Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Tora, 2022. Fisketurism på Åland : en undersökning av möjligheter och svårigheter för en växande verksamhet inom naturturismen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
695kB

Abstract

Den här masteruppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling syftar till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter entreprenörer inom fisketurism på Åland upplever att de möter i sina verksamheter. Den ämnar också undersöka hur de agerar för att förvalta och hantera de möjligheter och svårigheter de möter. I analysen av empirin har begrepp som handlingsutrymme, socialt kapital och allmänning använts.
Naturturism är en växande sektor globalt sett med en ökande efterfrågan. Det blir därför relevant att undersöka möjligheter och svårigheter för fisketurismen för att kunna bedriva den både gynnsamt och hållbart. Genom att utföra intervjuer med verksamma entreprenörer inom fisketurismen på Åland har jag genomfört en fallstudie av fisketurismen på Åland. Empirin visar att det finns bra grundförutsättningar för fisketurismen på Åland i form av goda fiskemöjligheter och en efterfrågan på det de har att erbjuda sina gäster. Däremot möter de utmaningar i form av en lagstiftning som blir en begränsande faktor för deras handlingsutrymme. Även om fisket i sig beskrivs som en möjlighet för fisketurism på Åland, finns det också utmaningar för att fortsatt ha ett väl förvaltat fiskbestånd. Det framkommer att fisket på Åland är en allmänning som kräver ett lokalt engagemang och tillit från de inblandade. Ett verktyg för att hantera de svårigheter de möter, och ett sätt att förvalta de möjligheter som finns är den fiskeguideförening som mina informanter har startat. Genom den kan de ge fisketurismen en gemensam röst för påtryckningar för en ändrad lagstiftning, de kan genomföra projekt som inte vore möjliga annars och de kan förvalta och utnyttja det sociala kapital som uppstår till sin fördel.

,

This master thesis in rural development aims to examine what the possibilities and difficulties are for entrepreneurs in fishing tourism in the islands of Åland. Further, it aims to examine how the entrepreneurs act to manage and handle the possibilities and difficulties they encounter. Analytical concepts like structuration, social capital and common pool resource are used in the analysis of the empirical material.
Nature tourism is a globally growing sector, hence it becomes relevant to examine the possibilities and difficulties for fishing tourism to be conducted both profitable and sustainable. By conducting interviews with entrepreneurs active in the sector of fishing tourism, a case study was made. The empirical material shows that the fishing possibilities are good in Åland, and that the demand for their product is high. However, one difficulty mentioned during the interviews is the legislation about fishing for recreation which constraints the informants´ ability to act. Even though the fishing opportunities are good in Åland, there are difficulties in the management of it. The fishing can be described as a common pool resource which requires local engagement and trust from the involved actors. A tool to handle the difficulties and manage the possibilities the informants´ meet is the local fishing guide association. By being a member, they can have a common voice to influence legislation, they can carry out projects they otherwise wouldn´t be able to do, and they can improve and use the social capital that develops in the association for their advantage.

Main title:Fisketurism på Åland
Subtitle:en undersökning av möjligheter och svårigheter för en växande verksamhet inom naturturismen
Authors:Jonsson, Tora
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Rosén, Linus and Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fisketurism, naturturism, Åland, handlingsutrymme, socialt kapital, allmänning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500425
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500425
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Fisheries and aquaculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Aug 2022 08:44
Metadata Last Modified:11 Aug 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics