Home About Browse Search
Svenska


Hydmark, Love, 2022. Åtgärder mot urbana värmeöar : en jämförelse mellan två områden i Stockholm; Röda Bergen och Kvarteret Persikan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Fysisk planering i allmänhet, och fysisk planering i syfte att motverka urbana värmeöeffekter i synnerhet, har en direkt påverkan på Sveriges miljömål. Att planera för klimatförändringar och möjligheten att både kunna motverka och anpassa en stad efter ökade urbana värmeöeffekter är dessutom något som både EU, FN och IPCC förespråkar. Stockholms stad har dock en otydlig kommunikation kring sitt arbete med urbana värmeöeffekter.

Fokus i detta arbete ligger på att utvärdera huruvida strategier för att motverka urbana värmeöar är en bakomliggande värdering i utformandet av Stockholms nyare bostadsområden, samt att se vad detta får för utfall i praktiken. Två områden, det nya Kvarteret Persikan och det snart 100 år gamla Röda Bergen, har jämförts utifrån ett bedömningssystem. Resultatet visar att skillnaderna är små, speciellt gällande faktorer som urban utformning, vegetation och materialval. Resultatet visar också att det finns behov av att utveckla ett heltäckande bedömningssystem anpassat efter nordiska förhållanden.

,

Spatial planning in general, and spatial planning related to mitigation of urban heat island effects in particular, has a direct impact on Sweden’s environmental objectives. Furthermore, planning for climate change and the ability to both mitigate and adapt a city to increased urban heat island effects is encouraged by the EU, as well as the UN and IPCC. However, the City of Stockholm’s communication regarding their work related to urban heat islands is unclear.

The aim of this bachelor’s thesis is to evaluate whether strategies to counteract urban heat island effects is an underlying valuation in the planning and design of newly built areas in Stockholm, as well as to evaluate the practical outcome. Two areas, the new Kvarteret Persikan and the, soon to be, 100 years old Röda Bergen has been compared, based on an assessment system. The result shows small differences between the two areas, especially regarding factors related to urban structure, vegetation, and materials. The result also shows that development of an assessment system adapted to Nordic conditions is needed for future evaluation.

Main title:Åtgärder mot urbana värmeöar
Subtitle:en jämförelse mellan två områden i Stockholm; Röda Bergen och Kvarteret Persikan
Authors:Hydmark, Love
Supervisor:Valentini, Daniel and Queiroz, Marina
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:UHI, urbana värmeöar, urbana värmeöeffekter, Stockholm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500491
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500491
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2022 08:22
Metadata Last Modified:30 Sep 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics