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

B

Bagger-Jörgensen, Emil, 2022. Att investera eller inte investera : lantbruks investeringstillvägagångsätt när priset av insatsvaror ökar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bally, Elsa, 2022. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Baraka Wadha, Noha, 2022. Viticulture in cold climate toward more sustainable wine production. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Batsukh, Urankhaich, 2022. Exploring the role of business intermediaries to advance circular bioeconomy : multi case study on plant-essential nutrient recycling firms and users in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bengtsson, Erika and Koskinen, Ia, 2022. Djursjukskötares upplevelser av postoperativ omvårdnad av bukopererade kolikhästar, med fokus på vätsketerapi, motion och utfodring. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Bengtsson, Josefine and Engstrand, Lisa and Fransson, Tilda, 2022. Innan staden drunknar : ett gestaltningsförslag för skyfallsdrabbade Mellanheden i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergevi, Fanny, 2022. Kartläggning av allergisk dermatit hos Försvarsmaktens tyska schäferhundar : analys av tidiga hudbedömningar ur ett avelsperspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Berggren, Simon and Kragge, Elin and Larsson, Julia and Liljeroth, Saga and Löchting Thunberg, Caroline and Norle, Simon and Nyström, Terése and Ullén, Marcus, 2022. Vätgasens möjligheter inom lantbruket. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Berglund, Fanny, 2022. Integrerat växtskydd i stadsmiljö : en undersökning av förutsättningar för en hållbar skötsel av grön infrastruktur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Berglund, Mattias, 2022. Biokolets egenskaper och funktion i urbana vegetationssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglund, Mika, 2022. Patologiska fynd vid infektiös artrit hos diande grisar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Bergman, Linn and Holmqvist, Jessica, 2022. Supply chain collaboration to reduce food loss and waste : a multi-case study of Swedish bread suppliers and retailers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bergström, Brianna, 2022. Möjligheter till restaurering i svenska skogslandskapet : en studie om mångbruk och skötselmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berndtsson, Johanna and Deimel, Emilia, 2022. Påverkan av ett fysiskt träningsprogram på hull, muskelmassa och kroppsvikt hos hund : ”Body condition score” och morfometriska mått för bröst-, buk- och låromfång. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Berntsson, Olivia and Hermansson, Jenny, 2022. Motsvarar Lantmästarutbildningen arbetsgivarnas förväntningar vid anställandet av en ledare? : en intervjustudie om vilka kompetenser som efterfrågas vid rekrytering av en person i ledande befattning i lantbruksföretag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Bertilsson, Max, 2022. Det gröna torget : hur kan vi förbättra biodiversiteten på torg?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Binti Hanifah, Nurul Atilia Shafienaz, 2022. Exploring growth promoting activity of rhizobacteria : insights into the molecular mechanisms underlying PGPR-plant interactions. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Björefeldt, Magdalena, 2022. Länsstyrelsens arbete med omhändertagna katter : beslut om försäljning/överlåtelse eller avlivning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Björk, Julia, 2022. Rörelsemönster hos varg i Skandinavien. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Björkman, Karin and Ericsson, Cecilia, 2022. Hanhundskastrering – Orsaker, förväntningar och resultat : vad säger hundägarna och vad visar forskningen?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Björnudd, Albin and Brus, Svante, 2022. Älgbete i restaureringsbränning : älgens respons på brand. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Björs, Marcus, 2022. The role of common mycorrhizal networks for forest regeneration near clear-cut edges : implications for management. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Björverud, Pernilla, 2022. Att bygga i och för sin bygd : kooperativa hyresrätters uppkomst och roll i ett svenskt landsbygdssamhälle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blad, Miranda, 2022. Friend or foam? Improved methods for stunning of pigs with foam : effects of repetition and scent on pig reaction to foam. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Blasberg, Fredrik and Dahlstedt, Ylva, 2022. Från ruderatmark till ruderatpark : gestaltningsprinciper och utmaningar vid tillvaratagande av ruderatmark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomberg, Marcus, 2022. Kartläggning av klimatarbete och klimatkrav i elnätsbranschen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Blomqvist, Tor, 2022. Possible nutritional output of rapid-deployable CEA greenhouses for emergency scenarios. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Boije, Johan, 2022. God jordhälsa för vinodling i nordligt klimat : vilka åtgärder finns för att bevara den. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Bondesson, Ebba, 2022. Impact of storage at freezing temperatures on casein micelle size, coagulation properties and curd yield in bovine milk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bonevik, Julia, 2022. Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Bonnerup, Filip and Vesterlund, Simon, 2022. Tillväxt hos inhemska trädslag i Borneo : en jämförelse av 34 arter inom ett återbeskogningsförsök. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Borg Nilsson, Izabelle and Funck, Madeleine, 2022. Stadsbruk : i vilken mån kan Malmö kompensera för den åkermark som förstörs. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bornfeldt Persson, Astrid, 2022. Mineraler på mulens marker : en undersökning av Österlenbornas förståelse av vanadinprospekteringen i området. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bornfeldt Persson, Clara, 2022. Möjligheter och svårigheter med odling på två förskolegårdar i Mellansverige : en intervjuundersökning av Backa förskola och Ringmurens förskola. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brandmeier, Rebecca, 2022. Towards the Climate Goals : consumers’ Food Options to Mitigate Climate Change in Europe. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bratt, Nellie and Mårtensson, Linn, 2022. Praktisk utfodring av svenska hundar : en enkätstudie om hur svenska hundar utfodras i hemmet och vilka faktorer som påverkar hundägarens val av foder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Brattström, Martin, 2022. Tredimensionella klätterväxter : potentialen i att använda fristående klätterväxter som alternativ till konventionella stadsträd för att skapa urbana ekosystemtjänster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brevik Svensson, Atle and Olofsson, Ludwig, 2022. Ekologiska restaureringsåtgärders påverkan på unga trädplantor : bränning och luckhuggnings effekt på unga trädplantor. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Brock von Rein, Josefin, 2022. Utvärdering av ett socialiserings- och träningsprogram för kaniner i medicinsk forskning : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Brohede, Tove, 2022. Besökarpåverkan och hägnutnyttjande hos röd panda (Ailurus fulgens) på Nordens Ark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Brown, Melanie and Ekman, Lisa, 2022. Fostering Innovative Organisations for Sustainability : a case study on a Swedish packaging and paper material company. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Brånstrand, Isak, 2022. Skadeinsekter i sockerbetor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bygge, Astrid, 2022. Closer-to-nature forestry : Mapping the views of some stakeholders to the new EU Forest Strategy. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology

Bäckelin, Samuel, 2022. Effects of the new Swedish strategic Plan for CAP 2023-2027 on proportion of Cultivated Perennial Grasses in Uppsala : aggregate modelling of farmland allocation in Sweden using Positive Mathematical Programming. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bäcklin Löwenberg, Nicolina and Pihlvang, Josephine, 2022. Samband mellan förväntningar på kattens beteende och val av hanteringsmetod : en kvalitativ intervjustudie av personal inom djursjukvården. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Bäckman, Amanda, 2022. Implementering i tuff terräng : en studie om implementering av grönstruktur i Skåne. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Börjestrand, Cecilia, 2022. Kroppen i kretsloppet : alternativa gravplatsers potential. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

C

Cankalp, Maria, 2022. Parametrisk modellering i designprocessen : ett verktyg för att förutse smitvägar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlgren, Andrea, 2022. Effekter av styrmedel på fordonsgasmarknaden : en fallstudie av Sverige och Finland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Carlsson, Elin, 2022. Bedömning av kvävestatus i stärkelsepotatis : en jämförelse mellan olika metoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Carlsson, Julia, 2022. How does different production systems affect the welfare status of pigs from farm to abattoir? : developing and evaluating animal welfare protocols. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Carlsson, Moa and Sinclair, Alexandra, 2022. Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling : en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson Wendin, Hannah, 2022. Some faba beans and a nice Chianti : prospects and challenges for increasing the production of faba beans as food. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlström, Ola and Dagman, Sebastian, 2022. Restaureringens effekt på öringpopulationen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Cavell, Johanna, 2022. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Cederblad, Zebastian, 2022. Effekten av programmerad träning på muskelmått hos hund : en interventionsstudie om hundars fysik. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Cehlin Norrman, Loka, 2022. Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör? : en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Cepukaite, Indre, 2022. Ground-nesting bees in the age of urbanization : quality of sandy habitat and wild bee diversity in Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Chaimungkhun Johansson, Jennifer, 2022. Stand characteristics and temperature’s effect on bilberry availability and quality. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Chifamba, Veronica and Bustamante Cortés, Iris, 2022. Investigating Uppsala Regional Alternative Food Networks - an explorative case study on Farmer-to-Wholesale Food Hubs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Chimura, Rie, 2022. Intermediate Community Use during Brownfield Remediation Phytoremediation’s Applicability Analysis in the Post-Industrial City of Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cicek, Dilara, 2022. Besökare som naturvårdare - Fallstudie Nämdöskärgården : naturvägledning som verktyg. First cycle, G2E. Stockholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Claesson, Louise and Oscarsson, Andrea, 2022. Utfodring med kraftfoder hos svenska hästar : en enkätstudie med fokus på hästägarnas erfarenheter och kunskaper. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Cosatti, Alice, 2022. The end of the timber frontier in northern Sweden : early logging, natural forests and the frontier concept. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Crawford, Vigg Rufus, 2022. Det Prydliga- vs. det Naturlika förvaltningsidealet : hur två typer av förvaltningsideal kom till och deras respektive främjande av stödjande ekosystemtjänster, med förnalagret som infallsvinkel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

D

Dahl, Johanna, 2022. Överlevnadsanalys vid behandling av naturligt uppträdande hypoadrenokorticism hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Dahlgren, Sofia, 2022. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Dahlin, Erik and Lundström, Eric, 2022. Sundsvalls kommuns parkskogar : planering av framtida skogsskötsel med Heureka. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Dahlqvist, Emilia, 2022. Alriksgårdens trädgård : en trädgårdshistorisk undersökning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Oskar, 2022. Parkkaraktärer i verkligheten : en studie av Lunds stadspark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Danielsson, Anna and Kronberg, Ebba, 2022. En kvalitativ intervjustudie av alternativa överlåtelseformer för generationsskifte i lantbruksföretag : varför är det ovanligt med, share-farming, delägarskap eller kooperativ i svenska lantbruksföretag? Finns det juridiska eller ekonomiska hinder, kulturskillnader eller beror det på bristande kunskap?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Darir, Hala, 2022. Expansionen av Stockholms tunnelbana : en studie kring hållbarhet i projektet till Nacka och söderort. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Davis, Thomas Wilbur, 2022. Production and purification of potato protein concentrate : an evaluation of novel adsorption resins for their effect on potato protein concentrate. Second cycle, A2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Breeding

Demmer, Maximilian, 2022. The contribution of testbeds in sustainable innovation : a case study of aquaponics in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Desthon, Johanna, 2022. Overcoming social barriers to urban green adaptation : a social representations approach to local environmental governance. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dhakal, Rishap, 2022. Isolation, protocol optimization and screening of genotypes against net blotch and scald of barley in controlled condition. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Djerf, Sofie, 2022. Mastocytom hos hund : utvärdering av mutationer i c-kit, eosinofilgradering samt genuttryck som potentiella biomarkörer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Dosumu, Babatunde, 2022. Mixed Stand vs Monoculture : a Simulation Study Assessing Growth and Profitability of Norway spruce and Birch in Mixtures and Pure Stands. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

E

Eberson, Linnea, 2022. Antibiotic use and resistance in the food and agricultural sectors in Bangladesh : present risk factors and possible improvements. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Edman, Felicia, 2022. Biologisk framställning av insektsferomon med enzymer från japansk feberbuske. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Edmark, Klara and Wallberg, Elisabet, 2022. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ek, Anna, 2022. Mer än ett minne från svunna tider : en analys av häradsallmänningarnas institutionella utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekander, William, 2022. Nybyggnationens estetik : en analys av riktlinjer för utvecklingen av Södra Rosendal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekblad, Malin, 2022. Heritage cereals : tasty and sustainable? : acceptance and important qualities of heritage cereals. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekdahl, Felicia, 2022. Fungicide resistance against fluopyram in Alternaria solani. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Ekelund, Jakob, 2022. Estetik överallt : estetiska värden och värderingar i landskapsarkitekturtävlingen Falköpings stadskärna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekholm, Max, 2022. Food and crisis – urban food resilience in times of crisis : a design proposal for a campus park in Oslo. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eklund, Louise and Holmqvist, Sofia, 2022. Temporär urbanism som medel för en socialt hållbar stadsutveckling : att arbeta med sommargågator och utvärdering av dem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Victor, 2022. Etableringsbevattning av stadsträd : hur kan en biologiskt optimal bevattningsregim utformas och samtidigt vara resurseffektiv att utföra?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekman, Adina Johanna Charlotte, 2022. Trädgårdsrum för äldre : Utemiljöer på två äldreboenden i Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Ekman, Elisabeth and Hillbom, Esther, 2022. Hur påverkas det svenska lantbruket av de förhöjda priserna på insatsvaror? : en jämförande fallstudie om prisförändringar från hösten 2021-våren 2022. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ekström, Embla, 2022. Människan iklädd galonspäck : en studie av fisket som identitetsskapande näring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekvall, Andreas, 2022. Climate governance in a well-ordered world : an analysis of Rawlsian climate justice and the goal of climate action. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eleryd, Annika, 2022. Heritability of litter size in the Swedish population of Shetland sheepdogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Elf, Frans, 2022. Individers användning av socialt kapital i den kollektiva utvecklingen av lokalsamhällen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elfvenfjärd, Beatrice and Åmansson, Erika, 2022. Födovalspreferenser hos en arktisk specialist : vad föredrar Gynaephora groenlandica (Lepidoptera:Erebidae) att äta på Wrangelön?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Elfverson, Elias and Johansson Bakke, Are, 2022. Förutsättningar och effekter av en ökad lövandel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Elgelind, Ida and Villner, Sandra, 2022. Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eliasson, Linnéa, 2022. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Elmblad, Klara and Hultegård, Julia, 2022. Trädkronstäckning i urbana miljöer : en fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engholm, Richard and Göransson, Victor, 2022. Vad är väl en stig i skogen? : förbättrat beslutsunderlag vid skoglig planering. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Engvall, Emma, 2022. Wild boar feeding site effects on targeted and non-targeted species. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Envik, Oscar, 2022. Vad hände med den goda beredskapen? : den svenska livsmedelsberedskapen som en del av jordbrukspolitiken, åren 1947–1990. Second cycle, A2E. Uppsala: Other

Ericsson, Jenny, 2022. Temperatursänkande åtgärder på hårdgjorda ytor med hjälp av GYF. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Elle, 2022. Vinterbetesområdets förändring för Flakabergsgruppen i Gällivare skogssameby över två renskötande generationer : hur betesresursen har nyttjats för renskötsel och påverkats av skogsbruk. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Eriksson, Jonna and Jonsson, Felicia, 2022. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Eriksson, Malin, 2022. Mikrobiella biostimulanter för ökad resiliens mot rotsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Eriksson, Maria, 2022. Människors inställning till fiskvälfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Eriksson, Per, 2022. The forest sector’s adaptation : taxonomy and emerging carbon markets. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Eriksson, Thomasine, 2022. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Ylva, 2022. Factors affecting presence of feed in crops of broilers at slaughter : with focus on a hygienic slaughter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Erlewein, Susanna and Nilsson, Anton, 2022. Resiliens i det svenska lantbruket : synen på resiliens hos olika grupper inom lantbruksbranschen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Espinola Alfonso, Roberto, 2022. How does a beef x dairy calving affect the dairy cow’s following lactation period?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

F

Fadipe, Sadiat Olayinka, 2022. The Nutritional Content of Cow’s Milk and its Vegetarian Alternatives, Respectively. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Fahlgren, Viktoria, 2022. Keramiska föremål i kontakt med livsmedel : en sammanställning av lagstiftning som rör keramiska föremål i kontakt med livsmedel samt faktorer som påverkar migration av metaller. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Falk, Jennifer, 2022. Genius loci : ett verktyg för att bevara platsens identitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Falk Tingström, Ines, 2022. Saponiner i ärta : biosyntes av soyasaponiner och dess genetiska mekanismer i ärtväxter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Farah, Fardosa and Ndum, Rita, 2022. Creating, delivering, and capturing value through sustainability : an exploratory study on the early development of commercial aquaponics in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Farquharson, Lukas and Isaksson, Max, 2022. Hur bidrar gröna väggar till mer hållbara urbana miljöer? : möjligheter och utmaningar för gröna väggar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)

Folkeson, Linn and Forsberg, Maria, 2022. Koordinatsättning av avlastningspunkter för drönarleverans av plantkassetter. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Folkesson, Amanda and Wigbratt, Felicia, 2022. Urbana ängar och deras betydelse för vilda pollinatörer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Folkesson, Ida and Ribbling, Jennifer, 2022. Omvårdnad och monitorering av inneliggande katter med dyspné. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Fonskov, Rebecca and Jönsson, Linda, 2022. De första månaderna i hemmet med en nydiagnostiserad katt med diabetes mellitus : djurägarens upplevelser. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Forsbacka, Julia, 2022. The potential of spent mushroom compost water extract as an oomycete disease suppressant in dill cultivation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Forsell, Lovisa and Orrenius, Katja, 2022. Modellering och simulering av ett robust och resilient biogassystem för ökad försörjningstrygghet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Forssén, Olivia and Stridsman, Emma, 2022. “Det var en prestation i dagens nu. Det får man tycka!” : en jämförande studie av skogsarbetarkockornas arbete i två olika delar av Norrland. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Fossgreen, Yrsa, 2022. Planering för ridvägar : en jämförelse av två Skånska kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fredholm, Agnes, 2022. Brister inom planeringsarbetet enligt skogsmaskinförarna. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Friberg, Sandra and Svedman, Ulrika, 2022. Utgör exponering för exogent östrogen en fara för våra sällskapdjur?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

From, Emma, 2022. Innovation as an Adaptive Response to Natural Disasters : a Dynamic Cross-Country Panel Data Analysis of the Impact of Floods on Risk-mitigating Patents. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Frostgård, Louise and Svensson Svenungsson, Ellika, 2022. Underlying values and motivational factors of farmers : a study of Swedish farmers who use HVO in their productions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Fura, Maria, 2022. Guinea pig dystocia in the Nordic countries : a survey study comprising Finland, Sweden, Norway and Denmark. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Fällström, Elice, 2022. Potential policy projects for decreasing fluoride concentrations in the groundwater of Aguascalientes, Mexico : a cost-benefit analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Färnström, Anna and Larsson, Emelie, 2022. Rehabiliteringsmetoder för hundar efter operation av osteokondros i bogleden : en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal och icke-djurhälsopersonal i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Färnström, Isac, 2022. Market development for multi-story wood construction : views of architects and structural engineers. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

G

Gay, Anne-Sophie, 2022. A study of climate labels’ promise to redefine the climate impact of the restaurant industry : a case study of Klimato. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gerstenlauer, Pia and Thorsell, Patricia, 2022. Hull hos hund och hundägarens inställning till utfodring och övervikt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Gildert, Sanna and Schedin, Elin, 2022. Syntetiska feromoners stressreducerande effekt på katt : erfarenheter från personal på svenska veterinärkliniker. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Gillsjö, Ida, 2022. Robotens roll i juverhälsoarbetet : en kvalitativ studie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Grabowska, Michalina Maria, 2022. Water mapping in Scots pine stands after thinning. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Granlund, Alexandra, 2022. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Granstrand, Elin and Lund, Evelina, 2022. Hur vi skapar en mer ekologiskt hållbar trädgård : med inspiration från skogen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Grantz, Matilda and Johansson, Karin, 2022. Behandling och omvårdnad av hundar inskrivna med akut hemorragiskt diarrésyndrom. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Grassl, Amelie Claire, 2022. Environmentally friendly diets : perceptions and behaviours of sustainability students. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grüneberger, Maria, 2022. Temporal, climatic and spatial variation in the distribution and activity patterns of the raccoon (Procyon lotor) in Hainich National Park, Germany. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Guardini, Beatrice, 2022. Restorative urban forests. A study of nature affordances along forest bathing trails in Northeast Italy : a study of nature affordances along forest bathing trails in Northeast Italy. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Gunnarsson, Saga, 2022. Ungdomars acceptans av tre olika produktionssystem för kaninkött. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Gunnarsson, Ylva, 2022. Kan schackrutehuggning mildra konflikten mellan skogsbruk och renskötsel? : en intervjustudie med renskötare och skogsbolag. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Gustafsson, Camilla and Schulze, Alexandra, 2022. Plats för återhämtning : restorativa kvaliteter i Årstadal/Liljeholmskajen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Linnéa, 2022. Baking quality of winter wheat : the effect of variety, cultivation site and nitrogen supply. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustavsson, Catrin, 2022. Varför börjar inte fler lantbrukare odla specialgrödor? : en kvalitativ intervjustudie med fokus på beteende. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Gynnerstedt, Martin and Wadmark, Henrik, 2022. De sex vanligaste konflikterna vid generationsskifte : en studie om konflikter som uppstår vid generationsskifte. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

H

Hagstam, Matilda, 2022. Kommunalt främjande av livsmedelsproduktion ur ett norrbottniskt perspektiv : fallet Piteå kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hallberg, Emma, 2022. Tillskott av vitaminer till nyfödda dikalvar : påverkan på tillväxt och överlevnad de första 2 månaderna efter födsel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Hallgren, Erik and Sandberg, Anna, 2022. Blädningsbrukets påverkan på biologisk mångfald : effekten på kärlväxters biodiversitet och specifikt förekomsten av blåbär. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hallquist, Cecilia and Vincent, Sara, 2022. Geriatriska katters näringsbehov : en enkätundersökning om kattägares kunskap om att upprätthålla god näringsstatus hos geriatriska katter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Hallqvist, Jennifer, 2022. Quality parameters and protein profile in raw milk from individual cows with different lactation number and breed. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Halter, Magdalena Margarita, 2022. Understanding the social dimension of sustainable agriculture : Swiss dairy farmers perspectives. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hammarström, Amanda, 2022. Kommuniceras övervikt hos katt från veterinär till djurägare i syfte att förebygga fetma? : enkätstudie till veterinärkliniker i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hansen, Jenny and Kåks, Klara, 2022. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansson, Carl, 2022. Hot och stress – en livsmedelsinspektörs vardag?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hansson, Lisa and Olsson, Jenny, 2022. Det svala torget : att genom gestaltning anpassa platser i urbana miljöer till ett varmare klimat med fler och mer intensiva värmeböljor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Harðardóttir, Hera, 2022. Climate impact of bioH2 production from biogas using CO2 mineralization for carbon capture and storage. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hedborn, Anton, 2022. Om ett småskaligt och artrikt kulturlandskap som läroplats : en återförening mellan människa och landskap med exempellandskap som brygga för att stärka bevarandet av biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedelin, Matilda, 2022. Rural views on the transition from fossil-fuelled cars to electric cars. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedenberg, Filippa, 2022. Status of three great crested newt Triturus cristatus populations after translocation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hedling, Rickard, 2022. Regenerative agriculture : a contested open moment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedman Wallin, Julia, 2022. Migration and activity of the eastern black-backed jackal (Canis mesomelas schmidtii) in Ol Pejeta, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Hegedüs, Bernadett, 2022. Genomic diversity analysis in the Swedish Landrace Goat. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Heimdahl, Camilla and Sjölin, Emma, 2022. Koloniträdgårdars roll i samhället : för stadens hälsa samt individens psykiska, fysiska och sociala välmående. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Helsén, Petra and Strömblad, Elin, 2022. Incidens av hypoxemi och hypotension hos hund under anestesi vid kejsarsnitt : djursjukskötarens roll i förebyggande omvårdnad. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Henriksson, Elna, 2022. Träds påverkan av luftföroreningar i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Linus, 2022. Rottickans spridning i vildsvinens spår. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hermander, Matilda, 2022. Kvaliteter för högstadieskolgårdar : exemplet Strandängsskolan i Båstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hill, Joy, 2022. Wool you look at that? Sheep wool pellets as fertilizer in container-grown crops with short cultivation time. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Hjelm, Niklas, 2022. Kretsloppsnäring : en möjlighet att nyttja stadens resurser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Hjälmberg, Erik and Lundgren, Axel, 2022. Ta känslorna på allvar : konstnärliga metoder i gestaltade livsmiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgersson, Linus, 2022. The role of bed sediments for sorption of phosphorus in remediated ditches in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Holm, Elina, 2022. Translokering av vedlevande mossor som ekologisk kompensation : hur reagerar de på kort sikt?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Holm, Linda, 2022. I mötet med banken : kreditbedömning av lantbruksföretag ur ett genusperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Holmberg, Hanna, 2022. Herbaceous vegetation for traffic islands : a design proposal in Bromma. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Horn, Emilia, 2022. Evaluation of factors that might affect the grading of heart murmurs in dogs with myxomatous mitral valve disease. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hägg, Astrid and Marklund, Carolin, 2022. Does growth of Limosilactobacillus reuteri DSM 17938 in infant formula have an impact on its probiotic features?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hägglund, Annie, 2022. Farmer´s attitudes towards dairy cow cleanliness : a qualitative study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Häggström, Kristina and Svangärd, Lukas, 2022. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hällström, Marlene, 2022. Slädhundarnas hemliga språk : beteenden observerade av slädhundsförare under ett långdistanslopp. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Högele, Leonie, 2022. Sheep rearing in Sweden : a niche with agroecological potential. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Höjermark, Louise and Öist, Erika, 2022. Kommunikation i arbetet kring invasiva växter : fallgropar och förbättringspotential i kontexten ansvariga myndigheter, offentligt ägd mark och upphandlade skötselentreprenörer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hörnell, Hanna Vilde, 2022. Vildvuxet och ordnat : brukares upplevelser av gradienten från vildvuxna områden till gräsmattedominerade områden i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

I

Irfan, Muhammad, 2022. Rumen metabolism and digestibility in dairy cows offered diets with forest by-products. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Islam, Nuzat Naila, 2022. A thematic landscape designed masterplan integrating urban ecology, water planning and social improvements : a vision for the former airport Tejgaon and the district Karail, Dhaka City, Bangladesh. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Israelsson, Paula, 2022. Kan brand minska älgbetesskadorna? : En studie om älgbetesskador på tall. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

J

Jacobsen, Maria, 2022. Nutritional quality and carbon footprint of macroalgae : European production and consumption of Saccharina latissima. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jacobsson, Linda, 2022. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jaktén Langert, William, 2022. Camera traps as seen by wildlife managers : an insight into Swedish wildlife managers’ views on camera traps and other technological tools and methodologies in an adaptive wildlife management framework. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jannerman, Karin, 2022. Ko och kalv tillsammans i mjölkproduktion : fältförsök på två ekologiska gårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Jansson, Matilda and Nyberg Ahlstedt, Sofia, 2022. Viktiga aspekter i cirkulära samarbeten : en multipel fallstudie av tre cirkulära organisationer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Jansson, Sofie and Persson, Izabelle, 2022. Gröna tak i Stockholms stad : en studie av kvarteret Stora Sjöfallets dagvattenstrategi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jansson, Therese and Engqvist, Isabel, 2022. Långsiktig hållbarhet i det urbana trädbeståndet vid klimatförändringar : möjligheter och risker med icke inhemska träd i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Janstad, Käthy and Vidarsson, Maja, 2022. Gå mot naturen : ett gestaltningsförslag för Inre hamnen, Söderhamn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jidbratt, Karin and Oscarsson, Alexandra, 2022. Volvo Cars Externa Hållbarhetskommunikation : en kvalitativ fallstudie kring hållbarhetskommunikation och legitimitetsskapande inom fordonsindustrin. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Jobusch, Michelle, 2022. Motion asymmetry in Swedish riding school horses : association to management factors. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Joeris, Thorsten, 2022. Plantskoleproduktion utan torv : en inblick i torvfria plantskolor i Storbritannien. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Jogefalk, Anna and Kallifatides, Cassandra W., 2022. Complexity of improvement : a sustainability analysis of the park along Riachuelo river connected to marginalized areas in Buenos Aires. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Angelica, 2022. SARS-CoV-2 hos mink i Sverige : sammanställning och analys av övervakningsresultat från två säsonger. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Johansson, Anna, 2022. How antinutrients found in legumes and legume-based products affect the bioavailability of nutrients. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Johansson, Elin, 2022. The impact of production system on animal welfare of cattle prior to slaughter : from loading on-farm to stunning at the slaughterhouse. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Johansson, Ellen, 2022. Biologisk bekämpning av rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi & Meloidogyne fallax. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Fina and Lindqvist, Felizia, 2022. Det artificiella ljusets inflytande i staden : hur ljuset påverkar människan och biodiversiteten i det urbana samhället. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Henrik, 2022. Bacterial contamination on pork necks and loins. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Johansson, John, 2022. Flow of non-starter lactic acid bacteria : from to silage to raw milk to cheese. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Johansson, Lars Peter, 2022. Framgångsfaktorer för virkesköpare : en kvantitativ studie bland virkesköpare hos Holmen. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Johansson, Sanna, 2022. För- och nackdelar med sambete mellan nötkreatur och får. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Johansson, Sofie and Olli, Vanessa, 2022. Inverkan av kuffens placering och hundens position vid indirekt blodtrycksmätning med High Definition Oscillometry. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Johansson, Ylva, 2022. Scent traps and trap crops for broad bean weevil (Bruchus rufimanus) control. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson Kvarnström, Elin, 2022. How social behaviour in juvenile Brown trout (Salmo trutta) are regulated by social hierarchies and exposure to the benzodiazepine oxazepam. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Johnsson, Johanna, 2022. Influenza A in Swedish harbour seals (Phoca vitulina) : a serological study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Johnsson, Minna, 2022. Effekten av sortsamodling i stärkelsepotatis : ett fältförsök med utvärdering av skörd, tillväxt och svampsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Jonsson, Albert, 2022. Värderingar och ideal i planering och gestaltning av utemiljöer vid nyanläggning av stadsdelar – nu och då : en jämförelse av miljonprogrammets och dagens landskapsarkitekturs värderingar och ideal vid anläggning av stadsdelarna Gottsunda och Rosendal i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Emelie, 2022. Lärdomar från den forntida ökenstaden Petras dagvattenhanteringssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Jeanette, 2022. How does habitat selection by brown bear (Ursus arctos) during the berry season change due to forestry and human disturbance : looking at three different periods of human dis-turbances. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jonsson, Tora, 2022. Fisketurism på Åland : en undersökning av möjligheter och svårigheter för en växande verksamhet inom naturturismen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Joos, Anna, 2022. Den flytande ön : gestaltningsförslag för en flytande modul med ekologiska förstärkningsåtgärder vid Norr Mälarstrand i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Judd, Charles Socrates, 2022. An early study on the potential of landscape and geographical variables to reduce bias in forest forecast planning in Ireland : a view on the value of data mining in an industry and era rich in information. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jägerborg, Maria, 2022. Forest damage in the eyes of scientists : framing damage perspectives in Swedish forestry. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jönsson, Emelie, 2022. Utvärdering av behandlingseffekt och riskfaktorer på gårdar med hästar naturligt infekterade med Strongylus vulgaris. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

K

Kalenius, Robert, 2022. Mushroom cultivation in Temperate Agroforestry : potential Agroforestry practices, growing methods, and native edible saprophytes to Sweden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Kallmén, Sarah, 2022. Trä som byggnadsmaterial : en undersökning av miljömässig hållbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kamali, Betsy, 2022. Nära möten mellan byggnader och natur för människors välbefinnande : ett designförslag för att främja invånarnas hälsa och trygghet i Husby, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karamik, Sule Gül, 2022. Can CDM Deliver Its Emission Reduction Purpose? : a panel data analysis for developing countries. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Karjel, Elvira, 2022. Aktivitetsmönster och boskapspredation hos lejon (Panthera leo) i förhållande till olika miljöfaktorer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Karlmark Persson, Sara, 2022. Fytoremediering, dagvatten och hållbara växtval i ett cirkulärt sammanhang : en litteraturstudie av växt-ackumulatorer av ämnet koppar i ett nordiskt klimat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Agnes and Rentorp, Emilia, 2022. Blandalléer i urban miljö : möjligheter och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Emma, 2022. Fördelning av vertikal kraft inom tass hos friska katter : en jämförelse mellan normalviktiga och överviktiga friska katter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Karlsson, Erica and Hultman, Ida, 2022. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Johannes and Mörk, Christopher, 2022. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Linnea and Lagneteg, Madeleine, 2022. Användande av sedering vid tandåtgärder på hund och katt på svenska veterinärkliniker. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Karlsson, Oskar, 2022. Effects on natural seed regenerated Silver birch (Betula pendula Roth) and Downey birch (Betula pubescens Ehrh) by mechanical soil scarification and environmental factors : påverkan på naturligt fröföryngrad Glasbjörk (Betula pubescens Ehrh) och Hängbjörk (Betula pendula Roth) av mekanisk markberedning och omgivande faktorer. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Karlsson, Vera Linn, 2022. Dagvattenhantering som ger mervärden : en undersökning av två dagvattenanläggningar i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlstrand, Anna, 2022. Värmestress i sen dräktighet och dess påverkan på mjölkproduktion, fertilitet och hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Kieri, Sofie, 2022. Är rengjorda klippskär för rakapparater kontaminerade?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Kinnunen, Moa and Jönsson, Björn, 2022. Skadebild och fördelning av törskate på träd- och beståndsnivå hos tallungskog. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Kirkhorn, Patricia, 2022. Mitigating the Urban Heat Island Effect in a Local Context : how wind and vegetation regulate temperatures during summer, with an example from the grounds of Karlstad Central Hospital, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjellgren, Sara, 2022. Kulturmiljö, hälsa och platsanknytning : en studie bland boende i Munkedals kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kneifel, Rebecca, 2022. The challenge of a just transition in northern Sweden : uncovering environmental justice related frames of actors actively involved in wind energy development in northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kolm, Carl-Magnus and Sjöberg, Claes, 2022. Investering i spannmålsanläggning : en fallstudie av nya spannmålsanläggningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Kotarski, Ema, 2022. Farming off the food crisis : exploring practitioners of agroecology in Ireland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kristensson, Klara, 2022. Vila i träd : sambandet mellan gravträd och människors miljöengagemang och attityd till växtlighet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristiansson, Desirée and Larsson, Linda, 2022. Fytoöstrogener i rödklöver och dess effekter hos grisar och idisslare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Krüssenberg, Henrietta, 2022. Offentliga toaletters betydelse för tillgången till det offentliga rummet : en studie över Malmö Stads planering och förvaltning av offentliga toaletter ur ett intersektionellt genusperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kumlander, Elisabeth, 2022. The effects of historical land use on plant diversity in semi-natural grasslands. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kuzmanovic, Nikolina and Petersson, Marika, 2022. Hundar med bakdelspares : omvårdnad och hantering på vårdavdelningen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Källberg, Ebba, 2022. Naturlekplats och lekotop : en jämförelse mellan lekvärde och hållbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kårehagen, Alice and Jakob, Hannah Sophie, 2022. Älgens och skogshönsens nyttjande av ett två år gammalt brandfält. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Kårhammer, Jens and Gustafsson, Jesper, 2022. Säker bortkoppling av balpress vid brand : en studie om skademinimering vid brand i bogserat redskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Köster, Kalle Nils Valentin, 2022. Do I care: How does the provision of information about the environmental benefits of grain legume cultivation in Sweden influence consumers?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

L

Lagerfelt, Gustaf, 2022. Är kalkning av åkermark lönsamt?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Lagerqvist, Sofie, 2022. Höga och långvariga antikroppsnivåer hos hästar efter utbrott av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Lando, Nikita, 2022. Konsten att belysa trygghet : inledande studie om kvinnors trygghetsperspektiv i offentliga rum på kvällar och nätter, med belysning som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landsbo, Clara, 2022. Plants for everyone : prospects of upscaling consumption of plant-based protein products. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Landstedt, Moa and Ollinen, Carin, 2022. One City in Two Countries : regional identity and cultural heritage on the HaparandaTornio border during the COVID-19 pandemic. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landström, Petra, 2022. Fördjupad landskapsplanering i fjällnära skog : höga naturvärden, markägande och ersättning för rätt att bruka skog. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larsson, Albin, 2022. Nollis Boländerna : en kartläggning av den ceremoniella externhandelsplatsen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Amanda, 2022. Den fysiska aktivitetens påverkan på hundägarens uppfattning om hull, kroppsform och aktivitetsnivå : en interventionsstudie med hund och hundägare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Larsson, Carl, 2022. Biologisk ogräsreglering med mikroorganismer : biologiska ogräsmedel och deras verkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Larsson, Kristina, 2022. Trygghet i resor med kollektivtrafik på landsbygden : Planering & Kvinnors erfarenheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Linnea, 2022. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Lassvik, Johanna Kristina, 2022. Villaträdgårdarnas bidrag till biologisk mångfald i Malmö : nuläge och framtida möjligheter, med Rostorp som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Laxmar, Elna, 2022. Betes- och utfodringsstrategier för förbättrad juverhälsa i samband med värmestress. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lazar, Maria, 2022. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Leijonhufvud, Erik, 2022. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Lemheden, Linda and Carlson, Tom, 2022. Barnvänliga gaturum i urbana miljöer : sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lenning, Emelie, 2022. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lewin, Elin and Härstedt, Hampus, 2022. Using Evidence Based Design to create Storm Water Management Solutions Supporting Human Well-being : a case study approach. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Liedgren, Sofie, 2022. Comparing crossbred and purebred dairy cows for economically important traits. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Liefke, Madeleine, 2022. Ökar risken att drabbas av matförgiftning vid konsumtion av animaliska livsmedel?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Liljevern, Jennie, 2022. Information & Communication Technologies and Carbon Emissions : a Global Study of the Environmental Kuznets Curve. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lilliehöök, Alexander, 2022. Biostimulants : effects on root development in barley (Hordeum vulgare). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Lindahl, Ellinor, 2022. Betongkross i växtsubstrat : möjligheter att använda betongkross i växtsubstrat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindau, Gordon, 2022. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Lindberg, Agnes, 2022. Dairy farmers’ view of agricultural support for grasslands and associated ecosystem services. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Lindberg, Kerstin and Nygren, Emma, 2022. Vegetation som social konstruktion : en kritisk granskning av värderingar och föreställningar om ordning och oordning vid omvandling av industriområdet Librobäck. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindeberg-Lindvet, Heli, 2022. Functional properties of an oat fiber fraction - and its effect in vegan burgers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Linder, Cassandra, 2022. Serglycin as a potential diagnostic biomarker for hemangiosarcoma in dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lindfors, Rebecca, 2022. Ivermektinbehandling av svenska hästar naturligt infekterade med cyathostominer : utvärdering av effekt och egg reappearance period. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Lindh, Jonas and Lövgren, Fredrik, 2022. Stressbeteenden hos råtta vid induktion av anestesi i inhalationskammare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lindqvist, Klara and Emilson, Louise, 2022. Förtätning på bekostnad av mental återhämtning : en platsanalys av Södra Rosendals bostadsgårdar och dess återhämtande kvaliteter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindstedt, Filip, 2022. Ex situ-bevarande av vilda växter : genetisk mångfald och nationella initiativ. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Lindvall, Linnea, 2022. Ekologisk konnektivitet mellan vildbins habitat i urbana områden : en GIS-analys av konnektiviteten mellan urbana ängar i Ängelholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ling, Christian, 2022. Regnlekplatsen : regn som en resurs för lek. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linton, Axel, 2022. Hur kan man öka den biologiska mångfalden i urbana grönområden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljudén, Axel and Nyström, Albin, 2022. Digitaliserings potential : kartläggning och analys av arbetsprocesser. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Lohaus, Annalena, 2022. “We had nothing left to lose” : mapping the collaboration between Muonio Reindeer Herding Community and Greenpeace Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lohe, Fredrike and Otell, Sonja, 2022. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Lotsengård, Linnéa and Lundberg, Fanny, 2022. Förstärkning av naturliga processer i öppen dagvattenhantering : åtgärdsförslag till Södra Lineros öppna dagvattenanläggning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lovisin, Sara and Vidén, Josefin, 2022. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundbeck, Elin, 2022. Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare : skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lundberg, Otto, 2022. Desert garden techniques to ameliorate urban microclimates : an example of application in Granada, Spain. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundborg, Izabella, 2022. Cover crops for plant protection : Cover crops for control of root pathogenic Plasmodiophora brassicae and the root parasitic nematodes Pratylenchus penetransand Meloidogyne hapla. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Lundell, Rasmus, 2022. Allelopatisk förmåga hos Cannabis sativa L. (Hampa) och dess potential som biologisk bekämpning av ogräs. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Lundgren, Carolin and Svensson, Linnea, 2022. Hur mår hästkastanjen egentligen? : utbredning och hantering av skadegörare på Aesculus hippocastanum i svenska städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Lundgren, Frida and Josephsson Branda, Nicolaj, 2022. Post mortem : effekterna av död ved i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundh, Andrea, 2022. The impact of agri-businesses on Food security in Uganda : a casestudy in Gulu. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lundh Berg, Matilda, 2022. Urbana ekosystemtjänster : en fallstudie av Uppsala kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundholm, Isabelle, 2022. Value flows and transaction costs in the potential market for meadow biomass : the alternative use of meadow biomass. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lundkvist, Peter, 2022. Outdoor environments for physiotherapeutic rehabilitation of work-related stress : lying down in shelter, sitting in serenity, standing in nature and walking in coherence. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Lundman, Anna, 2022. Den kreativa skissen : en studie om ett av landskapsarkitektens verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundmark, Erik, 2022. Spatial co-occurrence between wind power and boreal forestlands with lichen important for reindeer browsing : a landscape analysis. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lundquist, Louise, 2022. Ultrasound pre-treatment of wheat bran to improve arabinoxylan extraction. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lundqvist, Eric, 2022. Riparian forests : a comparison of tree diversity, deadwood and canopy cover between primary and production riparian forests along headwaters. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lundqvist, Linus, 2022. Regnbäddar i urbana miljöer : en analys av växtgestaltning i regnbäddar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundqvist, Vera and Persson, Olivia, 2022. Värderingar som styr den fysiska planeringen i fjällmiljö : en jämförelse mellan Rödkullens planprogram och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Luts, Gustav, 2022. Mobilitetstjänster i staden : om hur mobilitetstjänster kan minska parkeringsantalet i städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lwin, Eric, 2022. Service dominant logic for actor-to-actor co-creation of value and sustainability outcomes : case studies of five actors in the Swedishlegume industry. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Lyrvall, Martin, 2022. Age demographics and economic growth : a study of Sweden and Finland 1960-2020. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lööv, Anders, 2022. Lantsorter och moderna sorter av vårvete : effekt av gödsling och miljö. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

M

MacKenzie Cardy, Sofie-Marie, 2022. Investigating the reliability of a separation : and reunion test performed on pet dogs (Canis familiaris) and their owners. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Madunic Olsson, Tea, 2022. Farmers who wish to restore pastures, and their relation to policy. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Anna, 2022. Effect of Touch on Cotton and Maize : influence on plant morphology and feeding preference in Spodoptera littoralis. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Maleki, Bahareh, 2022. Analysis of Vertical Farming Business Model : Swegreen Case Study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Malthed, Caroline and Wrenfelt, Tuva, 2022. Low scores, high standards- a case study on Coop’s sustainability declaration. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Marander, Emma, 2022. Fjällräven i ett föränderligt klimat. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Marciniak, Marta, 2022. Mikrobiologisk kvalitet på is från ismaskiner och vatten från automater : en kontroll av verksamheters hygienrutiner. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Martineau, Gry, 2022. Biosecurity and animal husbandry in goat herds in Zambia and Sweden : a comparative qualitative interview study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Martinsson, Jonna, 2022. Gait screening using a mobile phone application : horse asymmetry levels and usability of a mobile phone application for gait analysis, during a long format FEI eventing competition. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Mattson, Elin, 2022. Kommunala möjligheter till utvecklingen av blågröna lösningar i den urbana staden : hur ser drivkrafterna ut för att verka för hållbara dagvattenlösningar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mehović, Munib, 2022. Översvämningar i urbana miljöer : och hur de kan motverkas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Milton, Ida, 2022. Biokol som tillsats i vallensilage utfodrat till mjölkraskvigor : inverkan på konsumtionsförmåga, smältbarhet, träckens konsistens och färg, samt djurens renhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Modin, Mika, 2022. The best tasting pear in the world : is there a future for the cultivation of Pyrus sinkiangensis in Sweden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Monto Zale, My, 2022. Termochip för hästar : jämförelse med rektal temperatur och beteende vid mätning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Moraitopoulos Arljung, Miron, 2022. Filling in the Blanks : framing and interpreting the environment in Swedish development cooperation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Morell, Alexander, 2022. Berättelser från ett kulturlandskap : ett gestaltningsförslag för Nikkaluokta turistanläggnings utemiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mortensen, Stina Helena, 2022. Integrating horticultural and arable crops : a sustainable way to increase vegetable production in Scania?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Myrenås, Elin, 2022. Effects of the invasive nematode Anguillicola crassus on condition and growth in the European eel Anguilla anguilla. Second cycle, A2E. Drottningholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Möller, Charlotte Alicia and Wässman, Märta, 2022. Marknadsföring av gårdsbutiker : en fallstudie om strategier och innehåll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

N

Nabb, Evelina and Salim, Taban, 2022. Redlighet inom livsmedelshantering : en kvalitativ studie av möjliga orsaker till brister avseende redlighet. Second cycle, A1E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Nainggolan, Lukas Bonar, 2022. Risk preferences of agricultural students and their willingness to become a farmer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Neijdebro, Mikaela, 2022. Baksidan av djurskyddsarbetet : finns det ett samband mellan veterinärernas djurskyddsanmälningar och hot, trakasserier och våld mot veterinärer i Sverige?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Neil, Maria, 2022. Förändringar i vilo-EKG hos hästar med dynamiska obstruktioner i de övre luftvägarna. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Nessmar, Nathalie, 2022. Naturlika planteringar med upplevelsevärden : en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Elsa, 2022. Digitala verktyg på utbildningen för landskapsarkitekter : optimal undervisning för digitala program. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Frida and Granberg, Josefina, 2022. Rum för kontemplation i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Linn, 2022. Genetically modified tobacco (Nicotiana tabacum) plants for an increased production of wax esters. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Nilsson, Marlene, 2022. Fördröjning och rening i urbana dagvattenlösningar : undersökningar av krossmagasin med kolmakadamfyllning i Rosendal Etapp 1 samt Gamla Uppsalagatan 21:20. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Sanna, 2022. Finns det en association mellan hundens prostatastorlek och serumkoncentrationen av totalt testosteron, sexualhormonbindande globulin (SHBG) eller fritt androgenindex (FAI)?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Niskanen, Petra, 2022. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljöer som främjar barns utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nivala, Emma and Ryberg, Jennie, 2022. Hälsofrämjande kvaliteters uttryck i relation till utevistelser på vintern : en studie av Väddö Hälsoträdgård i Norrtälje kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Niwhede, Lovisa, 2022. Planning for well-being by urban design : a city case study of Malmö, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Nooijens, Roald Daniël, 2022. Exploring nature’s influence on the olfactory urban landscape experience : an explorative research on the influences of urban nature on the urban smellscape experience and preference and possible contributions of the olfactory perception of nature in the urban living environment on wellbeing. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nord, Saga, 2022. Skogens klimatnytta : en litteraturstudie i skillnader mellan de svenska skötselsystemens klimatnytta. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nordell, Ossian, 2022. Restaureringsarbetets utbredning i Sverige : en utvärdering av databasen Åtgärder i Vatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Nordqvist, Elvira and Rosenberg, Mathilda, 2022. En studie av förtätning i stadsdelen Rosendal i Uppsala ur ett ljus-, utblicks- och insynsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordstedt, Felicia and Pettersson, Fransina, 2022. Motion av den växande hunden – ägarens uppfattning : en jämförelse av litteraturen mot en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Nordström, Louise, 2022. Growth and development of Eucalyptus grandis seedlings in response to arginine phosphate application. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Norgren, Josefine and Pettersson, Johanna, 2022. Tätortsnära skog för människans hälsa : ett arbete om den tätortsnära skogens upplevelsevärden och dess betydelse för sinnesstämningen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Norr, Emelie, 2022. Stressreducerande närmiljö : möjligheter till mental återhämtning i Hasselskogen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norr, Hannes, 2022. Att arbeta för en värld som fungerar : en studie om samtalets betydelse för att bygga ett hållbart livsmedelssystem. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Noyce, Carl, 2022. Evaluation of the forest composition in browsed Scots pine plantations. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Nur Hamzah, Ibnu, 2022. Understanding Indonesian Most Strategic Food Consumption Pattern and Welfare Impact of Price Increase Events : a household microdata analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nutti Pilflykt, Karin, 2022. Validering av marklavskartering som underlag för renskötseln : en jämförelseanalys av fältbedömd marklavsförekomst med modellbaserad lavkarta. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nyberg, Emmy, 2022. Aquaculture and its effect on the wild fish resource in a Swedish lake : An evaluation of changes in fat content, protein content and trophic niche. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nyd, Nellie, 2022. The effects of sweeteners on the intestinal microbiota among individuals with eating disorders. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Nygårdh, Julia, 2022. Mosippans (Pulsatilla vernalis L.) reaktion på brandstörning : en populationsstudie på en av Sveriges rikaste mosippslokaler. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nygårds, Jakob, 2022. Accounting for growth in Swedish agriculture 1961–2019 : a study of productivity in Swedish agriculture. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nykvist, Pontus, 2022. Utvärdering av metod för att morfologiskt särskilja björkarterna Betula pendula och Betula pubescens. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nylén, Therese, 2022. Påverkar utfodring av unga vajor deras vikt, kondition och dräktighet?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Nyström, Maria, 2022. Identity frames in knowledge co-creation : facilitators for sustainability transformations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nytell, Anders, 2022. Young consumer perceptions of wooden multistorey construction. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Näsmark, Erik and Strand, Erik, 2022. Behov och inställning till ett gränsöverskridande skyddsområde för fjällräv i Sverige, Norge och Finland. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

O

Obregón Santander, Pedro Manuel, 2022. Valuing Forest Amenities : assessing the effect of non-market amenities on real estate prices. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ohlsson, Erika, 2022. Utfodring med ensilage till slaktgris : effekter på köttkvalitet och fettsyrasammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Olander, Cecilia, 2022. I'll have what he's having : can a bank increase the financial equality?. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Olofsson, Felicia, 2022. Emissions of nitrous oxide associated with frost killed cover crops. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Olsson, Carl, 2022. Ett nyliberalt skifte i Tanzania? : en WPR-analys av ledarkrönikor i tanzanisk statsägd media. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Kajsa, 2022. Allmän park som förskolegård? : en empirisk studie om samnyttjande ur ett barnperspektiv och verksamhetsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Sophie, 2022. Inavelsgrad i stängda stamböcker : en high density SNP analys av fem svenska fårraser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Oumar, Kifilo, 2022. Hur påverkas daggmaskar av markpackning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ouyang, Qiaofeng, 2022. The effect of age structure in agricultural cooperatives : focus on internal governance aspect. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Owen, Molly, 2022. Multifunktionalitet i mikroformat : gestaltning av en urban mikroskog med fokus på biologisk mångfald samt barns tillgång till natur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

P

Panofsky, Sophia, 2022. Diabetes mellitus hos katt : klinisk karakterisering och behandlingsresultat - en retrospektiv studie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Paolini Madrid, Rebeca, 2022. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Pappas, Fotios, 2022. Signatures of historical selection in farmed Arctic charr from Norway and Sweden. : genomic insights using whole genome resequencing. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Partemi, Rebecca, 2022. Scots pine for fika : the role of local moose density in determining browsing damages to pine across commercial forests in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Paues, Sandra, 2022. Nätverksstrukturens påverkan på cirkulära samarbeten : en komparativ fallstudie av två cirkulära organisationer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Paul, Felicitas, 2022. Film clubbing : collective rituals for processing eco-anxiety. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Paulsen, Pia Sophie, 2022. Jute Farmers in Bangladesh : a study on institutional influences. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Pereviznyk, Solomiia, 2022. “We may want the transition, but we don’t actually want the transition” : a discourse analysis of Swedish policies to incentivise charging infrastructure development for electric vehicles. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Anna, 2022. Barns deltagande i planering : vad tycker barnen, planerarna och pedagogerna om dialogmodellen?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Frida and Stenmark, Unni, 2022. Kunskap och förväntningar hos kaninägare i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Persson, Ida, 2022. Flexibilitet i virkestransporter på järnväg : möjligheter och kostnader : effekter av säsongsmönser och avvikelser från planerade tågflöden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Persson, Léon, 2022. Mapping the market of unrefined forest industry by-products in northern Sweden : industry by-product variation, county supply-demand balance, and optimization of transport cost. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Persson, Madeleine, 2022. Kött- och benmjöl i fjäderfäfoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Persson, Zara, 2022. Den läkta staden : om platsspecifik förtätning av miljonprogrammets bostadsområden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peterson, Anna, 2022. Ögonblick : en observationsstudie om rytm och lek på Gustav Adolfs torg i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peterson, Max, 2022. Presence of bacteria in modified atmosphere packed raw chicken meat and their effect on shelf life and sensory characteristics : a microbiological and sensory evaluation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Petersson, Mathilda, 2022. Parasitbörda hos betande lamm : relaterat till avmaskning och avvänjningsålder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Petrusic, Mislav, 2022. Visiting food sovereignty : exploring the relations of food sovereignty and tourism. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pflaum, Nathan, 2022. Consumer Technology for Sustainable Food Practices : the impact of mobile applications on consumer food behaviour. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Pihl, Simon, 2022. Det rekreativa vattnet : en studie av attraktionsvärde. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihlgren Hökby, Lovisa, 2022. Beaver wetland and lake effects on Francisella tularensis in Swedish landscapes and hares. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Pirooz, Dana and Fyhr, Johanna, 2022. Foder- och ströåtgång, gödselproduktion samt arbetstid i olika stallsystem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Potrus, Wameidh Munther Potrus, 2022. Matförgiftningar och dess orsaker i Sverige under perioden 2012–2021. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Progoulakis Kastillo, Aristeidis Andreas, 2022. Community interactions : how visitors co-create Greenpeace’s online presence. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pärlefors, Ludvig, 2022. Att kombinera Shared Space och temporär design : ett utvecklingsförslag för Fyristorg enligt Uppsala kommunsinnerstadsstrategi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

R

Radeborg, Maria Sofia, 2022. Med kroppen som verktyg : en undersökning av människans förståelse av landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rafea, Jana, 2022. Stanna till : ett gestaltningsförslag för Bergas stadsdelsnod med fokus på en ökad trygghet och säkerhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rastamo, jenny, 2022. En blomstrande odling : växtföljdens betydelse för frilandsodlade snittblommor i Sverige.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Reinisch, Anna-Sara, 2022. The missing links in Latvia’s hiking system : a case study of the Nature Park Talsu pauguraine in Latvia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Resare, Astrid, 2022. Rosor för odling i zon VIII. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Ritthichot, Kittima, 2022. Supporting wild bees on green roofs and green walls : the importance of incentives from Swedish municipalities. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Roosen, Natascha, 2022. Regenerative leadership : understanding the possibilities of a new leadership paradigm for the corporate sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Rosin, Moa, 2022. Att möjliggöra möten : en studie av gatans sociala kvaliteter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rosén, Karin, 2022. “Alla vet ju att Gottsunda är ett av Uppsalas problemområden” : en analys av den fysiska miljöns betydelse för trygghet i ett särskilt utsatt område. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rubensson, Nils, 2022. Processeffektivisering vid hyvling : en analys av operatörernas förutsättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Rundlöf, Anders, 2022. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rwabukambiza, Venuste, 2022. Household livelihoods and food security in jeopardy : farmers’ perspectives on impacts of land scarcity on household livelihoods and food security in rural Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydiander, Erik, 2022. Design without Nature : reflektioner kring naturbaserade lösningar med Ekostaden Augustenborg som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rydén, Christian, 2022. Blastdödning i potatis : påverkan på knölens visuella kvalitet genom olika avdödningsmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Rönnhagen, Moa, 2022. Protein content in Brewer’s spent grain and its characteristics : upcycling spent grain from food waste to protein source. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

S

Sahlman, Frida, 2022. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saloniemi, Elin, 2022. Möjligheter och utmaningar med en hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Samuelsson, Emma and Österback, Jonna, 2022. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Mikaela and Söderlund, Lovisa, 2022. Betesdriftens kostnad : vid uppfödning av mjölkraskvigor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Sandelius, Josefin, 2022. Luftvägsinfektion hos kalv : en utvärdering av kriterier för insättande av behandling samt behandlingseffekt vid luftvägsinfektion hos kalv. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Sandström, Magdalena, 2022. Bakteriologiska fynd hos diande grisar med artrit. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Saxe, Victoria, 2022. Association analyses of forehead hair whorls, behaviour, and chromosome regions in Standardbred Trotters. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Segersvärd, Lovisa, 2022. Kvinnors frigörelse från familjen : en inblick i Japans familjestruktur och dess inverkan på befolkningsutvecklingen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Segervall, Amanda, 2022. Klinisk och subklinisk ketos hos mjölkkor : enkätstudie bland KetosKoll-användare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Shaswar, Vera, 2022. Upplevelser och konflikter i landskap : en intressekonflikt i Stekenjokk längs Vildmarksvägen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Shaya, Kristin and Svensson, Ronja, 2022. Akupunktur som en veterinärmedicinsk behandling av hund och häst i Sverige : en enkätstudie om djurhälsopersonalens och den övriga personalen inom djurens hälso- och sjukvårdens användande och kunskap om akupunktur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Sigerhed, Sofia, 2022. Modersegenskaper hos suggor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Sigvardsson, Linnéa and Lind Mayer, Molly, 2022. Stadens biologiska mångfald : ett urbant grönområdes ekosystempåverkan ur ett livscykelperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Siltenius, Jari, 2022. Immunitet mot bovint respiratoriskt syncytialt virus efter naturlig infektion : antikroppskinetik efter primärinfektion samt efter återinfektion fyra år senare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Sjöberg, Anna, 2022. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöberg, Johan, 2022. Skonsamt från trakt till bilväg : en analys av potentialen hos ett digitalt planeringsverktyg i syfte att minska risken för körskador. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sjöholm, Elinor, 2022. Sjukdomar och skador hos hund relaterade till utfodring. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Sjölund Söderlind, Jennie, 2022. Vilka kriterier är viktiga för växtval i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sjöstedt, Sofie, 2022. Vegetationsbyggnad som brygga för glappet mellan gestaltning och förvaltning : gestaltningsförslag för ett ständigt föränderligt Rostskogen i Hyllievångsparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skager, Jonathan, 2022. Characterization of bovine milk from indigenous species from Sri Lanka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Skoghem Wiman, Lisa, 2022. Metodutveckling för utvärdering av värmebehandlingens effekt på parkslide (Reynoutria japonica). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skoglund, Olof and Lomander, Axel, 2022. Förekomst av rådjur och dovhjort i förhållande till varandra : möjliga effekter av födokonkurrens. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Skogqvist, Elias and Andersson, Emil, 2022. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Sköld, Caroline and Sunnås, Martina, 2022. Svenska hundägares inställning till spannmålsfritt foder : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Snygg, Lovisa, 2022. Betydelsen av butorfanol vid sedering av nötkreatur. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Spezia, Fanny, 2022. Exploring the experienced usefulness of the PSD framework in a mixed natural built environment : scientific literature review and on-site assessment of Henriksdalshamnen in Stockholm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Spogardh Gunnarsson, Hanna, 2022. Karantänskadegörare och kunskapsläget bland Sveriges fritidsodlare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Staaf, Rasmus, 2022. Sediment transport in small streams is related to riparian buffer width : a comparison between wide and narrow riparian buffers. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Stenfelt, Johanna, 2022. Can cows watch and learn? : a study on social learning in dairy cattle. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Agricultural Biosystems and Techology

Stenius, Julia Johanna, 2022. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Stenström, Louise, 2022. Landskapsarkitektens byggmaterial och dess inverkan på urbana värmeöar : Design research som grund för att göra en parkeringsplats svalare. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stephan, Ludwig Peter, 2022. Microbial Carbonisation and its potential for on-farm composting : exploring reductive composting as an approach for regenerative agriculture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sterner, Karl, 2022. Kartläggning av transportledares arbetsprocess vid SCA Skog AB. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Stolarek, Kinga, 2022. The effect of various nutrient media on the captured diversity of culturable seed endophytes in European beech (Fagus sylvatica L.). Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Strand, Alexandra and Svennevid, Lina, 2022. Fördelar och nackdelar med veganska fodermedel till hund : kan man möta hundens näringsbehov?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Ström, Nikolina, 2022. Insekter till middag! : är Sverige redo för en ny matkultur?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Studeny, Clara and Lindholm, Johanna, 2022. Stadsträdens reglerande roll i stadsrummet : trädens hälsoförbättrande potential för invånarna genom reglerande ekosystemtjänster i Malmö innerstad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ståhlberg, Kajsa, 2022. Dark pathways : cows’ walking behavior in dim light environments. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Stålhand, Wilma, 2022. Det mänskliga beteendets spår i landskapet : att följa eller att inte följa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sulayman, Aran Candil and Hartman, David, 2022. How to gain and retain customers : a case study of how the daily work with CRM and e-CRM unfolds amongst large-scale firms in a contingent environment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sundberg, Linnéa, 2022. Bats as indicators of habitat connectivity in urban environments. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundström, Lisa, 2022. Hästgödsel : en värdefull resurs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Sunning, Helena, 2022. Socialisering av kattungar : en kartläggning av raskattuppfödning inom SVERAK. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Svantesson, Carolina, 2022. Skötsel och gestaltning av den tätortsnära skogen : ett skötselförslag för Marieholmsskogen i Mariestad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svedare, Daniel, 2022. Longering som verktyg vid hältutredning av hästar : hur påverkas hälta av att ha det halta benet som innerben eller ytterben?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Svederberg, William and Olsson, Rikard, 2022. Skogsbilvägens tillgänglighet och framkomlighet : en analys av beslutsunderlag för val av vägstandard för skogsbilvägar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Svensson, Annika, 2022. Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Svensson, Elin, 2022. Evaluation of bonding and maternal behaviours in cattle : swedish dairy cows in a cow-calf contact system. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Svensson, Ellen and Brånalt, Fanny, 2022. Socialt hållbara offentliga platser : en studie av Nobeltorget i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Linnea, 2022. Genbanksmaterial av ärt och åkerböna : en inventering av tillgängliga växtgenetiska resurser för förädling för svenska förhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Svensson, Therese, 2022. Pratar vi om samma sak när vi pratar om hållbar mobilitet? : en fallstudie om samverkan i Storstadspaketet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sävström, Emma and Torbrand, Sara, 2022. Svenska hästägares upplevelser vid avlivning av häst på klinik och i fält. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Sörensen, Filip, 2022. Träds påverkan på dagvattenhantering i alltmer hårdgjorda miljöer : hur val av träd kan bidra till en mer hållbar dagvattenhantering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

T

Tarasenka, Aleksej, 2022. The transition towards sustainable food systems : A study on the development of aquaponics andits market penetration in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Thor, Ellen, 2022. Celltalet i mjölk hos svenska mjölkgetter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Thor, Gabriel, 2022. Effekter av markstruktur på tryckutbredning och packningsbenägenhet i åkermark : en jämförande fältstudie mellan konventionellt jordbearbetad åkermark och permanent bevuxen åkermark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Thuresson, Frida, 2022. Folkhälsa ur ett brukar- och förvaltningsperspektiv : en fallstudie om en stadsparks hälsofrämjande effekter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tiger, Therese and Ottosson Lameri, Thania, 2022. Vatten utan gränser : BGG-system på offentlig platsmark och kvartersmark – ur ett samverkansperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Toiviainen, Tina, 2022. Plasmakoncentrationer hos häst efter oral administrering med två olika doser cannabidiol. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Tostrup, Olivia, 2022. Gestaltning av Sandskogsvägen 3 : en rumslig utformning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tran, Kayley, 2022. Studenters och djursjukskötares attityder till djur och djurs välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Trapp, Ada, 2022. Fibre content in moose (Alces alces) faeces : a comparison between free-ranging and captive moose in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Tufvesson, Karin, 2022. Utsöndrade extracellulära vesiklar (EV) från hästens spolmask Parascaris univalens och deras immunmodulerande roll. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Tullgren, Axel and Hüllert Åkesson, Elias, 2022. Industriäppelproduktion : nya metoder för att effektivisera svensk odling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Tångby, Linda and Johansson, Veronika, 2022. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Törner, Emma, 2022. Att mäta gångvänlighet : en undersökning om urbana designkvalitéers inverkan på gångvänlighet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Törnqvist, Daniel, 2022. The effect of an environmental tax on the consumption of dairy and plant-based drinks : the case of Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

V

Van Boxel, Koen Cornelis Gerardus Maria, 2022. Perceptions on Social Banking : an experimental analysis following narrative economic theory. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Viklund, Moa Therése, 2022. Produktion av biofilm med MRSA, MRSP eller Campylobacter jejuni, samt hur olika desinfektionsmedel påverkar den. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Vikström, Isabelle and Sutcliffe Larsson, Siri, 2022. Den urbana skogsträdgården : exemplet Sege Park i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Vinnerheim, Ellen, 2022. Födosöksbeteende och aktivitet hos brunbjörn (Ursus arctos) vid användning av två olika utfodringsmetoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Vissberger, Louise and Enger, Poul, 2022. Trädgårdsterapi inom slutna anstalter : trädgårdsterapins potential som behandlingsmetod. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vogel, Jantien, 2022. Could horse grazing be used to restore abandoned fields? : a comparison of the vegetation between horse pastures and abandoned fields, and an inventory of the effects of grazing- history and intensity. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vos, Anne Dominique, 2022. The Future of Organic Food in Swedish Retail. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

von Platen, Isabella, 2022. En park för äldre : gestaltning för att motverka ensamhet och social isolering bland äldre människor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

W

Waldin, Henrik Mikael, 2022. Unpacking taste : the social life of wine. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Walheim, Sixten, 2022. Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Wali, Rehman, 2022. Development and pattern of differential genes expression in the gut of seed beetles feeding on different food resources : larval transcriptomic analysis in Callosobruchus maculatus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Wallberg, Karolina, 2022. Odling av perenner i sandbäddar : ett sätt att producera barrotade plantor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Wallberg, Sebastian, 2022. Löftet om landet : en studie om den nya gröna vågens föreställning om landsbygden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallenstad, Anton, 2022. Växtval för att motverka värmeöeffekten : kan träden i Malmö användas för att minska värmebildning i staden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wallman, Emelie, 2022. Klimatpåverkan och energianvändning vid tillämpning av bio-CCS och bio-CCU från biogasanläggningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Wangsten, Henrik, 2022. Intryck av Sävsjön : en förstudie till gestaltningen av en naturcamping. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Weber, Leonie, 2022. The climate impact of the bread take-back agreement : a scenario-based assessment of decarbonization opportunities along the Swedish bread supply chain. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Wedelsbäck, Agnes-Fredrika, 2022. The new old ways of winemaking : a study of natural winemaking, the challenges and the solutions. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Weigel, Mira Janna Doro, 2022. Consumer preferences for tofu characteristics in Sweden : a discrete choice experiment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Weigl, Maria, 2022. Fältstudie om kalciums betydelse för potatisens skalkvalitet och lagringsförmåga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Weiss, Hanna, 2022. Embedding food system education into Swedish public schools – teachers’ perspectives. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Welander, Victoria, 2022. Stress och beteende vid bedövning av öring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Welandson, Anna, 2022. Samhällsplanering i klimatförändringarnas era : en studie av översiktsplanerna i Laholms Kommun 1987–2014. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wennström, Ebba, 2022. Vårt förhållande till mörker i staden : mörkrets påverkan på hälsa och välmående samt planering av mörker i tätortsbebyggelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wessels, Theresa, 2022. Planners’ notions of power : Analysis of practice stories about participatory planning in Latin America. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wester, Linnéa, 2022. Fjäderplockning hos sällskapspapegojor : en enkätstudie med fokus på prevalens och användningen av psykofarmaka. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Wetterup, Carolina, 2022. Urban ruderatmark : som grund för en upplevelserik och artrik vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Whilde, Elin, 2022. I samhällets tjänst : en studie av de privata trädgårdarnas betydelse för stadens grönstruktur och ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Whitman, William, 2022. Ett process-relationellt perspektiv på det regenerativa jordbruket : omsorgens etik i brukandet av landskapet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wickberg, Erik and Bergqvist, Erik Marcus, 2022. Effekter på beståndsutvecklingen av gallring i äldre tallskog : hur påverkas inväxning, relativ volymtillväxt, medelproduktion och totalproduktion. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Wiedewilt, Malin, 2022. Barns utelek och dess koppling till naturvärden : en studie om förskolebarns utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wieser, Noel and Schönning, Per, 2022. Temporal evaluation of retention patch development : retention patches in Swedish forestry. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Wijayarathna, Anudini, 2022. Along the paths of berry pickers : ascertaining the roles and positions of seasonal migrant berry pickers in Sweden through Swedish media. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wikström, Anna, 2022. Telefontriage inom svensk smådjurssjukvård : en enkätstudie om strategier och standardiserade protokoll. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Winbäck, Ylva, 2022. Inhemskt i trädgården : om möjligheterna att använda den inhemska floran i trädgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Winell, Melinda, 2022. Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer? : en jämförande litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Wingård, Philip, 2022. Nya perspektiv: drönarteknologi för landskapsarkitekter : en undersökning av hur drönare fungerar och hur de kan användas för att studera landskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wlosinska, Julia, 2022. Indirect systolic blood pressure measurements in cats : improved reliability with prolonged measurement time. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Wohnhas, Lukas, 2022. Sustainable intensification and agroecology : transitioning towards sustainable agriculture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Wojcicka, Magdalena, 2022. Stadsodling som verktyg för psykisk hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wolf, Aida, 2022. Human’s Attitude toward Cats and their Behavior : a survey study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Y

Yadegari, Neda, 2022. Analysis of consumer behavior toward organic food products in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Ye, Xuan, 2022. To create multifunctional riverscapes : the example of Älvkarleby in the Nedre Dalälven River, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Z

Zetterling, Louise and Berg, Oskar, 2022. Lekmiljöer formar framtida generationer : en undersökning kring utvecklande lekmiljöer och förskolegårdar i ett Uppsala som förtätas. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Zetterquist, Nelly, 2022. Sandytor som habitat för insekter : en studie av anlagda och naturliga sandytor i Solna kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ä

Ängmo, Nora, 2022. Effects of polysaccharides and protein on rheological properties of a baobab-based sauce : cookable with sustained rheological properties. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Å

Åberg, Clara, 2022. Öka arealen och utbredningen av päronodling i Sverige – går det? : möjligheter och begräsningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Åhlén, Roger and Jakobsson, Gustav, 2022. Mekanisk blandsådd i Bergslagen – en jämförelse mellan tall och gran. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Åkesson, Amelia, 2022. Inflammationsmarkörer hos nöt : Kinetik av serumamyloid A (SAA) och fibrinogen vid inflammation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Åström, cecilia, 2022. The secret life of moose : patterns of foraging and behaviour based on video collars. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ö

Öberg, Cecilia, 2022. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Öhrmalm, Johan Wilhelm, 2022. Genetisk typning av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1) : en studie av svenska stammar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Öjeberget, Carl-Henrik, 2022. Skattade värden – en jämförelse mellan snabbkalkyl och cirkelytetaxering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Östlund, Maja, 2022. How hot are retention patches as structural hotspots? : comparing key elements for biodiversity in retention patches and reference forest stands. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

This list was generated on Fri Aug 12 01:01:25 2022 CEST.