Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ä | Å | Ö
Number of items: 1012.

A

Abelin, Oscar, 2022. Communication of Sustainable Brands within Food and Beverages : A Qualitative Study of KRAV’s CSR Communication. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Abrahamsson, Johanna, 2022. Pankreasspecifikt lipas (cPL) som diagnostiskt test vid akut pankreatit hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Abrahamsson, Johanna and Wallgren, Jessica, 2022. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Acs, Adrienn and Schlager, Tilde, 2022. Att skapa sinnesintryck utöver det visuella : ett gestaltningsförslag av ett arbetsområde i Uppsala stadsträdgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Adepoju, Dolapo, 2022. Estimating the effective population size of Swedish native cattle : understanding the demographic trajectories of indigenous Swedish cattle breeds. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Adjei, Linda, 2022. Synergies of nutrient fractions for fertilization in agriculture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Adlers, Sara, 2022. Går det att öka graden av självförsörjning? : en jämförelsestudie mellan svensk nötkötts- och spannmålsproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Afonso, Nikitta, 2022. Impact of rainfall on East Coast Fever in cattle at Ol Pejeta Conservancy, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Afzal, Zeeshan, 2022. An investigation of Kennel cough in Sweden focusing on canine calicivirus. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Agell, Blenda, 2022. The role of animals in sustainable land use : can a plant-based diet benefit both animals and land use?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ahlberg, Jakob, 2022. With neighbours like these : what influences the size of Scandinavian wolf territories. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Ahlberg, Sebastian and Oskarsson, Robert, 2022. Röjning för omställning från trakthyggesbruk till hyggesfritt skogsbruk – en fallstudie i Vätteskogen, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ajanki, Jenny and Engvall, Lotta, 2022. Kiruna stadsomvandling : en fallstudie om ett landskaps förändring med kirunabornas perspektiv som utgångspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Al-Ghorabi, Marita, 2022. Trygghet genom platsaktivering : framtagning och kritisk reflektion av platsaktiverande gestaltningsriktlinjer för trygga utemiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Al-Idani, Ather, 2022. Jämlik elektrifiering : en kvalitativ studie om bilisters tankar kring elbilen och utbyggnaden av laddinfrastruktur i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alahmad, Almohannad, 2022. Temperaturens inverkan på tillväxt av olika mikroorganismer på frysta livsmedel. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Alajärvi, Hannes and Engström, Oskar, 2022. Tillväxteffekter på lång sikt av gödsling i äldre tallbestånd : studie som undersöker huruvida gödsling påverkar tillväxten på lång sikt. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Alameddine, Asmaa, 2022. Gene expression and mechanical properties regulating two phenotypes of horse’s skin appendages: hoof strength and hair structure. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Alaton, Rebecka, 2022. Rågens allelopatiska verkan på ogräs : odlingstekniker av råg för ogräskontroll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Albertsson, Carl-Magnus and Ågren, Mathias, 2022. Upplevda transaktionskostnader för jordägare och arrendatorer : en jämförande studie mellan Götalands södra slättbygder och nedre Norrland om sidoarrenden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Alhamed, Abdul Kader, 2022. Health and welfare observation in new broiler hydrids in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Alhomsi, Mohamad Karam and Bankefors, John and Bredin, Tanapon and Riche, Malko and Selin, Tim and Sollenberg, Henrik, 2022. Intern användning och export av Cytivas spillvärme. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Allansson, Victor, 2022. Information och utveckling livsmedelsservice : en pendlingskommuns utveckling för sina livsmedelsföretag. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Almgren, Malin, 2022. Ut med det nya och in med det gamla : en tematisk analys av stadsomvandlingen i Kiruna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almqvist, Sanna, 2022. How does previous experience affect preference in an environment for outdoor recreation? : using the PSD model to identify environments for different outdoor recreation needs. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Alstergren, Joel and Johansson, Linus, 2022. Långsiktig analys av en skogsfastighets kolbalans : betydelse av olika sätt att bruka skogen och ta hänsyn till trädprodukter och substitutionen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Altabbaa, Fayez, 2022. Assessing the effect of Fusarium graminearum inoculation on the root structure of Swedish winter wheat cultivars (Triticum aestivum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Altun, Berfin, 2022. Ungdomars upplevda trygghet i Husby. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alvbåge, Elin, 2022. Flytande våtmarker för renande och rekreativ effekt i Malmös kanaler : en undersökning av potentiell reningseffekt, vad som påverkar detta, hur de skulle skötas och kunna utformas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Anberbir, Alemayehu Getachew, 2022. The role of urban agriculture towards livelihood and food security : the case of Addis Ababa, Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anderberg Ferraz, Camilla, 2022. Undersökning av faktorer som kan påverka låg grobarhet i havre. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Albin, 2022. Förutsättningar för att höja inslaget av asp och björk i Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Alexander, 2022. Våtmarker i Helsingborg : en analys av nio våtmarker anlagda längs Råån. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Anna, 2022. Allt rullar inte på : tillgänglighet för rullstolsanvändare i offentliga utemiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Artur, 2022. Evaluating attractiveness of different volatile compounds to larvae and adult flies in the genus of Medetera (fam. Dolichopodidae). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Beatrice and Cramner, Carolina, 2022. Digitalt pass för en grönare modeindustri : en fallstudie av hur ett svenskt klädföretag kan nyttja digitaliseringen för att öka trovärdigheten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Andersson, Carin, 2022. Cykelparkeringar i parker : en studie av fyra exempel i två svenska cykelstäder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Erik, 2022. Sovjetunionens politiska parker : en fallstudie om parker med politiska syften enligt de sovjetiska socialistiska samhällsidealen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Eva Higgins, 2022. The ability to create mixed stands by planting Norway spruce and Scots pine every second row. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Andersson, Fredrik and Hansson, Mattias, 2022. Human-wildlife conflicts and impacts on smallholder livelihoods in the mid-hills of Nepal – a minor field study. Second cycle, A2E. Uppsala: Other

Andersson, Gunilla and Palm, Jenny Madeleine, 2022. Effekten av engångsbehandling med ultraljudstandborste för tandstensborttagning på hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Andersson, Hedda, 2022. Can Saccharomycopsis vini and Z4-11Al be used in a push-pull system against the invasive pest Drosophila suzukii?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Jessica, 2022. Hjortdjurs (Cervidae) nyttjande av och beteende vid saltstensplatser i norska fjällen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Andersson, Johan, 2022. En kvalitativ studie av laserskanning med drönare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Johanna, 2022. Blandning av olika spannmålskomponenter i torksilo : sker en separering?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Lisa, 2022. Dietary fiber content and composition in heritage wheat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson, Ludvig and Nilsson, Axel, 2022. Fire insurance in Sweden from an individual owner’s perspective : a cost benefit analysis. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Andersson, Malin, 2022. Ljus i varje hus : en fallstudie om civilsamhällets engagemang och samverkan med kommunen på Oskarshamns landsbygder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Max, 2022. Mapping volatiles that induce sensory responses in Delia antiqua: comparative identification across a set of crops. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Andersson, Sara, 2022. Objektiv rörelseanalys hos mjölkkor med klinisk frambenshälta. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Andersson, Sigrid, 2022. Olika strömaterials förmåga att binda fukt och ammoniak, samt deras tendens att damma : en studie med fokus på fjäderfäproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Andersson, Sophie, 2022. Tillämpning av Herzbergs tvåfaktorteori på det svenska lantbruket. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andreasson, Isabell and Holmqvist, Måns, 2022. Växtodling i kombination med solelproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andrén Lagerwall, Emelie, 2022. Livsmedelsburna zoonoser och framväxande hot : en kunskapsanalys av projekt inom ”The One Health European Joint Programme” (OHEJP). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Andén, Kajsa, 2022. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Anis, Taha, 2022. Adapting to melting glaciers : how Western Himalayan societies frame climate change and adaptation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Annersten, Petronella, 2022. Skyfallsplanering i Malmö stad : före och efter översvämningarna 2014. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Apelqvist, Matilda, 2022. Training dogs to indicate synthetic pheromones from Plagionotus detritus, Coleoptera, Cerambycidae to detect living beetles. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Appert, Linnéa, 2022. Fatty acid composition in salmonid eggs : a comparative study of Atlantic salmon and brown trout. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Areskoug, Malin, 2022. Magnesium och mittlaktationsförlamningar hos mjölkkor : finns det någon koppling?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Arkdalen, Emilia, 2022. Björnjaktens inverkan på älgars rörelsemönster. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Arnvik, William and Gustavsson, Emil, 2022. Insektsamhällen i restaurerade skogar : en studie på hur abundansen av insektordningarna skalbaggar (Coleoptera), tvåvingar (Diptera), steklar (Hymenoptera) och fjärilar (Lepidoptera) ser ut i luckhuggna och brända bestånd jämfört med kontrollskogar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Aronsson, Erica, 2022. Insådd fånggröda och vårplöjning : långsiktiga effekter på kväve- och fosforutlakning från en mojord i Västergötland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Arulf, Fanny and Scott, Sujaila, 2022. En studie om Kulturljudzon i Malmö : kulturens roll i hållbar stadsutveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Ellinor, 2022. A landscape analysis : Investigating restorative features within urban greening. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ask, Malin, 2022. Gestaltning av Ebbamölla : en naturalistisk gestaltning för en blöt ståndort. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Asp, Lisa, 2022. Outdoor environments for elderly people with different cultural backgrounds : an interview study based on individual experiences. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Aspmark, Joachim, 2022. Markfuktighetens påverkan för spårbildning på skogsbilvägar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Avramidis, Harley, 2022. Stadsnära skogsbruk – Hovdala naturområdes skötselstrategi och åtgärder för att gynna skogsbruk och rekreation. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Axelsson, Anna and Brandås, Agnes, 2022. Insekter som proteinkälla i hundfoder : utvalda insekters smältbarhet och påverkan vid allergi. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Axelsson, Anton and Henning, Carl, 2022. Stångebroparken : gestaltning av en rekreativ stadspark på Stångebrofältet i Linköping med landskapsplanteringar och långsiktig förvaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Carl Filip, 2022. Solcellspark på jordbruksmark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Axelsson, Karin, 2022. Med havet i huvudrollen : fem narrativ om blå miljöers betydelse för hälsa och välbefinnande i utveckling av städer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Axelsson, Louise and Åkerblom, Carl, 2022. Egenskaper som konsumenten värderar vid märkning av äpplen : en studie om äppelmärkning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ayata Karbin, Hanna, 2022. Djurunderstödda insatser med katt på svenska äldreboenden : kattens påverkan och välfärd. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Aziz, Khadija, 2022. Effects of cover crops on nitrous oxide (N2O) emissions in cereal cropping. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

B

Backman, Anna and Laitamaa, Sofie, 2022. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bagger-Jörgensen, Emil, 2022. Att investera eller inte investera : lantbruks investeringstillvägagångsätt när priset av insatsvaror ökar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bakke Hjulmand, Maja and Stöhr, Johanna, 2022. Undervisning av ryttarkänsla under gruppridlektioner : en kvalitativ studie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Balasooriya, Balasooriya Mudiyanselage Indrachapa Dhananjani, 2022. Food losses and Waste at Bakeries, Retail and Household Levels –A Case of Sweden : a Case of Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bally, Elsa, 2022. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Banda, Clement Raphael, 2022. The paradox of community seed systems : a case of Lumezi and Chasefu districts. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Baraka Wadha, Noha, 2022. Viticulture in cold climate toward more sustainable wine production. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Barisa, Liga, 2022. Determinants of electric vehicle adoption in Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Barth, Olivia, 2022. Smärta och smärtlindring hos livsmedelsproducerande djur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Batsukh, Urankhaich, 2022. Exploring the role of business intermediaries to advance circular bioeconomy : multi case study on plant-essential nutrient recycling firms and users in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Beckman, Disa and Dahlman, Pia, 2022. Grönskans plats vid förtätning : rumslig analys av miljonprogramsområden samt gestaltning med bevarad grönska. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Beckman, Henrik and Sundberg, Jonathan, 2022. Lönsam mjölkproduktion under svenska förhållanden - en fallstudie inom svensk mjölkproduktionen vid expansion av befintlig verksamhet verksamhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Belaieff Kronborg, Pelle, 2022. Biogeochemistry and Peat Properties of Restored Peatlands. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Bengtsson, Erika and Koskinen, Ia, 2022. Djursjukskötares upplevelser av postoperativ omvårdnad av bukopererade kolikhästar, med fokus på vätsketerapi, motion och utfodring. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Bengtsson, Josefine and Engstrand, Lisa and Fransson, Tilda, 2022. Innan staden drunknar : ett gestaltningsförslag för skyfallsdrabbade Mellanheden i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg Luokkala, Linda, 2022. Hälsa och välmående i den privata trädgården : exempel på social hållbarhet i Rostorp igår, idag och i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergenfeldt, Ellen, 2022. Kom närmre! : tillägg i landskapet för att locka ut fler besökare till naturområden, med ett förslag på utvecklingsplan för en del av Orlångens naturreservat i Huddinge. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergevi, Fanny, 2022. Kartläggning av allergisk dermatit hos Försvarsmaktens tyska schäferhundar : analys av tidiga hudbedömningar ur ett avelsperspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Bergevi, Fanny, 2022. Metabolic effects of various carbohydrates and fibre in dog food. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Berggren, Simon and Kragge, Elin and Larsson, Julia and Liljeroth, Saga and Löchting Thunberg, Caroline and Norle, Simon and Nyström, Terése and Ullén, Marcus, 2022. Vätgasens möjligheter inom lantbruket. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Berglert, Carl and Lagerfelt, Adam, 2022. Resiliens och lönsamhet i agrara produktionssystem vid stigande råvarupriser : en jämförande studie mellan ekologisk och konventionell växtodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Berglund, Emma, 2022. Hur nederbörd kan inverka på aktivitetsmönster och boskapspredation hos lejon (Panthera leo). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Berglund, Fanny, 2022. Integrerat växtskydd i stadsmiljö : en undersökning av förutsättningar för en hållbar skötsel av grön infrastruktur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Berglund, Mattias, 2022. Biokolets egenskaper och funktion i urbana vegetationssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglund, Mika, 2022. Patologiska fynd vid infektiös artrit hos diande grisar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Bergman, Linn and Holmqvist, Jessica, 2022. Supply chain collaboration to reduce food loss and waste : a multi-case study of Swedish bread suppliers and retailers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bergström, Astrid and Byström, Isa, 2022. Omfamna mörkret : ett undersökande arbete av mörkerlandskapets kvaliteter och upplevelsevärden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergström, Brianna, 2022. Möjligheter till restaurering i svenska skogslandskapet : en studie om mångbruk och skötselmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berlin, Karin and Danielsson, Carin, 2022. Variation i torrsubstanshalt mellan balar från samma vallfoderparti och dess påverkan på utfodring. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Berndtsson, Johanna and Deimel, Emilia, 2022. Påverkan av ett fysiskt träningsprogram på hull, muskelmassa och kroppsvikt hos hund : ”Body condition score” och morfometriska mått för bröst-, buk- och låromfång. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Berntsson, Olivia and Hermansson, Jenny, 2022. Motsvarar Lantmästarutbildningen arbetsgivarnas förväntningar vid anställandet av en ledare? : en intervjustudie om vilka kompetenser som efterfrågas vid rekrytering av en person i ledande befattning i lantbruksföretag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bertilsson, Max, 2022. Det gröna torget : hur kan vi förbättra biodiversiteten på torg?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bingmark, Evelina and Lodén, Karl, 2022. Governance of wicked problems : the case of Swedish banks and the wicked problem of biodiversity loss. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Binti Hanifah, Nurul Atilia Shafienaz, 2022. Exploring growth promoting activity of rhizobacteria : insights into the molecular mechanisms underlying PGPR-plant interactions. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Bjelkered, Ella and Bäckman, Isak, 2022. Lönsamhet i småskalig kraftvärmeproduktion : alternativ användning av skogsbränsle. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Björefeldt, Magdalena, 2022. Länsstyrelsens arbete med omhändertagna katter : beslut om försäljning/överlåtelse eller avlivning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Björk, Julia, 2022. Rörelsemönster hos varg i Skandinavien. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Björklund, Lars-Axel and Alkeberg, John, 2022. Privata skogsägare i Jämtlands län och de småländska länen : en jämförelsestudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björkman, Karin and Ericsson, Cecilia, 2022. Hanhundskastrering – Orsaker, förväntningar och resultat : vad säger hundägarna och vad visar forskningen?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Björnudd, Albin and Brus, Svante, 2022. Älgbete i restaureringsbränning : älgens respons på brand. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Björs, Marcus, 2022. The role of common mycorrhizal networks for forest regeneration near clear-cut edges : implications for management. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Björverud, Pernilla, 2022. Att bygga i och för sin bygd : kooperativa hyresrätters uppkomst och roll i ett svenskt landsbygdssamhälle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blad, Miranda, 2022. Friend or foam? Improved methods for stunning of pigs with foam : effects of repetition and scent on pig reaction to foam. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Blank, Josefin, 2022. Jag mötte inte Lassie, men flera andra vallhundar inom det svenska lantbruket. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blasberg, Fredrik and Dahlstedt, Ylva, 2022. Från ruderatmark till ruderatpark : gestaltningsprinciper och utmaningar vid tillvaratagande av ruderatmark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blasinski, Cora Rebecca Charlotte, 2022. Monetary Parameters’ influence on Organic and Conventional Fruit Consumption : a Demand-System Analysis of a Swedish Supermarket. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Blomberg, Louise, 2022. Om sten: bearbetade landskap : en upplevelsebaserad studie av natursten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomberg, Marcus, 2022. Kartläggning av klimatarbete och klimatkrav i elnätsbranschen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Blomberg, Sandra, 2022. Slaktutbyte och köttutbyte i nöt- och lammslaktkroppar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Blomqvist, Tor, 2022. Possible nutritional output of rapid-deployable CEA greenhouses for emergency scenarios. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bohacek, Mica, 2022. Common Guillemots Uria aalge Alter Trip Patterns During Breeding. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Bohacek, Mica, 2022. Common Guillemots Uria aalge Alter Trip Patterns During Breeding. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Boije, Johan, 2022. God jordhälsa för vinodling i nordligt klimat : vilka åtgärder finns för att bevara den. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Boman, Ida and Calderon Marin, Amanda, 2022. Djurägarens upplevelse av öronrengöring på hund i hemmet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Bona, Marco, 2022. The impact of extreme weather events on social norms in agriculture : insights from coordination games with Swedish farmers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bondesson, Ebba, 2022. Impact of storage at freezing temperatures on casein micelle size, coagulation properties and curd yield in bovine milk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bonevik, Julia, 2022. Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Bonnerup, Filip and Vesterlund, Simon, 2022. Tillväxt hos inhemska trädslag i Borneo : en jämförelse av 34 arter inom ett återbeskogningsförsök. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Borg Nilsson, Izabelle and Funck, Madeleine, 2022. Stadsbruk : i vilken mån kan Malmö kompensera för den åkermark som förstörs. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Borgenvall, Ellinor, 2022. Kan NTM- värdet förutsäga framtida prestationer hos Holsteinkor?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Borgqvist, Charlotte, 2022. Rött kötts cancerogena effekt med fokus på hemjärn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bornfeldt Persson, Astrid, 2022. Mineraler på mulens marker : en undersökning av Österlenbornas förståelse av vanadinprospekteringen i området. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bornfeldt Persson, Clara, 2022. Möjligheter och svårigheter med odling på två förskolegårdar i Mellansverige : en intervjuundersökning av Backa förskola och Ringmurens förskola. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brandmeier, Rebecca, 2022. Towards the Climate Goals : consumers’ Food Options to Mitigate Climate Change in Europe. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bratt, Nellie and Mårtensson, Linn, 2022. Praktisk utfodring av svenska hundar : en enkätstudie om hur svenska hundar utfodras i hemmet och vilka faktorer som påverkar hundägarens val av foder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Brattström, Martin, 2022. Tredimensionella klätterväxter : potentialen i att använda fristående klätterväxter som alternativ till konventionella stadsträd för att skapa urbana ekosystemtjänster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brevik Svensson, Atle and Olofsson, Ludwig, 2022. Ekologiska restaureringsåtgärders påverkan på unga trädplantor : bränning och luckhuggnings effekt på unga trädplantor. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Brock von Rein, Josefin, 2022. Utvärdering av ett socialiserings- och träningsprogram för kaniner i medicinsk forskning : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Brohede, Tove, 2022. Besökarpåverkan och hägnutnyttjande hos röd panda (Ailurus fulgens) på Nordens Ark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Brorsson, Mattis, 2022. Hållbar markförvaltning i södra Småland : potential att möta hållbarhetsmålen i agenda 2030. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Brown, Melanie and Ekman, Lisa, 2022. Fostering Innovative Organisations for Sustainability : a case study on a Swedish packaging and paper material company. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Brånstrand, Isak, 2022. Skadeinsekter i sockerbetor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bunse, Simon, 2022. Stationen i stadsrummet : landskapet runt Stockholms tunnelbanestationer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bygge, Astrid, 2022. Closer-to-nature forestry : Mapping the views of some stakeholders to the new EU Forest Strategy. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology

Byström, Bim, 2022. Common ground : proposing a new site approach for promoting socio-spatial integration in public leisure space. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bäckelin, Samuel, 2022. Effects of the new Swedish strategic Plan for CAP 2023-2027 on proportion of Cultivated Perennial Grasses in Uppsala : aggregate modelling of farmland allocation in Sweden using Positive Mathematical Programming. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bäcklin Löwenberg, Nicolina and Pihlvang, Josephine, 2022. Samband mellan förväntningar på kattens beteende och val av hanteringsmetod : en kvalitativ intervjustudie av personal inom djursjukvården. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Bäcklund, Viktoria, 2022. Kulturarvet som medel för platstolkning och platsspecifik utveckling : perspektiv på kulturarvet vid Kustdammarna i Lomma. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bäckman, Amanda, 2022. Implementering i tuff terräng : en studie om implementering av grönstruktur i Skåne. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bäckström, Michelle, 2022. Regenerativa designprinciper applicerade på bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Börjestrand, Cecilia, 2022. Kroppen i kretsloppet : alternativa gravplatsers potential. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Börs, Johanna, 2022. Smittspridning och förebyggande åtgärder för East Coast Fever : påverkande faktorer i boskapens miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

C

Cankalp, Maria, 2022. Parametrisk modellering i designprocessen : ett verktyg för att förutse smitvägar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlgren, Andrea, 2022. Effekter av styrmedel på fordonsgasmarknaden : en fallstudie av Sverige och Finland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Carlsson, Elin, 2022. Bedömning av kvävestatus i stärkelsepotatis : en jämförelse mellan olika metoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Carlsson, Julia, 2022. How does different production systems affect the welfare status of pigs from farm to abattoir? : developing and evaluating animal welfare protocols. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Carlsson, Malin and Johansson, Pernilla, 2022. Hästen i skogsbruket – kommuners erfarenheter. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Carlsson, Moa and Sinclair, Alexandra, 2022. Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling : en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson Wendin, Hannah, 2022. Some faba beans and a nice Chianti : prospects and challenges for increasing the production of faba beans as food. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlstrand, Lisa, 2022. Hur påverkar en skalbaggsås och typ av gröda naturliga fiender och deras predation på bladlöss och ogräsfrön?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Carlström, Ola and Dagman, Sebastian, 2022. Restaureringens effekt på öringpopulationen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Carlzon, Sebastian, 2022. Validation of basal area growth functions for larch in Heureka DSS. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Cavell, Johanna, 2022. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Cederblad, Zebastian, 2022. Effekten av programmerad träning på muskelmått hos hund : en interventionsstudie om hundars fysik. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Cehlin Norrman, Loka, 2022. Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör? : en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Cepukaite, Indre, 2022. Ground-nesting bees in the age of urbanization : quality of sandy habitat and wild bee diversity in Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Chaimungkhun Johansson, Jennifer, 2022. Stand characteristics and temperature’s effect on bilberry availability and quality. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Chakravorty, Swastika, 2022. Birch for Future: Yay or Nay?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Chanteloup, Adrien, Baptiste, Mathieu, 2022. From community ownership to community fellowship : qualitative analysis of the socio-economic consequences of asset redistribution in rural Scotland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chehab, Kinda, 2022. Enhancing Solid Wastes Separation Behaviour at the Residential Towers, using the Garbage Chute Systems.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Chetnik, Zuzanna, 2022. Facilitating reduced- and no-tillage organic grain legume production systems through integration of cover crop mulch for weed control. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Chifamba, Veronica and Petri Cortés, Daniel, 2022. Investigating Uppsala Regional Alternative Food Networks - an explorative case study on Farmer-to-Wholesale Food Hubs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Chikonyani, James, 2022. The effects of a land reform program on smallholder farmers’ livelihoods and availability of edible insects for food and nutrition security : the case of the Zvimba and Mhondoro districts of Zimbabwe. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chimura, Rie, 2022. Intermediate Community Use during Brownfield Remediation Phytoremediation’s Applicability Analysis in the Post-Industrial City of Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cicek, Adrian and Wallin, Alexander, 2022. Att särskilja sig genom grön marknadsföring : en flerfallstudie på modebranschen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Cicek, Dilara, 2022. Besökare som naturvårdare - Fallstudie Nämdöskärgården : naturvägledning som verktyg. First cycle, G2E. Stockholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Claesson, Louise and Oscarsson, Andrea, 2022. Utfodring med kraftfoder hos svenska hästar : en enkätstudie med fokus på hästägarnas erfarenheter och kunskaper. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Claesson, Natalie and Ward, Helena, 2022. Leda genom samverkan : en fallstudie på Royal Djurgårdens nätverksarbete. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Clern, Rebecka, 2022. Methodologies for training detection dogs and scent sample storing. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Cosatti, Alice, 2022. The end of the timber frontier in northern Sweden : early logging, natural forests and the frontier concept. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Crawford, Vigg Rufus, 2022. Det Prydliga- vs. det Naturlika förvaltningsidealet : hur två typer av förvaltningsideal kom till och deras respektive främjande av stödjande ekosystemtjänster, med förnalagret som infallsvinkel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

D

Dahl, Johanna, 2022. Överlevnadsanalys vid behandling av naturligt uppträdande hypoadrenokorticism hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Dahlgren, Sofia, 2022. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Dahlin, Erik and Lundström, Eric, 2022. Sundsvalls kommuns parkskogar : planering av framtida skogsskötsel med Heureka. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Dahllund, Filippa and Marklund, Emil, 2022. En fallstudie av betydelsen av vision inom organisationer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Dahlqvist, Emilia, 2022. Alriksgårdens trädgård : en trädgårdshistorisk undersökning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlström, Oskar, 2022. Parkkaraktärer i verkligheten : en studie av Lunds stadspark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Daleryd Sjöblom, Morgan, 2022. Vem jag är som veterinär : faktorer som påverkar hur djurägare upplever sina veterinärbesök. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Danielsson, Anna and Kronberg, Ebba, 2022. En kvalitativ intervjustudie av alternativa överlåtelseformer för generationsskifte i lantbruksföretag : varför är det ovanligt med, share-farming, delägarskap eller kooperativ i svenska lantbruksföretag? Finns det juridiska eller ekonomiska hinder, kulturskillnader eller beror det på bristande kunskap?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Darir, Hala, 2022. Expansionen av Stockholms tunnelbana : en studie kring hållbarhet i projektet till Nacka och söderort. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Davam, Homayoon, 2022. Storage of poultry manure in containers : changes in physiochemical parameters and survival of intestinal bacteria. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Davies, Oscar R., 2022. Solubility of arsenic in untreated and ZVI-treated contaminated aquifer material. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Davis, Thomas Wilbur, 2022. Production and purification of potato protein concentrate : an evaluation of novel adsorption resins for their effect on potato protein concentrate. Second cycle, A2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Breeding

De Vries, Reinder and Sjöberg, Erik, 2022. Sågverkens syn på granbarkborreskadat virke i södra Sverige – användningen och framtiden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Del Rio, Pablo, 2022. What makes for a good location? : Terrain ruggedness and reindeer drive detection of Eurasian lynx (Lynx lynx) by camera traps in northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Demmer, Maximilian, 2022. The contribution of testbeds in sustainable innovation : a case study of aquaponics in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Desthon, Johanna, 2022. Overcoming social barriers to urban green adaptation : a social representations approach to local environmental governance. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dhakal, Rishap, 2022. Isolation, protocol optimization and screening of genotypes against net blotch and scald of barley in controlled condition. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Dijkgraaf, Lisa, 2022. Bear in mind! A study about the effect of bear predation on the choice of calving site and site fidelity by female moose in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Djerf, Sofie, 2022. Mastocytom hos hund : utvärdering av mutationer i c-kit, eosinofilgradering samt genuttryck som potentiella biomarkörer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Dosumu, Babatunde, 2022. Mixed Stand vs Monoculture : a Simulation Study Assessing Growth and Profitability of Norway spruce and Birch in Mixtures and Pure Stands. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Dysting, Kajsa, 2022. Social hållbarhet i förtätning : en flerfallstudie av tre skånska kommuners arbete med social hållbarhet i planeringsprocesser av urbana förtätningsprojekt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

de Kroon, Kjeld, 2022. En jämförelse mellan Försvarsmaktsanpassad och produktionsinriktad skogsskötsel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

de Leitão Tomás, Mafalda, 2022. Assessment of fish welfare in trawl caught atlantic herring. Second cycle, A2E. Göteborg: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

E

Ebelin, Ulrika and Fänge, Elin, 2022. Integrating nature in urban areas : how natural structures and features in urban spaces contribute to human health and well-being as well as biodiversity. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eberson, Linnea, 2022. Antibiotic use and resistance in the food and agricultural sectors in Bangladesh : present risk factors and possible improvements. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Eckersten, Erik, 2022. Nästa station: Igelbäckens naturreservat : gestaltning av en övergiven tunnelbanestation till en naturreservatsentré. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edman, Felicia, 2022. Biologisk framställning av insektsferomon med enzymer från japansk feberbuske. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Edmark, Klara and Wallberg, Elisabet, 2022. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eitelberg, Leah, 2022. In-vivo imaging of root growth in response to localized mechanical stress. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Ejmander, Vendela and Harborn, Terese, 2022. Skapandet av en multifunktionell plantering : fokus på växter som gynnar pollinatörer och doft för ökad hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ek, Anna, 2022. Mer än ett minne från svunna tider : en analys av häradsallmänningarnas institutionella utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekander, William, 2022. Nybyggnationens estetik : en analys av riktlinjer för utvecklingen av Södra Rosendal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekblad, Malin, 2022. Heritage cereals : tasty and sustainable? : acceptance and important qualities of heritage cereals. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekdahl, Felicia, 2022. Fungicide resistance against fluopyram in Alternaria solani. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Ekelund, Jakob, 2022. Estetik överallt : estetiska värden och värderingar i landskapsarkitekturtävlingen Falköpings stadskärna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekholm, Max, 2022. Food and crisis – urban food resilience in times of crisis : a design proposal for a campus park in Oslo. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eklund, Louise and Holmqvist, Sofia, 2022. Temporär urbanism som medel för en socialt hållbar stadsutveckling : att arbeta med sommargågator och utvärdering av dem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Victor, 2022. Etableringsbevattning av stadsträd : hur kan en biologiskt optimal bevattningsregim utformas och samtidigt vara resurseffektiv att utföra?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekman, Adina Johanna Charlotte, 2022. Trädgårdsrum för äldre : Utemiljöer på två äldreboenden i Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ekman, Elisabeth and Hillbom, Esther, 2022. Hur påverkas det svenska lantbruket av de förhöjda priserna på insatsvaror? : en jämförande fallstudie om prisförändringar från hösten 2021-våren 2022. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ekström, Embla, 2022. Människan iklädd galonspäck : en studie av fisket som identitetsskapande näring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekström, Emelie and Gozzi, Emma, 2022. Innovativa företags utformning av hållbarhetsarbete och dess inverkan på legitimiteten : en fallstudie av K2A. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Eksvärd, Eira, 2022. Effects of diversified cropping on arthropod communities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ekvall, Andreas, 2022. Climate governance in a well-ordered world : an analysis of Rawlsian climate justice and the goal of climate action. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eleryd, Annika, 2022. Heritability of litter size in the Swedish population of Shetland sheepdogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Elf, Frans, 2022. Individers användning av socialt kapital i den kollektiva utvecklingen av lokalsamhällen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elfström, Linnea, 2022. Vegetationstyper för restytor i urban miljö : en jämförelse av gräsmatta, äng och naturalistisk plantering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Elfvenfjärd, Beatrice and Åmansson, Erika, 2022. Födovalspreferenser hos en arktisk specialist : vad föredrar Gynaephora groenlandica (Lepidoptera:Erebidae) att äta på Wrangelön?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Elfverson, Elias and Johansson Bakke, Are, 2022. Förutsättningar och effekter av en ökad lövandel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Elgelind, Ida and Villner, Sandra, 2022. Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eliasson, Linnéa, 2022. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Elmblad, Klara and Hultegård, Julia, 2022. Trädkronstäckning i urbana miljöer : en fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engholm, Richard and Göransson, Victor, 2022. Vad är väl en stig i skogen? : förbättrat beslutsunderlag vid skoglig planering. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Englberger, Leon Johannes, 2022. Swedish Farmers’ Acceptance of RCTs and Economic Experiments. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Engvall, Emma, 2022. Wild boar feeding site effects on targeted and non-targeted species. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Engvall, Theresé, 2022. “They told us we have to plant many trees so that we can harvest air” : hegemony, mistrust and communication failure in a tree planting project in Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Envik, Oscar, 2022. Vad hände med den goda beredskapen? : den svenska livsmedelsberedskapen som en del av jordbrukspolitiken, åren 1947–1990. Second cycle, A2E. Uppsala: Other

Erath, Nadine, 2022. Mustelid Mugshots : a new camera-tube-lure system as monitoring tool for European polecats (Mustela putorius) in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ericsson, Jenny, 2022. Temperatursänkande åtgärder på hårdgjorda ytor med hjälp av GYF. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ericsson, Johanna, 2022. Hållbar utemiljöförvaltning av stadens biologiska mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Anna and Gudmundsson, Sanna, 2022. Intresset för lövplantor hos Södra skogsägarnas medlemmar i Oskarströms verksamhetsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Anna-Stella and Waaler, Kirsten, 2022. Vägen till framtiden : temporär gatuomvandling vid Helsingforsgatan och Roslagsgatan i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Elle, 2022. Vinterbetesområdets förändring för Flakabergsgruppen i Gällivare skogssameby över två renskötande generationer : hur betesresursen har nyttjats för renskötsel och påverkats av skogsbruk. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Eriksson, Hanna, 2022. Organic waste streams in the wine industry. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Eriksson, Jonathan, 2022. Privatization of public space : Apple Piazza Liberty. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Eriksson, Jonna and Jonsson, Felicia, 2022. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Eriksson, Louise, 2022. Hingstars välfärd – en jämförelse mellan solitära och grupphållna. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Eriksson, Malin, 2022. Mikrobiella biostimulanter för ökad resiliens mot rotsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eriksson, Maria, 2022. Människors inställning till fiskvälfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Eriksson, Per, 2022. The forest sector’s adaptation : taxonomy and emerging carbon markets. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Eriksson, Thomasine, 2022. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Viktor and Henriksson, Gustav, 2022. Kunskapsspridning längs en vandringsled i Skinnskattebergs kommun – enkätstudie och kunskapsanalys om svenskt skogsbruk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Ylva, 2022. Factors affecting presence of feed in crops of broilers at slaughter : with focus on a hygienic slaughter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Eriksson Kukkonen, Moa, 2022. Påverkan på hägnutnyttjande och födosöksbeteenden av samgång mellan afrikansk savannelefant (Loxodonta africana) och rothschildgiraff (Giraffa camelopardalis rothschildi) på Borås djurpark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Erlewein, Susanna and Nilsson, Anton, 2022. Resiliens i det svenska lantbruket : synen på resiliens hos olika grupper inom lantbruksbranschen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Espinola Alfonso, Roberto, 2022. How does a beef x dairy calving affect the dairy cow’s following lactation period?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Essgärde, Linnea, 2022. Effekter av att utfodra hästar med grovfoder i hönät. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

F

Fadipe, Sadiat Olayinka, 2022. The Nutritional Content of Cow’s Milk and its Vegetarian Alternatives, Respectively. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Fahlgren, Izabelle and Larsson, Amanda, 2022. Nötboskap i en geografiskt avgränsad distributionskedja : en kvalitativ fallstudie om lokalproducerat nötkött och dess mervärden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Fahlgren, Viktoria, 2022. Keramiska föremål i kontakt med livsmedel : en sammanställning av lagstiftning som rör keramiska föremål i kontakt med livsmedel samt faktorer som påverkar migration av metaller. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Fakhro, Ali, 2022. En kartläggning av kännedom och kunskap gällande allergener på pizzerior i Kristianstads kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Falck, Patric, 2022. Klimateffektsrelaterade förändringar i fenologi och morfologi hos en population av huggorm (Vipera berus). First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Falk, Alice, 2022. Towards climate optimised riparian buffer zones in boreal forests. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Falk, Jennifer, 2022. Genius loci : ett verktyg för att bevara platsens identitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Falk Tingström, Ines, 2022. Saponiner i ärta : biosyntes av soyasaponiner och dess genetiska mekanismer i ärtväxter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Farah, Fardosa and Ndum, Rita, 2022. Creating, delivering, and capturing value through sustainability : an exploratory study on the early development of commercial aquaponics in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Farquharson, Lukas and Isaksson, Max, 2022. Hur bidrar gröna väggar till mer hållbara urbana miljöer? : möjligheter och utmaningar för gröna väggar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)

Faxhag Raymond, Glenn, 2022. Skador på kultur- och fornlämningar i samband med föryngringsavverkning : med fokus på oregistrerade lämningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Ferreira Andrade, Ana Daniela, 2022. “It’s a visceral connection” : young farmers processes of engagement in animal farming with autochthonous breeds. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Filipsson, Cornelia and Bengtsson, Matilda, 2022. Program för utveckling av Nordanåparken i Skellefteå : med utgångpunkt i sociala- och kulturhistoriska värden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Folkeson, Linn and Forsberg, Maria, 2022. Koordinatsättning av avlastningspunkter för drönarleverans av plantkassetter. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Folkesson, Amanda and Wigbratt, Felicia, 2022. Urbana ängar och deras betydelse för vilda pollinatörer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Folkesson, Ida and Ribbling, Jennifer, 2022. Omvårdnad och monitorering av inneliggande katter med dyspné. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Fonskov, Rebecca and Jönsson, Linda, 2022. De första månaderna i hemmet med en nydiagnostiserad katt med diabetes mellitus : djurägarens upplevelser. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Forsbacka, Julia, 2022. The potential of spent mushroom compost water extract as an oomycete disease suppressant in dill cultivation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Forsberg, Joakim and Dahlberg, Simon, 2022. Sågbara björktimmervolymer i Sverige. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Forsell, Lovisa and Orrenius, Katja, 2022. Modellering och simulering av ett robust och resilient biogassystem för ökad försörjningstrygghet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Forssén, Olivia and Stridsman, Emma, 2022. “Det var en prestation i dagens nu. Det får man tycka!” : en jämförande studie av skogsarbetarkockornas arbete i två olika delar av Norrland. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Fossgreen, Yrsa, 2022. Planering för ridvägar : en jämförelse av två Skånska kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fransson, Diana and Brolén, Emma, 2022. Läkande landskap : bioremediering som medel för att utveckla postindustriella förorenade miljöer, en studie av Lokstallarna i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fredholm, Agnes, 2022. Brister inom planeringsarbetet enligt skogsmaskinförarna. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Fredriksson, Louise and Wrede, Unni, 2022. Hundägares bedömning av smärta hos hund i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Frennesson, Johanna, 2022. Questioning public green space & affordable housing in times of densifying cities : a case study of the districts Eriksberg & Norby in Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Friberg, Sandra and Svedman, Ulrika, 2022. Utgör exponering för exogent östrogen en fara för våra sällskapdjur?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Frisk, Henrik, 2022. Jämförelse mellan olika jordbearbetningsmetoder vid etablering av vårkorn. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Fritzson, Jesper, 2022. Can the northern root-knot nematode, Meloidogyne hapla, be controlled by the fungus Clonostachys rosea? : an experimental study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

From, Emma, 2022. Innovation as an Adaptive Response to Natural Disasters : a Dynamic Cross-Country Panel Data Analysis of the Impact of Floods on Risk-mitigating Patents. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Frostgård, Louise and Svensson Svenungsson, Ellika, 2022. Underlying values and motivational factors of farmers : a study of Swedish farmers who use HVO in their productions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Fura, Maria, 2022. Guinea pig dystocia in the Nordic countries : a survey study comprising Finland, Sweden, Norway and Denmark. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Furia, Carloalberto, 2022. Global Competitiveness of Italian and French Wines. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Fällström, Elice, 2022. Factors Influencing Farmers’ Adoption of Climate Change Adaptation Practices : Evidence from Vietnam, Laos, and Cambodia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Fällström, Elice, 2022. Potential policy projects for decreasing fluoride concentrations in the groundwater of Aguascalientes, Mexico : a cost-benefit analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Färnström, Anna and Larsson, Emelie, 2022. Rehabiliteringsmetoder för hundar efter operation av osteokondros i bogleden : en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal och icke-djurhälsopersonal i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Färnström, Isac, 2022. Market development for multi-story wood construction : views of architects and structural engineers. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Förster, Lukas Alexander and Söderlund, Martin, 2022. Företags hantering av kris En studie av Volkswagens agerande under dieselgate. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

G

Gaba, Baraka Smeaton, 2022. Masculinity and bodaboda driving in Tanzania : a study of rural young men engaging in motorcycle taxi in Kilosa and Mvomero districts. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gay, Anne-Sophie, 2022. A study of climate labels’ promise to redefine the climate impact of the restaurant industry : a case study of Klimato. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Georgsson, Gustav and Ottosson, Jesper, 2022. Precisions- och tidsstudie av höjdmätare på stående skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gerdin, Linnea, 2022. Hur lönsamt är det med en lägre inkalvningsålder?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Gerstenlauer, Pia and Thorsell, Patricia, 2022. Hull hos hund och hundägarens inställning till utfodring och övervikt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Giacardi, Alessandro, 2022. Agricultural official development assistance: an assessment of empirical aid determinants : Trends and shocks of aid activity to agriculture from 2002 to 2018. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Gildert, Sanna and Schedin, Elin, 2022. Syntetiska feromoners stressreducerande effekt på katt : erfarenheter från personal på svenska veterinärkliniker. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Gileborg, Elisabeth, 2022. Urialernas hemliga nattliv : en beteendestudie på natten. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Gillsjö, Ida, 2022. Robotens roll i juverhälsoarbetet : en kvalitativ studie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Golobov, Linda, 2022. Potatisens skalsjukdomar i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Golobov, Sandra, 2022. Produktion av edamame : kvalitetsparametrar för odling och konsumtion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Grabowska, Michalina Maria, 2022. Water mapping in Scots pine stands after thinning. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Granath, Jakob and Söderström, Mattis, 2022. Hyggesfritt skogsbruk : ekonomisk inverkan på skogsbruket. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Granlund, Alexandra, 2022. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Granstrand, Elin and Lund, Evelina, 2022. Hur vi skapar en mer ekologiskt hållbar trädgård : med inspiration från skogen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Grantz, Matilda and Johansson, Karin, 2022. Behandling och omvårdnad av hundar inskrivna med akut hemorragiskt diarrésyndrom. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Grassl, Amelie Claire, 2022. Environmentally friendly diets : perceptions and behaviours of sustainability students. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gregeman, Isabella and Svedenius, Ida, 2022. Tjänstehundar inom Polismyndigheten : skadepanorama och hundförares uppfattning om riskmoment för skada. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Grele, Ellinor and Larsson, Sara and Lindgren, Julia, 2022. Attitydstudie kring avsättningar och kolinlagring : privata enskilda skogsägare. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Grut, Rebecca, 2022. Grisars omedelbara beteende vid doftberikning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Gruvborg, Elis and Ericsson, Petter, 2022. Reduktion av viltskador i tallungskog med Trico. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Grzeszkiewicz, Mateusz, 2022. Modelling the growth of Pinus sylvestris L. monocultures in Sweden depending on the absorbed light. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Grüneberger, Maria, 2022. Temporal, climatic and spatial variation in the distribution and activity patterns of the raccoon (Procyon lotor) in Hainich National Park, Germany. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Guardini, Beatrice, 2022. Restorative urban forests. A study of nature affordances along forest bathing trails in Northeast Italy : a study of nature affordances along forest bathing trails in Northeast Italy. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gullberg, Hanna, 2022. Grönare vägslänter : en intervjustudie om hinder mot vegetationsbeklädnad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnarsson, Saga, 2022. Ungdomars acceptans av tre olika produktionssystem för kaninkött. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Gunnarsson, Ylva, 2022. Kan schackrutehuggning mildra konflikten mellan skogsbruk och renskötsel? : en intervjustudie med renskötare och skogsbolag. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Gustafsson, Camilla and Schulze, Alexandra, 2022. Plats för återhämtning : restorativa kvaliteter i Årstadal/Liljeholmskajen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Clara, 2022. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Linnéa, 2022. Baking quality of winter wheat : the effect of variety, cultivation site and nitrogen supply. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustafsson, Louise, 2022. Surviving ratio of milk microflora during storage at freezing temperature : a pilot study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustafsson, Oskar and Nylander, Jacob, 2022. Prisvolatilitet, riskbedömning och strategi hos svenska lantbrukare på grund av kriget i Ukraina : riskhantering i det svenska lantbruket. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustafsson, Stina, 2022. Screening of pea varieties of Sweden : for physical, chemical & functional properties. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gustavsson, Catrin, 2022. Varför börjar inte fler lantbrukare odla specialgrödor? : en kvalitativ intervjustudie med fokus på beteende. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gustavsson, Sara and Isaksson, Elin, 2022. Fallstudie av kompostbäddar till mjölkkor i Sverige : hur skötseln och ventilationen påverkar juverhälsan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustavsson Ruus, Alma, 2022. Functional characterization of sterol regulatory element transcription factors in the biocontrol fungus Clonostachys rosea. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Gutiérrez Briceño, Inés, 2022. Wild bee species and farming practices in horticultural farms in Madrid : finding paths towards agroecological transitions. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gynnerstedt, Martin and Wadmark, Henrik, 2022. De sex vanligaste konflikterna vid generationsskifte : en studie om konflikter som uppstår vid generationsskifte. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

H

Haalck, Inga, 2022. Reflection of Population Chemical Use by Wastewater-Based Epidemiology : temporal and Spatial Comparison of Artificial Sweeteners During COVID-19 Waves. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Habén, Bianca, 2022. Publika trädgårdar under glas : en jämförelse av dåtida och nutida syften samt nyttjanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haddleton, Vendela and Henriksson, Lisa, 2022. From suburb to compact city : a study of shifting ideals in green planning, with the case of Upplands Väsby. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagbard, Louise, 2022. Biochar and Hemp as Peat Substituents in Horticultural Substrates and Their Effects on Presence of Microbiota. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hagehed, Evelina and Jonsson, Andreas, 2022. Perspektiv på hälsa bland ridsportens yrkesverksamma. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Hagelsten, Matilda, 2022. Pilotstudie av hästars termiska komfort med olika tjocka täcken : mätning av temperatur och relativ luftfuktighet under täcket. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Haglund, Elias, 2022. Gröna bibliotek som en mångfunktionell urban allmänning : en exempelstudie av biblioteket Garaget och projektet Gröna biblioteket i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haglund Ståhl, Anna, 2022. Traditionella metoder i moderna tider : en studie av jordbruk i naturreservat i Södermanlands skärgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagskär, Alma, 2022. Foderåtgång och tillväxt hos mjölkraskvigor utfodrade med bioraffinerad presskaka från gräs/klöverensilage. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Hagstam, Matilda, 2022. Kommunalt främjande av livsmedelsproduktion ur ett norrbottniskt perspektiv : fallet Piteå kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hallberg, Emma, 2022. Tillskott av vitaminer till nyfödda dikalvar : påverkan på tillväxt och överlevnad de första 2 månaderna efter födsel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Halldin, Karin, 2022. Växthusgasflöden från restaurerad torvmark : en jämförelse mellan en restaurerad torvtäkt och en orörd myr i Store Mosse nationalpark 7 år efter återvätning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Hallgren, Erik and Sandberg, Anna, 2022. Blädningsbrukets påverkan på biologisk mångfald : effekten på kärlväxters biodiversitet och specifikt förekomsten av blåbär. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hallquist, Cecilia and Vincent, Sara, 2022. Geriatriska katters näringsbehov : en enkätundersökning om kattägares kunskap om att upprätthålla god näringsstatus hos geriatriska katter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Hallqvist, Jennifer, 2022. Quality parameters and protein profile in raw milk from individual cows with different lactation number and breed. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hallström, Ida, 2022. Finding the physiological function of the enzyme GPCAT. : a gene expression study using Arabidopsis plants with silenced GPCAT gene. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Halter, Magdalena Margarita, 2022. Understanding the social dimension of sustainable agriculture : Swiss dairy farmers perspectives. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hammarlund, Fredrik, 2022. Implementering av EU:s Taxonomiförordning för svenska skogsägare- EU:s rapporteringskrav för hållbara verksamheter. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Hammarström, Amanda, 2022. Kommuniceras övervikt hos katt från veterinär till djurägare i syfte att förebygga fetma? : enkätstudie till veterinärkliniker i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hansell, Emma and Olsson, Karl, 2022. Certifierat lantbruk : ur ett lönsamhetsperspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hansen, Jenny and Kåks, Klara, 2022. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansson, Carl, 2022. Hot och stress – en livsmedelsinspektörs vardag?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hansson, Emelie and Hellberg, Johanna, 2022. Utfodring av valp för optimal tillväxt och god hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Hansson, Lisa and Olsson, Jenny, 2022. Det svala torget : att genom gestaltning anpassa platser i urbana miljöer till ett varmare klimat med fler och mer intensiva värmeböljor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, My, 2022. Import och förekomst av wapiti (Cervus canadensis) i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Hansson Silva, Peter, 2022. Nyinflyttat och nyfött, ger det nya beteendemönster? : visenters habitatval och tillståndsbeteenden i vilthägn innan och efter samgång med vildhäst samt födsel av kalv i flocken. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Harrysson, Åsa, 2022. Douglasgran under högskärm av tall. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Harðardóttir, Hera, 2022. Climate impact of bioH2 production from biogas using CO2 mineralization for carbon capture and storage. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hauenschild, Leon, 2022. Alteration of the forest structure in historically impacted Nothofagus spp. forests on the Brunswick peninsula : recommendations for their protection and management. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hedborn, Anton, 2022. Om ett småskaligt och artrikt kulturlandskap som läroplats : en återförening mellan människa och landskap med exempellandskap som brygga för att stärka bevarandet av biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedelin, Matilda, 2022. Rural views on the transition from fossil-fuelled cars to electric cars. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedenberg, Filippa, 2022. Status of three great crested newt Triturus cristatus populations after translocation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hedling, Rickard, 2022. Regenerative agriculture : a contested open moment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedlund, Max and Jernberg, Anton, 2022. Produktivitet vid skotning av olika grundyteuttag i volymblädning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hedman Wallin, Julia, 2022. Migration and activity of the eastern black-backed jackal (Canis mesomelas schmidtii) in Ol Pejeta, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Hegedüs, Bernadett, 2022. Genomic diversity analysis in the Swedish Landrace Goat. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Heimdahl, Camilla and Sjölin, Emma, 2022. Koloniträdgårdars roll i samhället : för stadens hälsa samt individens psykiska, fysiska och sociala välmående. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hellsten, Ida, 2022. Pigs’ display of body language - associated with emotional states during differing treatments. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Helsén, Petra and Strömblad, Elin, 2022. Incidens av hypoxemi och hypotension hos hund under anestesi vid kejsarsnitt : djursjukskötarens roll i förebyggande omvårdnad. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hempel, Lukas and Hallin Johansson, Jessica, 2022. Restaurant wholesalers’ role and participation in a local food network : A comparative case study of two Swedish restaurant wholesalers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Henriksson, Britta, 2022. Hur stor kunskap har konsumenten om svensk mjölkproduktion?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Henriksson, Elna, 2022. Träds påverkan av luftföroreningar i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Linus, 2022. Rottickans spridning i vildsvinens spår. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Henriksson, Sandra and Niläng, Emma, 2022. Akut njurskada hos katt : monitorering och omvårdnad för inskrivna på djursjukhus. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hermander, Matilda, 2022. Kvaliteter för högstadieskolgårdar : exemplet Strandängsskolan i Båstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hertegård, Ester, 2022. Who pulls the strings? - Key stakeholders in Swedish forest policy development. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hidén, Albin, 2022. Effekter av upprepad belastning på jorddeformation och stress : fältförsök med upprepad körning i kombination med olika hjullaster på en mellanlera utanför Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Hill, Joy, 2022. Wool you look at that? Sheep wool pellets as fertilizer in container-grown crops with short cultivation time. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hjelm, Niklas, 2022. Kretsloppsnäring : en möjlighet att nyttja stadens resurser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hjälmberg, Erik and Lundgren, Axel, 2022. Ta känslorna på allvar : konstnärliga metoder i gestaltade livsmiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgersson, Linus, 2022. The role of bed sediments for sorption of phosphorus in remediated ditches in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Holm, Elina, 2022. Translokering av vedlevande mossor som ekologisk kompensation : hur reagerar de på kort sikt?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Holm, Linda, 2022. I mötet med banken : kreditbedömning av lantbruksföretag ur ett genusperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Holmberg, Hanna, 2022. Herbaceous vegetation for traffic islands : a design proposal in Bromma. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmqvist, Herman and Winsnes Sunnemark, Gustav, 2022. Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark : klimatanpassning, samverkan och reglering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Horn, Emilia, 2022. Evaluation of factors that might affect the grading of heart murmurs in dogs with myxomatous mitral valve disease. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Hydmark, Love, 2022. Åtgärder mot urbana värmeöar : en jämförelse mellan två områden i Stockholm; Röda Bergen och Kvarteret Persikan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Häger, August and Nordqvist, Per, 2022. Hur påverkar ägandet lantbrukares inställning till risk?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hägg, Astrid and Marklund, Carolin, 2022. Does growth of Limosilactobacillus reuteri DSM 17938 in infant formula have an impact on its probiotic features?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hägg, Victor and Lundsgård, Carl, 2022. Fårull som viltbetesskydd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hägglund, Annie, 2022. Farmer´s attitudes towards dairy cow cleanliness : a qualitative study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Hägglöf, Matilda, 2022. Hur påverkas bakbenets temperatur, omkrets och diameter av olika typer av bandageunderlägg?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Häggman Othzén, Charlott, 2022. Price transmission in the Swedish pig production : how has current price increases in an era of COVID-19 affect Swedish pig production?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Häggström, Kristina and Svangärd, Lukas, 2022. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hällström, Marlene, 2022. Slädhundarnas hemliga språk : beteenden observerade av slädhundsförare under ett långdistanslopp. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Håkansson, Mathilda and Strömberg, Louise, 2022. The potential for large-scale implementation of biochar in the agricultural sector : a quantitative study on plant growth in light soils and a qualitative study on the agricultural sector’s perception on biochar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Högberg, Ulrika, 2022. Stödgrödors betydelse för pollinatörer : en litteraturstudie om möjligheter och utmaningar vid nyttjandet av understödjande grödor i agroekosystem. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Högele, Leonie, 2022. Sheep rearing in Sweden : a niche with agroecological potential. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Höjermark, Louise and Öist, Erika, 2022. Kommunikation i arbetet kring invasiva växter : fallgropar och förbättringspotential i kontexten ansvariga myndigheter, offentligt ägd mark och upphandlade skötselentreprenörer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hörnell, Hanna Vilde, 2022. Vildvuxet och ordnat : brukares upplevelser av gradienten från vildvuxna områden till gräsmattedominerade områden i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

I

Ida, Valentin, 2022. Tetraploid and diploid differences in red clover (Trifolium pratense L.) : a study on seed production, pollinators across regions and landscapes, and floral scent. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Infang-Franzén, Mimmi and Löfman, Julia, 2022. Tillväxt på smågrisar med tre olika utfodringsstrategier. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Inglese, Manuela, 2022. Life Cycle Assessment of organic and conventional conserved crushed tomatoes for the Swedish market. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ingvarsson, Måns, 2022. Nuvarande och framtida tillämpning av automatiserad mönsterigenkänning inom ekologi : Applicering av bildigenkänningsprogram inom ett kamerafällaprojekt i viltreservatet Ol Pejeta, Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Irfan, Muhammad, 2022. Rumen metabolism and digestibility in dairy cows offered diets with forest by-products. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Isaksson, Moa, 2022. Predictive value of three-dimensional echocardiographic variables on development of myxomatous mitral valve disease in dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Islam, Nuzat Naila, 2022. A thematic landscape designed masterplan integrating urban ecology, water planning and social improvements : a vision for the former airport Tejgaon and the district Karail, Dhaka City, Bangladesh. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Israelsson, Paula, 2022. Kan brand minska älgbetesskadorna? : En studie om älgbetesskador på tall. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Issa, Ibrahim, 2022. Multi-environment Screening of Timothy (Phleum pratense) Breeding Material for Better Forage Yield in Sweden.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

J

Jacobsen, Maria, 2022. Nutritional quality and carbon footprint of macroalgae : European production and consumption of Saccharina latissima. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jacobsson, Linda, 2022. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jacobsson, Sofia, 2022. Fatty acid composition in Arctic char (Salvelinus alpinus) fed with red yeast biomass : a comparison between large and small specimens. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jaktén Langert, William, 2022. Camera traps as seen by wildlife managers : an insight into Swedish wildlife managers’ views on camera traps and other technological tools and methodologies in an adaptive wildlife management framework. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jaktén Langert, William, 2022. A predator´s diet : prey composition analysis of Atlantic bluefin tuna in Skagerrak and Kattegat. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jannerman, Karin, 2022. Ko och kalv tillsammans i mjölkproduktion : fältförsök på två ekologiska gårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Jansson, Hedvig, 2022. Urban natur : design för naturupplevelser, vildhet och biologisk mångfald i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Matilda and Nyberg Ahlstedt, Sofia, 2022. Viktiga aspekter i cirkulära samarbeten : en multipel fallstudie av tre cirkulära organisationer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Jansson, Rebecca, 2022. Gestaltning av skogsmiljöer för både djur och människor : utveckling av habitatprototyper utifrån livsmiljökrav hos utvalda fåglar och fjärilar, med exempel på tillämpning i Höganäs kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Sofie and Persson, Izabelle, 2022. Gröna tak i Stockholms stad : en studie av kvarteret Stora Sjöfallets dagvattenstrategi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jansson, Therese and Engqvist, Isabel, 2022. Långsiktig hållbarhet i det urbana trädbeståndet vid klimatförändringar : möjligheter och risker med icke inhemska träd i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Janstad, Käthy and Vidarsson, Maja, 2022. Gå mot naturen : ett gestaltningsförslag för Inre hamnen, Söderhamn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jidbratt, Karin and Oscarsson, Alexandra, 2022. Volvo Cars Externa Hållbarhetskommunikation : en kvalitativ fallstudie kring hållbarhetskommunikation och legitimitetsskapande inom fordonsindustrin. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Jobusch, Michelle, 2022. Motion asymmetry in Swedish riding school horses : association to management factors. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Joeris, Thorsten, 2022. Plantskoleproduktion utan torv : en inblick i torvfria plantskolor i Storbritannien. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jogefalk, Anna and Kallifatides, Cassandra W., 2022. Complexity of improvement : a sustainability analysis of the park along Riachuelo river connected to marginalized areas in Buenos Aires. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Angelica, 2022. SARS-CoV-2 hos mink i Sverige : sammanställning och analys av övervakningsresultat från två säsonger. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Johansson, Anna, 2022. How antinutrients found in legumes and legume-based products affect the bioavailability of nutrients. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Johansson, Bina, 2022. Effects of plant-fungal interactions on volatile emission of Hordeum vulgare and aphid preference. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Elin, 2022. The impact of production system on animal welfare of cattle prior to slaughter : from loading on-farm to stunning at the slaughterhouse. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Johansson, Ellen, 2022. Biologisk bekämpning av rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi & Meloidogyne fallax. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Fina and Lindqvist, Felizia, 2022. Det artificiella ljusets inflytande i staden : hur ljuset påverkar människan och biodiversiteten i det urbana samhället. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Henrik, 2022. Bacterial contamination on pork necks and loins. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Johansson, John, 2022. Flow of non-starter lactic acid bacteria : from to silage to raw milk to cheese. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Johansson, Karin and Molund, Mathilda, 2022. Tidiga resultat från ett föryngringsförsök med stora inverser - för ökad överlevnad och minskad viltbetning?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Klara, 2022. Från bostad till närmsta grönområde : en sammanställning av avståndets betydelse för befolkningens hälsa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Lars Peter, 2022. Framgångsfaktorer för virkesköpare : en kvantitativ studie bland virkesköpare hos Holmen. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Johansson, Mimmi, 2022. Utsikter för svensk grisproduktion efter förbud om användning av höga doser av zinkoxid vid avvänjning av smågrisar: Vilka lärdomar kan vi dra från avskaffandet av antibiotika på 1980-talet?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Johansson, Sanna, 2022. För- och nackdelar med sambete mellan nötkreatur och får. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Johansson, Sofie and Olli, Vanessa, 2022. Inverkan av kuffens placering och hundens position vid indirekt blodtrycksmätning med High Definition Oscillometry. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Johansson, Ylva, 2022. Scent traps and trap crops for broad bean weevil (Bruchus rufimanus) control. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson Kvarnström, Elin, 2022. How social behaviour in juvenile Brown trout (Salmo trutta) are regulated by social hierarchies and exposure to the benzodiazepine oxazepam. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Johnsson, Johanna, 2022. Influenza A in Swedish harbour seals (Phoca vitulina) : a serological study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Johnsson, Minna, 2022. Effekten av sortsamodling i stärkelsepotatis : ett fältförsök med utvärdering av skörd, tillväxt och svampsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jonsson, Albert, 2022. Värderingar och ideal i planering och gestaltning av utemiljöer vid nyanläggning av stadsdelar – nu och då : en jämförelse av miljonprogrammets och dagens landskapsarkitekturs värderingar och ideal vid anläggning av stadsdelarna Gottsunda och Rosendal i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Emelie, 2022. Lärdomar från den forntida ökenstaden Petras dagvattenhanteringssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Jeanette, 2022. How do forest characteristics relate to brown bear (Ursus arctos) density? : focusing on basal area, age, height, and field layer. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jonsson, Jeanette, 2022. How does habitat selection by brown bear (Ursus arctos) during the berry season change due to forestry and human disturbance : looking at three different periods of human dis-turbances. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jonsson, Maja, 2022. Wild boar (Sus scrofa) meat quality : a study of the homogeneity of wild boar meat quality. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jonsson, Tora, 2022. Fisketurism på Åland : en undersökning av möjligheter och svårigheter för en växande verksamhet inom naturturismen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Joos, Anna, 2022. Den flytande ön : gestaltningsförslag för en flytande modul med ekologiska förstärkningsåtgärder vid Norr Mälarstrand i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Josefsson, Alicia, 2022. Play behaviour and maternal relationship between ewe and lambs in Urial sheep (Ovis vignei bochariensis). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Judd, Charles Socrates, 2022. An early study on the potential of landscape and geographical variables to reduce bias in forest forecast planning in Ireland : a view on the value of data mining in an industry and era rich in information. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jägerborg, Maria, 2022. Forest damage in the eyes of scientists : framing damage perspectives in Swedish forestry. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jönsson, Emelie, 2022. Utvärdering av behandlingseffekt och riskfaktorer på gårdar med hästar naturligt infekterade med Strongylus vulgaris. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

K

Kalacun, Natasha, 2022. Lokal dagvattenhantering i bebyggd stadsmiljö : ett gestaltningsförslag för bostadskvarteret Skeppsbyggaren i Gävle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kalenius, Robert, 2022. Mushroom cultivation in Temperate Agroforestry : potential Agroforestry practices, growing methods, and native edible saprophytes to Sweden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kallmén, Sarah, 2022. Trä som byggnadsmaterial : en undersökning av miljömässig hållbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kamali, Betsy, 2022. Nära möten mellan byggnader och natur för människors välbefinnande : ett designförslag för att främja invånarnas hälsa och trygghet i Husby, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karamik, Sule, 2022. Can CDM Deliver Its Emission Reduction Purpose? : a panel data analysis for developing countries. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Karjel, Elvira, 2022. Aktivitetsmönster och boskapspredation hos lejon (Panthera leo) i förhållande till olika miljöfaktorer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Karlmark Persson, Sara, 2022. Fytoremediering, dagvatten och hållbara växtval i ett cirkulärt sammanhang : en litteraturstudie av växt-ackumulatorer av ämnet koppar i ett nordiskt klimat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Agnes and Rentorp, Emilia, 2022. Blandalléer i urban miljö : möjligheter och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Andrea, 2022. Många goda viljor : en fallstudie i Sege park om lärande kring delningsekonomi i en samarbetskontext. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Anna, 2022. The Participatory Process behind the Green Infrastructure Plan in Scania, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Karlsson, Emma, 2022. Fördelning av vertikal kraft inom tass hos friska katter : en jämförelse mellan normalviktiga och överviktiga friska katter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Karlsson, Erica and Hultman, Ida, 2022. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Johannes and Mörk, Christopher, 2022. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Linnea and Lagneteg, Madeleine, 2022. Användande av sedering vid tandåtgärder på hund och katt på svenska veterinärkliniker. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Karlsson, Madelen, 2022. Hållbar parkskötsel : parkskötsel för att gynna rödlistade arter, ekosystemtjänster och människors välbefinnande. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Milla, 2022. Towards functional analysis of susceptibility genes StCHL1 and StDMR6-1. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Karlsson, Oskar, 2022. Effects on natural seed regenerated Silver birch (Betula pendula Roth) and Downey birch (Betula pubescens Ehrh) by mechanical soil scarification and environmental factors : påverkan på naturligt fröföryngrad Glasbjörk (Betula pubescens Ehrh) och Hängbjörk (Betula pendula Roth) av mekanisk markberedning och omgivande faktorer. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Karlsson, Sanna, 2022. Skogsbrukselevers syn på möjligheterna inom skogsbranschen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Vera Linn, 2022. Dagvattenhantering som ger mervärden : en undersökning av två dagvattenanläggningar i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson Bondesson, Sally, 2022. Vitblära tar över Gotland : en sammanställning av kunskapsläget kring dess biologi och bekämpning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Karlsson Rattenni, Maria Pia, 2022. Is omega-3 from algae a good substitute to fish oil – in human nutrition?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Karlsson Sandström, Ebba, 2022. Hundägares val av ras och eventuella konsekvenser av okunskap om vald ras, med fokus på aktiva raser : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Karlstrand, Andreas, 2022. Samband mellan föryngrings-resultatet år 5 och kvalitets-klassning av markberedning och planteringsåtgärder på SCA:s fasta provytor i norra Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Karlstrand, Anna, 2022. Värmestress i sen dräktighet och dess påverkan på mjölkproduktion, fertilitet och hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Kartus, Ida, 2022. Barriärer på torget : en fallstudie av fotgängares rörelsemönster på Stora torget i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kieri, Sofie, 2022. Är rengjorda klippskär för rakapparater kontaminerade?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Kinch, Elsa, 2022. Naturalistisk plantering i staden : ett alternativ till klippta gräsytor i en trafikerad miljö?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kinnunen, Moa and Jönsson, Björn, 2022. Skadebild och fördelning av törskate på träd- och beståndsnivå hos tallungskog. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Kirkhorn, Patricia, 2022. Mitigating the Urban Heat Island Effect in a Local Context : how wind and vegetation regulate temperatures during summer, with an example from the grounds of Karlstad Central Hospital, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kiungai, Joshua Ndelanguswa, 2022. The impacts of agricultural cooperatives in Tanzanian farmers` livelihoods : The Case of Tobacco Agricultural Cooperative in the Tabora Region. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kjellberg, Sofia and Kuiper, Tom, 2022. Insatsvaror i produktionen : hur svenska mjölkproducenter påverkas när priset på insatsvaror ökar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kjellgren, Sara, 2022. Kulturmiljö, hälsa och platsanknytning : en studie bland boende i Munkedals kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Klaus, Frederika, 2022. Impacts of peatland drainage on soil properties : a study of drainage effects on boreal peatlands in northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Kläschen, Martin, 2022. Studier av genetisk bakgrund till nedsatt spermiekvalitet hos berner sennenhundar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Kneifel, Rebecca, 2022. The challenge of a just transition in northern Sweden : uncovering environmental justice related frames of actors actively involved in wind energy development in northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Knutsson, Gustaf and Rosenlew, Teodor, 2022. Franchisestrategi för producenter av cirkulära odlingssystem : en studie av Johannas Stadsodlingar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kolm, Carl-Magnus and Sjöberg, Claes, 2022. Investering i spannmålsanläggning : en fallstudie av nya spannmålsanläggningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Koserius, Niklas, 2022. I armborstets spår : en undersökning av Nils Dacke och Dackefejdens nutida användning i delar av Småland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kotarski, Ema, 2022. Farming off the food crisis : exploring practitioners of agroecology in Ireland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kotila-Ioannou, Anna, 2022. Use of a Sperm-Hyaluronan Binding Assay for evaluation of sperm quality in dromedary camels. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Krantz, Leo, 2022. Veterinärbehandlade livmoderframfall hos svenska mjölkkor : förekomst och överlevnad. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Kreutz, Matilda, 2022. Hudsjukdomar hos svenska getter : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Kristensson, Klara, 2022. Vila i träd : sambandet mellan gravträd och människors miljöengagemang och attityd till växtlighet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kristiansson, Desirée and Larsson, Linda, 2022. Fytoöstrogener i rödklöver och dess effekter hos grisar och idisslare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Krüssenberg, Henrietta, 2022. Offentliga toaletters betydelse för tillgången till det offentliga rummet : en studie över Malmö Stads planering och förvaltning av offentliga toaletter ur ett intersektionellt genusperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kumlander, Elisabeth, 2022. The effects of historical land use on plant diversity in semi-natural grasslands. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kumlin Pettersson, Caroline, 2022. Hidden voices of the animal industry : a study of transparency in the production chain. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kuzmanovic, Nikolina and Petersson, Marika, 2022. Hundar med bakdelspares : omvårdnad och hantering på vårdavdelningen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Källberg, Ebba, 2022. Naturlekplats och lekotop : en jämförelse mellan lekvärde och hållbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kårehagen, Alice and Jakob, Hannah Sophie, 2022. Älgens och skogshönsens nyttjande av ett två år gammalt brandfält. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Kårhammer, Jens and Gustafsson, Jesper, 2022. Säker bortkoppling av balpress vid brand : en studie om skademinimering vid brand i bogserat redskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Köster, Kalle Nils Valentin, 2022. Do I care: How does the provision of information about the environmental benefits of grain legume cultivation in Sweden influence consumers?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

L

Laakko, Lina, 2022. Kvarka hos häst : hur smittsamma är de tysta smittbärarna?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lackner, Anna, 2022. Spatial patterns of Dissolved Organic Matter in Swedish Surface Waters. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Lagerfelt, Gustaf, 2022. Är kalkning av åkermark lönsamt?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lagerqvist, Sofie, 2022. Höga och långvariga antikroppsnivåer hos hästar efter utbrott av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Laguna Marin, Clara, 2022. Assessment of future climate and land use changes on streamflow and phosphorus transport in a Swedish agricultural catchment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Lando, Nikita, 2022. Konsten att belysa trygghet : inledande studie om kvinnors trygghetsperspektiv i offentliga rum på kvällar och nätter, med belysning som verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landsbo, Clara, 2022. Plants for everyone : prospects of upscaling consumption of plant-based protein products. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Landstedt, Moa and Ollinen, Carin, 2022. One City in Two Countries : regional identity and cultural heritage on the HaparandaTornio border during the COVID-19 pandemic. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Landström, Ellen, 2022. Smaksättning av vegetabilisk yoghurt på Vicia faba. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Landström, Petra, 2022. Fördjupad landskapsplanering i fjällnära skog : höga naturvärden, markägande och ersättning för rätt att bruka skog. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lang, Philip and Skagerlind, Tove, 2022. Harboring public space : radicant design for Malmö as a resilient harbor city: the case of Hullkajen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsen, Rasmus and Rindberg, Gabriel, 2022. Vad är ett hållbart investeringsobjekt? : en kvalitativ studie om vägledande principer för hållbara investeringar inom fondförvaltning.. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Larsson, Albin, 2022. Nollis Boländerna : en kartläggning av den ceremoniella externhandelsplatsen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Amanda, 2022. Den fysiska aktivitetens påverkan på hundägarens uppfattning om hull, kroppsform och aktivitetsnivå : en interventionsstudie med hund och hundägare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Larsson, Carl, 2022. Biologisk ogräsreglering med mikroorganismer : biologiska ogräsmedel och deras verkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Larsson, Daniela, 2022. Utfodring av katter i Sverige : samband mellan utfodring och övervikt respektive utfodring och problembeteenden hos katten. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Larsson, Elice Jennifer Broge, 2022. Marketing Sense of Place : recruiting people to Resele. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Erik, 2022. Malmös trädbestånd : en översikt av stadens inhemska och icke-inhemska träd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Kristina, 2022. Trygghet i resor med kollektivtrafik på landsbygden : Planering & Kvinnors erfarenheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Linnea, 2022. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Larsson, Malin, 2022. Farm-based education : can farms and farm animals contribute to learning in accordance with the school curriculum and syllabi?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Larsson, Moa, 2022. Planera för bostadsgården : om planeringens roll i att skapa sociala värden för bostadsgården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Siri, 2022. The potential use of waste wool pellets as a substrate amendment affecting arbuscular mycorrhizal development in container-grown Allium porrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lassvik, Johanna Kristina, 2022. Villaträdgårdarnas bidrag till biologisk mångfald i Malmö : nuläge och framtida möjligheter, med Rostorp som exempel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Laufors, Emma, 2022. Pasture related characteristics and management strategies associated with udder health in farms with an automatic milking system : impact on somatic cell count and milking frequency. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Laxmar, Elna, 2022. Betes- och utfodringsstrategier för förbättrad juverhälsa i samband med värmestress. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lazar, Maria, 2022. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Leijonhufvud, Erik, 2022. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Lejon, Linnéa, 2022. Kväve i åldrande gröna tak. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lejon, Markus, 2022. Varför har inte ett generationsskifte av jordbruks- eller skogsfastighet gjorts?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lemheden, Linda and Carlson, Tom, 2022. Barnvänliga gaturum i urbana miljöer : sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lempiäinen, Thea and Witell, Carolina, 2022. Hållbart styrande i små och medelstora företag : en kvalitativ forskningsstudie om hållbara styrverktyg med hänsyn till företagets resurser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lennartsson, Helga and Granberg Olofsson, Zara, 2022. Återväxtinventering med hjälp av drönare jämfört med traditionell inventering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lenning, Emelie, 2022. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lerbro, Clara, 2022. Populationsförstärkande utplantering av martorn, Eryngium maritimum : miljöfaktorers inverkan på populationsutvecklingen hos unga, utplanterade bestånd i Västra Götalands län. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lewin, Elin and Härstedt, Hampus, 2022. Using Evidence Based Design to create Storm Water Management Solutions Supporting Human Well-being : a case study approach. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lidegran, Karin, 2022. COVID-19-pandemins effekt på svenska minkfarmer : morbiditet, mortalitet och långtidseffekter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Liedgren, Sofie, 2022. Comparing crossbred and purebred dairy cows for economically important traits. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Liefke, Madeleine, 2022. Ökar risken att drabbas av matförgiftning vid konsumtion av animaliska livsmedel?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Liljebäck, Axel, 2022. Att sälja eller inte sälja koldioxidinbindning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Liljevern, Jennie, 2022. Information & Communication Technologies and Carbon Emissions : a Global Study of the Environmental Kuznets Curve. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lilliehöök, Alexander, 2022. Biostimulants : effects on root development in barley (Hordeum vulgare). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Lindahl, Ellinor, 2022. Betongkross i växtsubstrat : möjligheter att använda betongkross i växtsubstrat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindau, Alva, 2022. Landskapsarkitekten och verktygen : fem fältstudier testar verktygens villkor, konsekvenser och möjligheter för att uppfatta och representera landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindau, Blenda, 2022. Besökarpåverkan hos lodjur (Lynx lynx) på djurpark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Lindau, Gordon, 2022. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Lindberg, Agnes, 2022. Dairy farmers’ view of agricultural support for grasslands and associated ecosystem services. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Lindberg, Kerstin and Nygren, Emma, 2022. Vegetation som social konstruktion : en kritisk granskning av värderingar och föreställningar om ordning och oordning vid omvandling av industriområdet Librobäck. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Malin, 2022. Att skapa historia genom engagemang : en studie om hur engagerade människor skapar och omskapar Stabergs kulturmiljö i Falun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Markus, 2022. Att etablera äng i en solcellspark och efterföljande effekter på lokala djur- och växtsamhällen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindblad, Linnea and Sjöberg, Anna, 2022. Strategier för svalare städer : så skapar vi svala platser i ett framtida varmare klimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindbom, Therese, 2022. Carbon leakage in the Steel Sector Accounting for Induced Technological Change and Spillover Effects : a Theoretical Analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lindeberg-Lindvet, Heli, 2022. Functional properties of an oat fiber fraction - and its effect in vegan burgers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Linder, Cassandra, 2022. Serglycin as a potential diagnostic biomarker for hemangiosarcoma in dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Linderson, Julia, 2022. Sustainable meat consumption. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lindfors, Rebecca, 2022. Ivermektinbehandling av svenska hästar naturligt infekterade med cyathostominer : utvärdering av effekt och egg reappearance period. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Lindh, Jonas and Lövgren, Fredrik, 2022. Stressbeteenden hos råtta vid induktion av anestesi i inhalationskammare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lindholm, Sara, 2022. Artförekomst av humlor i rödklöver, påverkande landskapsfaktorer och frösättning i olika delar av Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lindquist, Albin, 2022. Lärkens framtid i svensk förädlingsindustri : råvaruförsörjning och efterfrågan. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Lindqvist, Klara and Emilson, Louise, 2022. Förtätning på bekostnad av mental återhämtning : en platsanalys av Södra Rosendals bostadsgårdar och dess återhämtande kvaliteter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindstedt, Filip, 2022. Ex situ-bevarande av vilda växter : genetisk mångfald och nationella initiativ. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lindström, Anna and Ramsten, Amelie, 2022. Företagsetablering i produktion av insektsbaserat protein : en fallstudie på två företag i olika steg av etableringsfasen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lindvall, Frida, 2022. Controls of the partitioning of nitrate between DNRA and denitrifiers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Lindvall, Linnea, 2022. Ekologisk konnektivitet mellan vildbins habitat i urbana områden : en GIS-analys av konnektiviteten mellan urbana ängar i Ängelholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ling, Christian, 2022. Regnlekplatsen : regn som en resurs för lek. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ling, Philip, 2022. Julgransodling och att utnyttja outnyttjad skogsmark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Linton, Axel, 2022. Hur kan man öka den biologiska mångfalden i urbana grönområden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ljudén, Axel and Nyström, Albin, 2022. Digitaliserings potential : kartläggning och analys av arbetsprocesser. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Lohaus, Annalena, 2022. “We had nothing left to lose” : mapping the collaboration between Muonio Reindeer Herding Community and Greenpeace Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lohe, Fredrike and Otell, Sonja, 2022. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lotsengård, Linnéa and Lundberg, Fanny, 2022. Förstärkning av naturliga processer i öppen dagvattenhantering : åtgärdsförslag till Södra Lineros öppna dagvattenanläggning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lovisin, Sara and Vidén, Josefin, 2022. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ludvigsson, Amanda and Bödmar, Linn, 2022. Professionella tävlingsryttares ledarskap : för att nå framgång som ryttare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Lund, Filippa and Svenrot, Matilda, 2022. Uppföljning av selektionsston i svenska varmblodsaveln. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Lundbeck, Elin, 2022. Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare : skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lundberg, Otto, 2022. Desert garden techniques to ameliorate urban microclimates : an example of application in Granada, Spain. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundborg, Izabella, 2022. Cover crops for plant protection : Cover crops for control of root pathogenic Plasmodiophora brassicae and the root parasitic nematodes Pratylenchus penetransand Meloidogyne hapla. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lundell, Rasmus, 2022. Allelopatisk förmåga hos Cannabis sativa L. (Hampa) och dess potential som biologisk bekämpning av ogräs. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lundgren, Carolin and Svensson, Linnea, 2022. Hur mår hästkastanjen egentligen? : utbredning och hantering av skadegörare på Aesculus hippocastanum i svenska städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lundgren, Frida and Josephsson Branda, Nicolaj, 2022. Post mortem : effekterna av död ved i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundh, Andrea, 2022. The impact of agri-businesses on Food security in Uganda : a casestudy in Gulu. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lundh Berg, Matilda, 2022. Urbana ekosystemtjänster : en fallstudie av Uppsala kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundholm, Isabelle, 2022. Value flows and transaction costs in the potential market for meadow biomass : the alternative use of meadow biomass. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lundin, Elvira, 2022. Att mäta och dokumentera markslitage : en fallstudie från Tyresta nationalpark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lundkvist, Peter, 2022. Outdoor environments for physiotherapeutic rehabilitation of work-related stress : lying down in shelter, sitting in serenity, standing in nature and walking in coherence. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lundman, Anna, 2022. Den kreativa skissen : en studie om ett av landskapsarkitektens verktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundmark, Erik, 2022. Spatial co-occurrence between wind power and boreal forestlands with lichen important for reindeer browsing : a landscape analysis. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lundquist, Louise, 2022. Ultrasound pre-treatment of wheat bran to improve arabinoxylan extraction. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lundqvist, Eric, 2022. Riparian forests : a comparison of tree diversity, deadwood and canopy cover between primary and production riparian forests along headwaters. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lundqvist, Linus, 2022. Regnbäddar i urbana miljöer : en analys av växtgestaltning i regnbäddar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundqvist, Vera and Persson, Olivia, 2022. Värderingar som styr den fysiska planeringen i fjällmiljö : en jämförelse mellan Rödkullens planprogram och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Luts, Gustav, 2022. Mobilitetstjänster i staden : om hur mobilitetstjänster kan minska parkeringsantalet i städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lwin, Eric, 2022. Service dominant logic for actor-to-actor co-creation of value and sustainability outcomes : case studies of five actors in the Swedishlegume industry. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Lyrvall, Martin, 2022. Age demographics and economic growth : a study of Sweden and Finland 1960-2020. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Läggeberger, Melina, 2022. Are there plenty of fish in the sea? : a study on how policy has influenced Norwegian fish exports and EU’s domestic aquaculture between 1995-2015.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lövgren, Emma, 2022. Complete removal of biomass from oilseed radish as a cover crop decreased nitrous oxide emissions. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lööv, Anders, 2022. Lantsorter och moderna sorter av vårvete : effekt av gödsling och miljö. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

M

MacKenzie Cardy, Sofie-Marie, 2022. Investigating the reliability of a separation : and reunion test performed on pet dogs (Canis familiaris) and their owners. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Maccormack, Adam, 2022. Komplikationer vid artrodes på smådjur och ex vivo test av ett innovativt benlim för artrodeser. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Madunic Olsson, Tea, 2022. Farmers who wish to restore pastures, and their relation to policy. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnussen, Signe, 2022. Råmjölkens användningsmöjligheter och egenskaper : the uses and properties of colostrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Magnusson, Anna, 2022. Effect of Touch on Cotton and Maize : influence on plant morphology and feeding preference in Spodoptera littoralis. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Maleki, Bahareh, 2022. Analysis of Vertical Farming Business Model : Swegreen Case Study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Malmqvist, Tomas, 2022. En studie av fyra trädslag angående kolonisering av akvatisk bottenfauna. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Malthed, Caroline and Wrenfelt, Tuva, 2022. Low scores, high standards- a case study on Coop’s sustainability declaration. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Mamo, Elema, 2022. Perception and management strategies for climate-induced risks among pastoralists and agro-pastoralists : a case study from dry land farming systems in northern Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Marander, Emma, 2022. Fjällräven i ett föränderligt klimat. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Marciniak, Marta, 2022. Mikrobiologisk kvalitet på is från ismaskiner och vatten från automater : en kontroll av verksamheters hygienrutiner. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Markovic, Filip, 2022. Global warming - impact on European Agriculture and Economy. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Martelius, Simon, 2022. Comparative techno-economic analysis of BECCS and biochar in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Martineau, Gry, 2022. Biosecurity and animal husbandry in goat herds in Zambia and Sweden : a comparative qualitative interview study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Martinsson, Jonna, 2022. Gait screening using a mobile phone application : horse asymmetry levels and usability of a mobile phone application for gait analysis, during a long format FEI eventing competition. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Mascareño Suarez, Diego, 2022. Sustainable development of on-shore wind power : integrated landscape character assessment as a tool to improve assessment of on-shore wind power in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mathiasson, Göran, 2022. Trender bland Sydveds leverantörers efterfrågan av skogliga tjänster. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Mattson, Elin, 2022. Kommunala möjligheter till utvecklingen av blågröna lösningar i den urbana staden : hur ser drivkrafterna ut för att verka för hållbara dagvattenlösningar?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mattsson, Anton and Thulin, Hanna, 2022. Ledarskap inom svensk grisproduktion : en kapslad fallkontrollstudie av grisnäringen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Mattsson, Simon, 2022. Strengthening green infrastructure : modelling connectivity between continuity forests with high nature conservation values at the Sveaskog forest holding in northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mauguiere, Julie, 2022. Influence of surface water availability on the distribution of White Rhinoceros in central Greater Kruger. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Maximez, Diana, 2022. Svenska travtränares och mjölkbönders uppfattning om djurskyddslagstiftningen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Mehović, Munib, 2022. Översvämningar i urbana miljöer : och hur de kan motverkas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Melin, Magnus, 2022. Gestaltning av Sveaparken i Hedemora : hur kan rumslighet gestaltas för att gynna mental återhämtning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellbin, Nils, 2022. Sveriges vinlandskap: hållbarhet och biologisk mångfald : en undersökning av det svenska vinlandskapets framväxt och dess ekologiska hållbarhet jämfört med andra länder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Miles, Benjamin, 2022. The Combined Influences of Canopy Openness, Browsing Protection, and Low Intensity Fire on the Natural Regeneration of Oak in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Milton, Ida, 2022. Biokol som tillsats i vallensilage utfodrat till mjölkraskvigor : inverkan på konsumtionsförmåga, smältbarhet, träckens konsistens och färg, samt djurens renhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Modin, Mika, 2022. The best tasting pear in the world : is there a future for the cultivation of Pyrus sinkiangensis in Sweden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Mollbrink, Johanna, 2022. Utveckling och tillämpning av djurvälfärdsprotokoll vid slakt av grisar och nötkreatur. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Monto Zale, My, 2022. Termochip för hästar : jämförelse med rektal temperatur och beteende vid mätning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Moraitopoulos Arljung, Miron, 2022. Filling in the Blanks : framing and interpreting the environment in Swedish development cooperation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Morell, Alexander, 2022. Berättelser från ett kulturlandskap : ett gestaltningsförslag för Nikkaluokta turistanläggnings utemiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mortensen, Stina Helena, 2022. Integrating horticultural and arable crops : a sustainable way to increase vegetable production in Scania?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Muñoz Carmona, Claudia Araceli, 2022. Using the theory of planned behavior to understand factors influencing the purchase of sustainable housing. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Myrenås, Elin, 2022. Effects of the invasive nematode Anguillicola crassus on condition and growth in the European eel Anguilla anguilla. Second cycle, A2E. Drottningholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Mysiak, Weronika, 2022. Effects of management and plant traits on tree-related microhabitats in second-growth stands of the Białowieża Forest. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Månsson, Johanna, 2022. Personlighetens betydelse i yrket som ridlärare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Mård, Karl, 2022. Risker för en introduktion av afrikansk svinpest till Sverige via aktiviteter kopplade till jakt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Möller, Charlotte Alicia and Wässman, Märta, 2022. Marknadsföring av gårdsbutiker : en fallstudie om strategier och innehåll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

N

Nabb, Evelina and Salim, Taban, 2022. Redlighet inom livsmedelshantering : en kvalitativ studie av möjliga orsaker till brister avseende redlighet. Second cycle, A1E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Nainggolan, Lukas Bonar, 2022. Risk preferences of agricultural students and their willingness to become a farmer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Naroskin Havermark, Felix, 2022. Blommor, bin och bostadsgårdar : en studie om attityder, kommunikation och deltagande vid etablering av ängsmark i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nassila, Lesly Neema, 2022. To what extent are Hungarian farmers willing to cooperate on agri-environmental schemes? : experimental evidence from a public goods game. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Navarrete, Nathalie, 2022. Effekten av kemiska bedövningsmedel vid olika typer av fiskhantering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Neijdebro, Mikaela, 2022. Baksidan av djurskyddsarbetet : finns det ett samband mellan veterinärernas djurskyddsanmälningar och hot, trakasserier och våld mot veterinärer i Sverige?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Neil, Maria, 2022. Förändringar i vilo-EKG hos hästar med dynamiska obstruktioner i de övre luftvägarna. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Nessmar, Nathalie, 2022. Naturlika planteringar med upplevelsevärden : en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nguyen, Juliette, 2022. The assessment of ecosystem services provided by forest edge effects on fields in a fragmented Swedish agricultural landscape : a methodological framework. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Nihlmar, Martin, 2022. Hur nutidens ängs- och naturbetesmarkers beskaffenhet och skötsel kan anpassas till att förbättra pollinering inom trädgårdsnäringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Nilsson, Elsa, 2022. Digitala verktyg på utbildningen för landskapsarkitekter : optimal undervisning för digitala program. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Frida and Granberg, Josefina, 2022. Rum för kontemplation i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Kei, 2022. Outdoor Recreational Activities in Bali, Indonesia : The Cultural Landscape Subak as a Respite. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Nilsson, Linda, 2022. Effekter av torka och vall på marklevande nematoder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Nilsson, Linn, 2022. Genetically modified tobacco (Nicotiana tabacum) plants for an increased production of wax esters. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Nilsson, Malin, 2022. Biochar and hemp as peat substitutes in organic growing media : effects on nutrient availability and nutrient uptake. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Marlene, 2022. Fördröjning och rening i urbana dagvattenlösningar : undersökningar av krossmagasin med kolmakadamfyllning i Rosendal Etapp 1 samt Gamla Uppsalagatan 21:20. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Sanna, 2022. Finns det en association mellan hundens prostatastorlek och serumkoncentrationen av totalt testosteron, sexualhormonbindande globulin (SHBG) eller fritt androgenindex (FAI)?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Nilsson, Sofie and Brunn Ramstedt, Gabriella, 2022. Arbetsrelaterade skador hos svenska ridlärare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Nilsson, Tatyana, 2022. Hur ska man utveckla en begravningsplats i stadsmiljö för att främja insekter? : fallstudie gällande Fredentorp i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Tobias, 2022. Emission and Dietary Policy-interventions for Differentiated Fish Products : A QUAIDS Analysis Using Scanner Data. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nilsson, Tyr, 2022. Minskande senvuxenhet på produktiv skogsmark i Norrland : implikationer för vedlevande organismer och betydelsen av myr- och bergimpediment. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nilsson Torstensson, Elin, 2022. Hur rengör vi bäst patientburar i smådjurssjukvården? : en utvärdering av två rengöringsmetoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Niskanen, Petra, 2022. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljöer som främjar barns utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nissen, Lovisa, 2022. Biochar from separated digestate and pig manure as soil amendment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Nivala, Emma and Ryberg, Jennie, 2022. Hälsofrämjande kvaliteters uttryck i relation till utevistelser på vintern : en studie av Väddö Hälsoträdgård i Norrtälje kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Niwhede, Lovisa, 2022. Planning for well-being by urban design : a city case study of Malmö, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Nooijens, Roald Daniël, 2022. Exploring nature’s influence on the olfactory urban landscape experience : an explorative research on the influences of urban nature on the urban smellscape experience and preference and possible contributions of the olfactory perception of nature in the urban living environment on wellbeing. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norberg, Sara, 2022. Mer växtkraft i trädgårdslandet med bokashi? : ett jämförande odlingsförsök med bokashi, traditionell kompost, BSF-kompost och biogödsel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Nord, Saga, 2022. Skogens klimatnytta : en litteraturstudie i skillnader mellan de svenska skötselsystemens klimatnytta. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nordberg, Olivia, 2022. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl : en jämförelse mellan ridhästföl och travhästföl. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Nordell, Ossian, 2022. Restaureringsarbetets utbredning i Sverige : en utvärdering av databasen Åtgärder i Vatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Nordin, Filip, 2022. Vidareutvecklingen av en interaktiv digital skogsägareplan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nordqvist, Elvira and Rosenberg, Mathilda, 2022. En studie av förtätning i stadsdelen Rosendal i Uppsala ur ett ljus-, utblicks- och insynsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordqvist, Emil, 2022. Fiberströ : det hållbara strömaterialet för framtidens djurproduktion. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nordstedt, Felicia and Pettersson, Fransina, 2022. Motion av den växande hunden – ägarens uppfattning : en jämförelse av litteraturen mot en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Nordström, Louise, 2022. Growth and development of Eucalyptus grandis seedlings in response to arginine phosphate application. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nordström, Mikaela, 2022. Genetiska faktorer som styr hornbildning hos kor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Norgren, Josefine and Pettersson, Johanna, 2022. Tätortsnära skog för människans hälsa : ett arbete om den tätortsnära skogens upplevelsevärden och dess betydelse för sinnesstämningen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Norlin, Anna-Klara, 2022. Sveriges förnyelsebara energilandskap : en kartläggning av den svenska solenergins och vindkraftens markanspråk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norr, Emelie, 2022. Stressreducerande närmiljö : möjligheter till mental återhämtning i Hasselskogen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norr, Hannes, 2022. Att arbeta för en värld som fungerar : en studie om samtalets betydelse för att bygga ett hållbart livsmedelssystem. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norstedt, Cecilia, 2022. Honlig reproduktion hos unga lodjur (Lynx lynx). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Noyce, Carl, 2022. Evaluation of the forest composition in browsed Scots pine plantations. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Nur Hamzah, Ibnu, 2022. Understanding Indonesian Most Strategic Food Consumption Pattern and Welfare Impact of Price Increase Events : a household microdata analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nutti Pilflykt, Karin, 2022. Validering av marklavskartering som underlag för renskötseln : en jämförelseanalys av fältbedömd marklavsförekomst med modellbaserad lavkarta. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nyawanga, Arnold Mwirumubi, 2022. Reading the water: understanding people-water relations : a case study of the Malmö canal. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nyberg, Emmy, 2022. Aquaculture and its effect on the wild fish resource in a Swedish lake : An evaluation of changes in fat content, protein content and trophic niche. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nyd, Nellie, 2022. The effects of sweeteners on the intestinal microbiota among individuals with eating disorders. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Nydahl, Madeleine, 2022. Alpackor och antibiotikaanvändning i Sverige 2021 : en enkätundersökning riktad till djurägare och veterinärer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Nygårdh, Julia, 2022. Mosippans (Pulsatilla vernalis L.) reaktion på brandstörning : en populationsstudie på en av Sveriges rikaste mosippslokaler. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nygårds, Jakob, 2022. Accounting for growth in Swedish agriculture 1961–2019 : a study of productivity in Swedish agriculture. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nykvist, Pontus, 2022. Utvärdering av metod för att morfologiskt särskilja björkarterna Betula pendula och Betula pubescens. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nylén, Therese, 2022. Påverkar utfodring av unga vajor deras vikt, kondition och dräktighet?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Nyman, Annie, 2022. Green marketing in the Swedish meat industry : a case study of one leading actor in the sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nyqvist, Linda, 2022. Evaluering av graded glucose infusion som metod för utvärdering av β-cellsfunktion hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Nyström, Maria, 2022. Identity frames in knowledge co-creation : facilitators for sustainability transformations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nyström, Stéphanie, 2022. Long-term Effect of Metallic Iron Sorbents on Arsenic Mobility in an Anoxic Aquifer : An assessment based on long-term column experiments. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Nytell, Anders, 2022. Young consumer perceptions of wooden multistorey construction. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Näsmark, Erik and Strand, Erik, 2022. Behov och inställning till ett gränsöverskridande skyddsområde för fjällräv i Sverige, Norge och Finland. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

O

Obregón Santander, Pedro Manuel, 2022. Valuing Forest Amenities : assessing the effect of non-market amenities on real estate prices. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ohlsson, Erika, 2022. Utfodring med ensilage till slaktgris : effekter på köttkvalitet och fettsyrasammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Okinedo, Pamela, 2022. Promoting a better public health quality with urban green space in an informal settlement, Bogota, Colombia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olander, Cecilia, 2022. I'll have what he's having : can a bank increase the financial equality?. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Olofsson, Felicia, 2022. Emissions of nitrous oxide associated with frost killed cover crops. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olofsson Laasonen, Emma, 2022. Methane mitigating feed additives in future dairy production : consumer and producer attitudes and potential effects on dairy products. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Olsson, Anna and Forslund, Josefine and Lundborg, Louise, 2022. En bra tränare är en engagerad tränare : En studie om ryttares erfarenheter av och förväntningar på tränare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Olsson, Carl, 2022. Ett nyliberalt skifte i Tanzania? : en WPR-analys av ledarkrönikor i tanzanisk statsägd media. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Kajsa, 2022. Allmän park som förskolegård? : en empirisk studie om samnyttjande ur ett barnperspektiv och verksamhetsperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olsson, Oskar, 2022. Effekter av kalkkväve i odling av isbergssallat : ett mindre fältförsök. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olsson, Rasmus, 2022. Precision hos ett digitalt gallringshjälpmedel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Olsson, Sophie, 2022. Inavelsgrad i stängda stamböcker : en high density SNP analys av fem svenska fårraser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olsson, Victor, 2022. Functional analysis of effectors from Blumeria graminis and their effect on the plant microbiome. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Oosterhoff, Anke Leonie, 2022. Different training methods of endurance horses in the off-season and how this affects aerobic fitness. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Ortenvik, Emelie, 2022. Reaktiva hundar i Sverige : en enkät till hundägare med reaktiva hundar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Ottander, Nora, 2022. Distribution and transport of microplastics and metals in sewage sludge-amended agricultural soil : a Comparative study between microplastics copper, cadmium, and nickel. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Otte, Pieter, 2022. Snow cover related camouflage mismatch decreases survival. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Oumar, Kifilo, 2022. Hur påverkas daggmaskar av markpackning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ouyang, Qiaofeng, 2022. The effect of age structure in agricultural cooperatives : focus on internal governance aspect. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Owen, Molly, 2022. Multifunktionalitet i mikroformat : gestaltning av en urban mikroskog med fokus på biologisk mångfald samt barns tillgång till natur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

P

Palmheden, Ludvig, 2022. Long-term population dynamics in a population of grass snakes (Natrix natrix) : and implications of climate change. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Panofsky, Sophia, 2022. Diabetes mellitus hos katt : klinisk karakterisering och behandlingsresultat - en retrospektiv studie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Paolini Madrid, Rebeca, 2022. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Pappas, Fotios, 2022. Signatures of historical selection in farmed Arctic charr from Norway and Sweden. : genomic insights using whole genome resequencing. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Partemi, Rebecca, 2022. Scots pine for fika : the role of local moose density in determining browsing damages to pine across commercial forests in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Pastorino Nyman, Victor, 2022. Alternativa stigar mot nya gemenskaper för delande och bostadsbyggande : en studie av förutsättningarna för att integrera en gemenskapsdriven utveckling i stadens omställningar.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Paues, Sandra, 2022. Nätverksstrukturens påverkan på cirkulära samarbeten : en komparativ fallstudie av två cirkulära organisationer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Paul, Felicitas, 2022. Film clubbing : collective rituals for processing eco-anxiety. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Paulsen, Pia Sophie, 2022. Jute Farmers in Bangladesh : a study on institutional influences. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Pereviznyk, Solomiia, 2022. “We may want the transition, but we don’t actually want the transition” : a discourse analysis of Swedish policies to incentivise charging infrastructure development for electric vehicles. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Anna, 2022. Barns deltagande i planering : vad tycker barnen, planerarna och pedagogerna om dialogmodellen?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Annelie and Svensson, Annie, 2022. Svenska livsmedel inom kommunal sektor : en kvalitativ intervjustudie i utvalda landsbygdskommuner. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Persson, Emma, 2022. Adhesives for the future : differentiation of products in construction materials focusing on the case of wood-based panels. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Persson, Frida and Stenmark, Unni, 2022. Kunskap och förväntningar hos kaninägare i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Persson, Hans-Alfred, 2022. Hur EU-subventionerna påverkar de svenska grisuppfödarna. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Persson, Léon, 2022. Mapping the market of unrefined forest industry by-products in northern Sweden : industry by-product variation, county supply-demand balance, and optimization of transport cost. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Persson, Madeleine, 2022. Kött- och benmjöl i fjäderfäfoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Persson, Zara, 2022. Den läkta staden : om platsspecifik förtätning av miljonprogrammets bostadsområden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pertoft, Ronja, 2022. UNESCOs biosfärområden : i vems intresse?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peterson, Anna, 2022. Ögonblick : en observationsstudie om rytm och lek på Gustav Adolfs torg i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peterson, Max, 2022. Presence of bacteria in modified atmosphere packed raw chicken meat and their effect on shelf life and sensory characteristics : a microbiological and sensory evaluation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Petersson, Anna, 2022. Are blue green solutions the future of school grounds? : a case study of blue green solutions providing play and learning opportunities at Strandängsskolans school ground. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Marie, 2022. Tonsillit hos hund : en uppföljande studie av tonsillektomi. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Petersson, Mathilda, 2022. Parasitbörda hos betande lamm : relaterat till avmaskning och avvänjningsålder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Petig, Christine, 2022. The Use of Hoverflies as Multi -Tool for Pollination and Biological Control of Aphids and Grey Mould. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Petrusic, Mislav, 2022. Visiting food sovereignty : exploring the relations of food sovereignty and tourism. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pettersson, Agnes, 2022. Regisserade promenader i urbana skogslandskap : en undersökning av att regissera naturen med hjälp av upplevelseinriktade metoder inom film och landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Anna, 2022. Conservation education at the zoo. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pettersson, Anton and Nilsson, Mattias, 2022. Relationen mellan ståndortsindex, markfuktighetsklass och granbarkborreangrepp i Uppsala och Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pflaum, Nathan, 2022. Consumer Technology for Sustainable Food Practices : the impact of mobile applications on consumer food behaviour. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Pham Nguyen, Khanh, 2022. Analysing the determinants of food security among farm households in northern upland Vietnam. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Pihl, Simon, 2022. Det rekreativa vattnet : en studie av attraktionsvärde. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Vanja, 2022. Vandring i ett minneslandskap : ett idéförslag för Östra kyrkogårdens minneslund och dess närmaste omgivning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pihlgren Hökby, Lovisa, 2022. Beaver wetland and lake effects on Francisella tularensis in Swedish landscapes and hares. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Pirooz, Dana and Fyhr, Johanna, 2022. Foder- och ströåtgång, gödselproduktion samt arbetstid i olika stallsystem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Plez, Linnea, 2022. To fight for collective food security and social dignity : the role of participation in a community-based organization in shaping community food security: a qualitative analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pontén, Ida and Renell, Ludvig, 2022. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Potrus, Wameidh Munther Potrus, 2022. Matförgiftningar och dess orsaker i Sverige under perioden 2012–2021. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Progoulakis Kastillo, Aristeidis Andreas, 2022. Community interactions : how visitors co-create Greenpeace’s online presence. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pronk, Koen, 2022. Using the AudioMoth - a novel passive acoustic monitoring technology - to monitor bat diversity in a rewilded landscape. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Pudeck, Emilia, 2022. Design for green structures in densifying hospital areas : a design proposal for Skåne University Hospital Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pärlefors, Ludvig, 2022. Att kombinera Shared Space och temporär design : ett utvecklingsförslag för Fyristorg enligt Uppsala kommunsinnerstadsstrategi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

R

Radeborg, Maria Sofia, 2022. Med kroppen som verktyg : en undersökning av människans förståelse av landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rafea, Jana, 2022. Stanna till : ett gestaltningsförslag för Bergas stadsdelsnod med fokus på en ökad trygghet och säkerhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rahmadi, Bintang, 2022. Analysing Green Purchasing Behaviour Inconsistency : an example from voluntary carbon offset program. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ramberg, Elsa, 2022. Compositional analysis of the Andean fruit Pouteria Lucuma : a comparison of different physical forms (powder, frozen pulp and fresh pulp). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Rangford, Elin, 2022. Turism : incitament för samhällsutveckling & ett potentiellt problem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rastamo, jenny, 2022. En blomstrande odling : växtföljdens betydelse för frilandsodlade snittblommor i Sverige.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ravry, Hanna, 2022. P-cycling in sub-Arctic lakes – the importance of sediment release and retention. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Rebhan, Cecilia, 2022. Förekomst av och orsak till knäledsproblem hos hundrasen boxer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Rehnström, Hanna, 2022. Säkert arbete med nötkreatur : förebyggande av skador ur lantbrukarnas perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Reinisch, Anna-Sara, 2022. The missing links in Latvia’s hiking system : a case study of the Nature Park Talsu pauguraine in Latvia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Resare, Astrid, 2022. Rosor för odling i zon VIII. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Riddarhierta, Linn and Heinonen Persson, Agnes, 2022. Bullernivåer i hästtransporter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Rietz, Anna, 2022. Skogliga utbildningar och konkurrens – En analys av studenternas väg till slutgiltigt val. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ripa, Linnea, 2022. Gröna tak : extensiva, semi intensiva och intensiva gröna tak och dess möjligheter och begränsningar för vår miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ris, Harald, 2022. Olika typer av våtmarkers roll i översvämningshantering : och vem bestämmer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ritthichot, Kittima, 2022. Supporting wild bees on green roofs and green walls : the importance of incentives from Swedish municipalities. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rodriguez Bristulf, Ellen, 2022. Var ska vi hänga? : en studie om tonåringar inom landskapsarkitekturen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rolff, Olga, 2022. Reflektioner : en omgestaltning av området vid Cassina de Pomm med platsidentitet i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Romans, Edzus, 2022. Effect of different thinning regimes on growth of Silver birch (Betula pendula Roth) planted on agricultural lands in Latvia. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Ronström, Viktor, 2022. Förlängt kalvningsintervall : stämmer rekommendationerna om att 12 månaders kalvningsintervall är mest lönsamt?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Roosen, Natascha, 2022. Regenerative leadership : understanding the possibilities of a new leadership paradigm for the corporate sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Rosenwall, Nellie, 2022. Jämförelse av digivningsbeteende hos korsningssuggor : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Rosin, Moa, 2022. Att möjliggöra möten : en studie av gatans sociala kvaliteter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rosén, Karin, 2022. “Alla vet ju att Gottsunda är ett av Uppsalas problemområden” : en analys av den fysiska miljöns betydelse för trygghet i ett särskilt utsatt område. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rowell, Anders, 2022. Suitable tract bank size : exploration & estimation. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Rubensson, Nils, 2022. Processeffektivisering vid hyvling : en analys av operatörernas förutsättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Rudenstam, Julia, 2022. Hur tolkar vi den fotorealistiska renderingen? : en studie ur en landskapsarkitekts perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rumm, Hanna and Öberg, Emma, 2022. Cirkulär ekonomi i textilbranschen : en fallstudie om värdet att arbeta med upcycling i textilbranschen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Rundlöf, Anders, 2022. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rwabukambiza, Venuste, 2022. Household livelihoods and food security in jeopardy : farmers’ perspectives on impacts of land scarcity on household livelihoods and food security in rural Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydiander, Erik, 2022. Design without Nature : reflektioner kring naturbaserade lösningar med Ekostaden Augustenborg som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ryding, Emma, 2022. The role of bed sediments for fractionation of phosphorus in remediated ditches in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Rydén, Christian, 2022. Blastdödning i potatis : påverkan på knölens visuella kvalitet genom olika avdödningsmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Rödholm, Alma, 2022. Filmstudier i en urban transformationsprocess : exemplet Lokstallarna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rönngren, Alexander and Karlsson Viksten, Karl-Johan, 2022. Hur närheten till skidorter påverkar priset på skogsfastigheter i Jämtlands län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rönnhagen, Moa, 2022. Protein content in Brewer’s spent grain and its characteristics : upcycling spent grain from food waste to protein source. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

S

Saab, Hala, 2022. Climate Change Adaptation Measures and Their Determinants : a case of farm-level in Rachaya Bekaa, Lebanon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sahlman, Frida, 2022. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saiduddin, Linnéa, 2022. Den post-pandemiska staden : covid-19 och möjliga effekter av nutida svenska stadsbyggnadstrender. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saleh, Sara, 2022. A Seamless City : female textile workers in the urban fabric of Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Saloniemi, Elin, 2022. Möjligheter och utmaningar med en hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Samuelsson, Emma and Österback, Jonna, 2022. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Samuelsson, Mikaela and Söderlund, Lovisa, 2022. Betesdriftens kostnad : vid uppfödning av mjölkraskvigor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sandberg, Caroline, 2022. Exploration of ways to utilize wheat chaff through fungal substrate conversion : a base for animal feed or substrate for cultivation of edible mushrooms. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sandelius, Josefin, 2022. Luftvägsinfektion hos kalv : en utvärdering av kriterier för insättande av behandling samt behandlingseffekt vid luftvägsinfektion hos kalv. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Sandgren, Louise, 2022. Vattenintag hos katt på katthem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Sandqvist, David and Bengtsson, Gustaf, 2022. Hur uppfattar den svenska lantbrukarkåren den digitala utvecklingen inom AI?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sandström, Magdalena, 2022. Bakteriologiska fynd hos diande grisar med artrit. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Saxe, Victoria, 2022. Association analyses of forehead hair whorls, behaviour, and chromosome regions in Standardbred Trotters. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Schröcker, Camille Cheyenne, 2022. Elephants and aboveground carbon stocks in a South African protected savanna. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Schwarzer, Tania, 2022. Assessment of the Agroecological Potential of Biostimulatory Effects : originating from Effective Microorganisms (EM) in terms of Environmental and Socioeconomic Aspects. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Schön, Anna, 2022. Produktiva grönytor i periferin : en studie i att introducera mångbruk på kommunala grönytor i stadens ytterkant. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schönborg, Linnea, 2022. There is no such thing as a free return : consumer's perception of online fast fashion returns. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sedin, Martin, 2022. Utvärdering av precisionen i en autonom terrängfordonsplattforms kranspetspositionering. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Segerfur, Niclas, 2022. Hyggesfritt skogsbruk i boreal skog – tidsstudie och kostnader för föryngringsåtgärder vid luckhuggning i ett tallbestånd i Vätteskogen, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Segersvärd, Lovisa, 2022. Kvinnors frigörelse från familjen : en inblick i Japans familjestruktur och dess inverkan på befolkningsutvecklingen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Segervall, Amanda, 2022. Klinisk och subklinisk ketos hos mjölkkor : enkätstudie bland KetosKoll-användare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Selin Norén, Elijah, 2022. Utvärdering av sensordata för bedömning av surstötar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Sellgren Molander, Alva, 2022. Activity patterns of African buffalo (Syncerus caffer) and the transmission of East Coast Fever (ECF) to domestic cattle in Laikipia County, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Semedo Fernandes, Nabila, 2022. Vad driver Huddunge? : en fallstudie om gemenskapens roll i landsbygdens utveckling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Shaswar, Vera, 2022. Upplevelser och konflikter i landskap : en intressekonflikt i Stekenjokk längs Vildmarksvägen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Shaya, Kristin and Svensson, Ronja, 2022. Akupunktur som en veterinärmedicinsk behandling av hund och häst i Sverige : en enkätstudie om djurhälsopersonalens och den övriga personalen inom djurens hälso- och sjukvårdens användande och kunskap om akupunktur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Sigerhed, Sofia, 2022. Modersegenskaper hos suggor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Sigvardsson, Linnéa and Lind Mayer, Molly, 2022. Stadens biologiska mångfald : ett urbant grönområdes ekosystempåverkan ur ett livscykelperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Siltenius, Jari, 2022. Immunitet mot bovint respiratoriskt syncytialt virus efter naturlig infektion : antikroppskinetik efter primärinfektion samt efter återinfektion fyra år senare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Silumesi, Mwala, 2022. Effects of afforestation of agricultural land on the water balance in Ethiopian Highlands. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Silwer, Amanda, 2022. Miljöbaserad berikning - Humboldtpingviner (Spheniscus humboldti). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Sjöberg, Anna, 2022. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöberg, Johan, 2022. Skonsamt från trakt till bilväg : en analys av potentialen hos ett digitalt planeringsverktyg i syfte att minska risken för körskador. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sjögren Englund, Elin, 2022. A destructive host-shift : a comparative review of resistance mechanisms in the novel and original hosts of Varroa destructor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sjöholm, Elinor, 2022. Sjukdomar och skador hos hund relaterade till utfodring. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Sjöholm, Lotta, 2022. The application of the Swedish Environmental Code's regulations on ecological compensation in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sjölling, Ida, 2022. Flexibilitet i virkestransporter på järnväg : möjligheter och kostnader : effekter av säsongsmönser och avvikelser från planerade tågflöden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sjölund Söderlind, Jennie, 2022. Vilka kriterier är viktiga för växtval i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sjöstedt, Sofie, 2022. Vegetationsbyggnad som brygga för glappet mellan gestaltning och förvaltning : gestaltningsförslag för ett ständigt föränderligt Rostskogen i Hyllievångsparken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skager, Jonathan, 2022. Characterization of bovine milk from indigenous species from Sri Lanka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Skoghem Wiman, Lisa, 2022. Metodutveckling för utvärdering av värmebehandlingens effekt på parkslide (Reynoutria japonica). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skoglund, Olof and Lomander, Axel, 2022. Förekomst av rådjur och dovhjort i förhållande till varandra : möjliga effekter av födokonkurrens. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Skogqvist, Elias and Andersson, Emil, 2022. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Sköld, Caroline and Sunnås, Martina, 2022. Svenska hundägares inställning till spannmålsfritt foder : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Smitt-Meyer, Cecilia, 2022. Understanding the role of gender equality in the adoption of Climate Smart Agriculture among Ugandan farmers : a mixed methods approach. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Snell, Anna, 2022. En undersökning av genetisk variation associerad med spermiedefekter hos berner sennen. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Snygg, Lovisa, 2022. Betydelsen av butorfanol vid sedering av nötkreatur. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Souropetsis, Andreas, 2022. Influence of forest mires on wildfire : a landscape analysis of the 2014 Västmanland forest fire. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Spezia, Fanny, 2022. Exploring the experienced usefulness of the PSD framework in a mixed natural built environment : scientific literature review and on-site assessment of Henriksdalshamnen in Stockholm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Spogardh Gunnarsson, Hanna, 2022. Karantänskadegörare och kunskapsläget bland Sveriges fritidsodlare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Staaf, Rasmus, 2022. Sediment transport in small streams is related to riparian buffer width : a comparison between wide and narrow riparian buffers. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Stange, Johanna, 2022. The impact of the EU Emissions Trading System on oil consumption in Europe : an empirical analysis based on a DDD model. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Stangl, Martina, 2022. Effects of plastic pollution on leaf litter decomposition in Swedish freshwater ecosystems : a field study addressing recently and globally emerging pollutants. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Stenberg, Anna, 2022. Odlingsplanering i alléodlingssystem med fruktträd & bärbuskar i svenskt klimat : en fallstudie av tre alléodlingar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Stenebo, Jessica, 2022. Biofiliska ambitioner i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenfelt, Johanna, 2022. Can cows watch and learn? : a study on social learning in dairy cattle. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

Stenius, Julia Johanna, 2022. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Stenström, Louise, 2022. Landskapsarkitektens byggmaterial och dess inverkan på urbana värmeöar : Design research som grund för att göra en parkeringsplats svalare. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stephan, Ludwig Peter, 2022. Microbial Carbonisation and its potential for on-farm composting : exploring reductive composting as an approach for regenerative agriculture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sterner, Karl, 2022. Kartläggning av transportledares arbetsprocess vid SCA Skog AB. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sterner, Rebecka, 2022. Phytic acid in faba bean : the effect of pH, soaking time and heat-treatment to reduce the phytic acid content offaba bean. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Stjernström, Moa, 2022. Är skogen fruktan värd? : hur tre litterära verk har influerat vår syn på skog och natur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stolarek, Kinga, 2022. The effect of various nutrient media on the captured diversity of culturable seed endophytes in European beech (Fagus sylvatica L.). Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Strand, Alexandra and Svennevid, Lina, 2022. Fördelar och nackdelar med veganska fodermedel till hund : kan man möta hundens näringsbehov?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Ström, Nikolina, 2022. Insekter till middag! : är Sverige redo för en ny matkultur?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Strömberg, Axel, 2022. The evaluation of novelty kilns: drying msasa wood at a small scale sawmill in Mozambique. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Studeny, Clara and Lindholm, Johanna, 2022. Stadsträdens reglerande roll i stadsrummet : trädens hälsoförbättrande potential för invånarna genom reglerande ekosystemtjänster i Malmö innerstad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ståhlberg, Kajsa, 2022. Dark pathways : cows’ walking behavior in dim light environments. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Stålhand, Wilma, 2022. Det mänskliga beteendets spår i landskapet : att följa eller att inte följa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sulayman, Aran Candil and Hartman, David, 2022. How to gain and retain customers : a case study of how the daily work with CRM and e-CRM unfolds amongst large-scale firms in a contingent environment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sund, Andreas, 2022. Associations between body size polymorphism in Arctic charr and benthic invertebrate communities – clues to mechanisms for population differentiation?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sundberg, Linnéa, 2022. Bats as indicators of habitat connectivity in urban environments. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundström, Ebba and Jonsson, Joel, 2022. The future of farm succession : how alternative financial solutions could facilitate Swedish farm successions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sundström, Lisa, 2022. Hästgödsel : en värdefull resurs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Sunning, Helena, 2022. Socialisering av kattungar : en kartläggning av raskattuppfödning inom SVERAK. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Suopanki, Ida, 2022. Tillskottsutfodring av ren (Rangifer tarandus) på slakterier : rutiner och utmaningar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Svantesson, Carolina, 2022. Skötsel och gestaltning av den tätortsnära skogen : ett skötselförslag för Marieholmsskogen i Mariestad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svedare, Daniel, 2022. Longering som verktyg vid hältutredning av hästar : hur påverkas hälta av att ha det halta benet som innerben eller ytterben?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Svederberg, William and Olsson, Rikard, 2022. Skogsbilvägens tillgänglighet och framkomlighet : en analys av beslutsunderlag för val av vägstandard för skogsbilvägar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Svendsen, Amalie and Andersson, Linnéa, 2022. Growing memories : a research-based design proposal for Björklunden dementia facility. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Annika, 2022. Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Svensson, Elin, 2022. Evaluation of bonding and maternal behaviours in cattle : swedish dairy cows in a cow-calf contact system. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Svensson, Ellen and Brånalt, Fanny, 2022. Socialt hållbara offentliga platser : en studie av Nobeltorget i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Linnea, 2022. Genbanksmaterial av ärt och åkerböna : en inventering av tillgängliga växtgenetiska resurser för förädling för svenska förhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Svensson, Therese, 2022. Pratar vi om samma sak när vi pratar om hållbar mobilitet? : en fallstudie om samverkan i Storstadspaketet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Syed, Owais, 2022. Challenging the status quo of sustainability : permaculture fostering human-nature relations and re-enchanting nature in Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sävström, Emma and Torbrand, Sara, 2022. Svenska hästägares upplevelser vid avlivning av häst på klinik och i fält. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Söder, Lilith, 2022. Algae as a fish feed alternative. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Söderberg, Daniel, 2022. Fröträdens överlevnad tre år efter skogsbranden i Västmanland 2014. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Söderholm, Max, 2022. Identification of Fungal and Oomycete Spores in Potato Fields. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Söderlund, Fredrik, 2022. Evaluating a Carbon Tax : France as a Case Study - CO2 Emissions from Cars. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sörensen, Filip, 2022. Träds påverkan på dagvattenhantering i alltmer hårdgjorda miljöer : hur val av träd kan bidra till en mer hållbar dagvattenhantering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

T

Tallåker, Moa, 2022. En studie på två avvänjningsmetoder: Nedtrappning och abrupt avvänjning : vilken metod ger bäst tillväxt efter avvänjning. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tarasenka, Aleksej, 2022. The transition towards sustainable food systems : A study on the development of aquaponics andits market penetration in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Thelin, Julia, 2022. Development rather than sustainability? : diverging storylines on sustainability in Cementa's limestone mine. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thor, Ellen, 2022. Celltalet i mjölk hos svenska mjölkgetter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Thor, Gabriel, 2022. Effekter av markstruktur på tryckutbredning och packningsbenägenhet i åkermark : en jämförande fältstudie mellan konventionellt jordbearbetad åkermark och permanent bevuxen åkermark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Thorwall, Gustav and Nord, Jacob, 2022. Skogsägarens riskhantering – storm, brand & granbarkborre i Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Thune, Kristina, 2022. Valpars näringsbehov - vad blir konsekvenserna av felaktig utfodring. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Thuresson, Frida, 2022. Folkhälsa ur ett brukar- och förvaltningsperspektiv : en fallstudie om en stadsparks hälsofrämjande effekter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tiger, Therese and Ottosson Lameri, Thania, 2022. Vatten utan gränser : BGG-system på offentlig platsmark och kvartersmark – ur ett samverkansperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tillander, Louise, 2022. Sex kommunpolitikers syn på blågrön infrastruktur - vilka hinder upplevs i planeringen av BGI. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tirounavoucarassou, Valli, 2022. Development of a Flexitarian food product : The Flexi hot dog. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Tiselius, Mette, 2022. ‘Good Farmer’ Values and How They Affect the Path to a Sustainable Agriculture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Toiviainen, Tina, 2022. Plasmakoncentrationer hos häst efter oral administrering med två olika doser cannabidiol. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Tostrup, Olivia, 2022. Gestaltning av Sandskogsvägen 3 : en rumslig utformning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tran, Kayley, 2022. Studenters och djursjukskötares attityder till djur och djurs välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Trapp, Ada, 2022. Fibre content in moose (Alces alces) faeces : a comparison between free-ranging and captive moose in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Treble-Read, Lee and Wilhelmsson, Lena, 2022. Entreprenöriell benchmarking : Hur kan etablerade metoder leda till nytänkande lösningar inom den svenska lantbrukssektorn?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Tufvesson, Karin, 2022. Utsöndrade extracellulära vesiklar (EV) från hästens spolmask Parascaris univalens och deras immunmodulerande roll. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Tullgren, Axel and Hüllert Åkesson, Elias, 2022. Industriäppelproduktion : nya metoder för att effektivisera svensk odling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tynell, My, 2022. Hybridarbete som det nya vanliga : en kvalitativ studie om samspelet mellan hybridarbete och work-life balance i en svensk nischbank. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Tångby, Linda and Johansson, Veronika, 2022. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Törner, Emma, 2022. Att mäta gångvänlighet : en undersökning om urbana designkvalitéers inverkan på gångvänlighet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Törner, Samuel, 2022. What is the effect of crop diversification on farm net turnover during droughts? : a panel study on Swedish municipalities. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Törnqvist, Daniel, 2022. The effect of an environmental tax on the consumption of dairy and plant-based drinks : the case of Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Törnroos, Henrik, 2022. Is Equity Really That Risky? : comparing Internal Models in the Equity Submodule of the Solvency II Directive. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

U

Uddenäs, Louise, 2022. Uppfattningen av barns platsskapande i kommunal planering : en fallstudie av hur två svenska kommuner planerar för och med barn i en urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

V

Valeur, Johan, 2022. Identification and expression of genes involved in the arabinoxylan biosynthetic pathway in oat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Van Boxel, Koen Cornelis Gerardus Maria, 2022. Perceptions on Social Banking : an experimental analysis following narrative economic theory. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Vejmarker, Olof and Widegren, Jennifer, 2022. Utfodringsrutiner hos privatägda hästar : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Viklund, Moa Therése, 2022. Produktion av biofilm med MRSA, MRSP eller Campylobacter jejuni, samt hur olika desinfektionsmedel påverkar den. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Vikström, Isabelle and Sutcliffe Larsson, Siri, 2022. Den urbana skogsträdgården : exemplet Sege Park i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Vinberg, Hanna, 2022. Don’t go nuts over nuts : an analysis of policy to reduce water scarcity caused by nuts. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Vincze, Xenia, 2022. Smitta av BKD mellan och inom odlad och vild fisk. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Vinnerheim, Ellen, 2022. Födosöksbeteende och aktivitet hos brunbjörn (Ursus arctos) vid användning av två olika utfodringsmetoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Vissberger, Louise and Enger, Poul, 2022. Trädgårdsterapi inom slutna anstalter : trädgårdsterapins potential som behandlingsmetod. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vogel, Jantien, 2022. Could horse grazing be used to restore abandoned fields? : a comparison of the vegetation between horse pastures and abandoned fields, and an inventory of the effects of grazing- history and intensity. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vos, Anne Dominique, 2022. The Future of Organic Food in Swedish Retail. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

von Kauffmann, Sofie, 2022. Kenyas mangroveskogar : en analys av estetiska, miljömässiga och sociala värdens förekomst inom mangroveskogarna i Mida Creek. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

von Liewen Wistrand, Elin, 2022. Managing testbeds for accelerating a sustainable transformation of the agri-food system : a multiple case study about the management of two Swedish testbeds for digital farming technologies. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

von Platen, Isabella, 2022. En park för äldre : gestaltning för att motverka ensamhet och social isolering bland äldre människor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

von Rosen, Gabriel, 2022. Effects of temperature on germination and juvenile growth in Spinach (Spinacia oleracea L.). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

von Saurau, Oscar, 2022. Pocket parks: Parken i den förtätande staden : en fallstudie i Köpenhamn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

W

Wahlin, Mikaela, 2022. Hundar i människans tjänst : kan det rättfärdigas?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Wahlström, Julia, 2022. Det illustrativa planspråket : det gemensamma planspråket inom illustrationsplaner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Waldin, Henrik Mikael, 2022. Unpacking taste : the social life of wine. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Walheim, Sixten, 2022. Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Wali, Rehman, 2022. Development and pattern of differential genes expression in the gut of seed beetles feeding on different food resources : larval transcriptomic analysis in Callosobruchus maculatus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Wallberg, Karolina, 2022. Odling av perenner i sandbäddar : ett sätt att producera barrotade plantor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wallberg, Sebastian, 2022. Löftet om landet : en studie om den nya gröna vågens föreställning om landsbygden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallenqvist Berglund, Johanna, 2022. Hållbar mobilitet i mer än bara centrum : transportparadoxen mellan stadens centrum och periferi. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wallenstad, Anton, 2022. Växtval för att motverka värmeöeffekten : kan träden i Malmö användas för att minska värmebildning i staden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wallman, Emelie, 2022. Klimatpåverkan och energianvändning vid tillämpning av bio-CCS och bio-CCU från biogasanläggningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Wangsten, Henrik, 2022. Intryck av Sävsjön : en förstudie till gestaltningen av en naturcamping. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Weber, Leonie, 2022. The climate impact of the bread take-back agreement : a scenario-based assessment of decarbonization opportunities along the Swedish bread supply chain. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Wedelsbäck, Agnes-Fredrika, 2022. The new old ways of winemaking : a study of natural winemaking, the challenges and the solutions. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Weigel, Mira Janna Doro, 2022. Consumer preferences for tofu characteristics in Sweden : a discrete choice experiment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Weigl, Maria, 2022. Fältstudie om kalciums betydelse för potatisens skalkvalitet och lagringsförmåga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Weiss, Hanna, 2022. Embedding food system education into Swedish public schools – teachers’ perspectives. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Welander, Victoria, 2022. Stress och beteende vid bedövning av öring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Welandson, Anna, 2022. Samhällsplanering i klimatförändringarnas era : en studie av översiktsplanerna i Laholms Kommun 1987–2014. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wendel Örtqvist, Lina, 2022. Consumption relationship analysis on Salmon and Cod : quadratic Almost Ideal Demand System approach. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Wennblom, Philip, 2022. Utvärdering av veddensitet i träd : i Göteborgs botaniska trädgårds arboretum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wennström, Ebba, 2022. Vårt förhållande till mörker i staden : mörkrets påverkan på hälsa och välmående samt planering av mörker i tätortsbebyggelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wessels, Theresa, 2022. Planners’ notions of power : Analysis of practice stories about participatory planning in Latin America. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wester, Linnéa, 2022. Fjäderplockning hos sällskapspapegojor : en enkätstudie med fokus på prevalens och användningen av psykofarmaka. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Wetterup, Carolina, 2022. Urban ruderatmark : som grund för en upplevelserik och artrik vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Whilde, Elin, 2022. I samhällets tjänst : en studie av de privata trädgårdarnas betydelse för stadens grönstruktur och ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Whitman, William, 2022. Ett process-relationellt perspektiv på det regenerativa jordbruket : omsorgens etik i brukandet av landskapet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wickberg, Erik and Bergqvist, Erik Marcus, 2022. Effekter på beståndsutvecklingen av gallring i äldre tallskog : hur påverkas inväxning, relativ volymtillväxt, medelproduktion och totalproduktion. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Widell, Andreas, 2022. Count on dead wood : a comparison of nature conservation value assessment methods concerning dead wood. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Wiedewilt, Malin, 2022. Barns utelek och dess koppling till naturvärden : en studie om förskolebarns utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wieser, Noel and Schönning, Per, 2022. Temporal evaluation of retention patch development : retention patches in Swedish forestry. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Wijayarathna, Anudini, 2022. Along the paths of berry pickers : ascertaining the roles and positions of seasonal migrant berry pickers in Sweden through Swedish media. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wiklund, Caisa, 2022. Är kvarlämnad balplast en skaderisk för hästar? : En enkätstudie av skadeförekomst och hästägares åsikter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Wikström, Anna, 2022. Telefontriage inom svensk smådjurssjukvård : en enkätstudie om strategier och standardiserade protokoll. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Wikström, Elina, 2022. In search of softness : design strategies for improving walkability and soft mobility in between Spånga station and Rinkebydalen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wikström, Oscar, 2022. How sustainable funds assess sustainable investments : an investigation of how fund managers of sustainable funds assess investments using ESG-factors in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Willdén, Frida, 2022. Antimicrobial drug residues in milk : effect on mesophilic starter cultures. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Winbäck, Ylva, 2022. Inhemskt i trädgården : om möjligheterna att använda den inhemska floran i trädgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Winell, Melinda, 2022. Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer? : en jämförande litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wingård, Philip, 2022. Nya perspektiv: drönarteknologi för landskapsarkitekter : en undersökning av hur drönare fungerar och hur de kan användas för att studera landskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Winkler, Signe Dorotea, 2022. Att uppleva natur : nyckelaspekter från naturupplevelser som guide till en vildare naturpark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wlosinska, Julia, 2022. Indirect systolic blood pressure measurements in cats : improved reliability with prolonged measurement time. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Wohnhas, Lukas, 2022. Sustainable intensification and agroecology : transitioning towards sustainable agriculture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wojcicka, Magdalena, 2022. Stadsodling som verktyg för psykisk hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wolf, Aida, 2022. Human’s Attitude toward Cats and their Behavior : a survey study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Wolters, Malin, 2022. Avliva eller låta leva? : en etisk diskussion om att väga sällskapsdjurs livskvalité och lidande. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Wärm, Elin, 2022. Deliberation and sustainability : a frame analysis of policymakers' understanding of the relationship between deliberation and sustainability. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Y

Yadegari, Neda, 2022. Analysis of consumer behavior toward organic food products in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ye, Xuan, 2022. To create multifunctional riverscapes : the example of Älvkarleby in the Nedre Dalälven River, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Yngve, Klara, 2022. Effects of vegetation and nutrients on methanotroph abundance and methane emissions from constructed wetlands. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Z

Zettergren, Patrik, 2022. Nordic sea vegetables as a future edible crop : is it sustainable and safe?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Zetterholm Cronehed, Kalle, 2022. Faktorer som förklarar den vattenhållande förmågan i substrat på gröna tak : substrat från 31 gröna tak i Helsingfors, Finland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Zetterling, Louise and Berg, Oskar, 2022. Lekmiljöer formar framtida generationer : en undersökning kring utvecklande lekmiljöer och förskolegårdar i ett Uppsala som förtätas. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Zetterquist, Nelly, 2022. Sandytor som habitat för insekter : en studie av anlagda och naturliga sandytor i Solna kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ä

Ängmo, Nora, 2022. Effects of polysaccharides and protein on rheological properties of a baobab-based sauce : cookable with sustained rheological properties. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Å

Åberg, Clara, 2022. Öka arealen och utbredningen av päronodling i Sverige – går det? : möjligheter och begräsningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ågren, Kalle, 2022. Tree origin or traits? : what makes a tree suitable as an urban habitat for insect fauna?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åhlén, Roger and Jakobsson, Gustav, 2022. Mekanisk blandsådd i Bergslagen – en jämförelse mellan tall och gran. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Åkesson, Amelia, 2022. Inflammationsmarkörer hos nöt : Kinetik av serumamyloid A (SAA) och fibrinogen vid inflammation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Åkesson, Johan, 2022. Individuell maskering av ljudlandskap : en observationsstudie om hur hörlursanvändning i relation till fysisk miljö påverkar fotgängares konflikter vid två korsningar i centrala Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åkesson, Rebecka, 2022. Den äldre katten och dess beteende och behov : vad är ålder och vad är sjukdom?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Åström, cecilia, 2022. The secret life of moose : patterns of foraging and behaviour based on video collars. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ö

Öberg, Cecilia, 2022. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Öhlund, Andreas, 2022. Hur skiljer sig rapporterna av bäverspår i Artportalen från den verkliga förekomsten? : en studie av bäverspår vid åar i Uppland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Öhnfeldt, Anna, 2022. Medborgardialog vid parkutveckling : en fallstudie av NYFIKEN PARK i Tungelsta trädgårdspark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Öhrmalm, Johan Wilhelm, 2022. Genetisk typning av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1) : en studie av svenska stammar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Öjeberget, Carl-Henrik, 2022. Skattade värden – en jämförelse mellan snabbkalkyl och cirkelytetaxering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Östby Andersson, Felicia, 2022. Evaluation of Nudging on Waste Management : a case study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Östlund, Maja, 2022. How hot are retention patches as structural hotspots? : comparing key elements for biodiversity in retention patches and reference forest stands. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

This list was generated on Sun Apr 14 03:01:06 2024 CEST.