Home About Browse Search
Svenska


Borgqvist, Charlotte, 2022. Rött kötts cancerogena effekt med fokus på hemjärn. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
690kB

Abstract

Syftet med denna rapport är att undersöka rött kötts cancerogena effekt med fokus på hemjärn, kolorektalcancer och tillagningsmetod. Rapporten är en litteraturstudie, där ett flertal databaser använts.
Rött kötts cancerogena effekt påverkas av ett flertal olika mekanismer, hemjärn bidrar till en ökad risk för cancer via ett antal olika mekanismer. En av dessa mekanismer är endogen nitrosering, hemjärn stimulerar produktionen av de mutagena nitrosoföreningarna. Hemjärn bidrar även till att den oxidativa stressen ökar, likaså bidrar den till cytotoxitet och lipidperoxidation, förändring i tarmmikrobiotan, skador på slemskitet och förändring av immuncellers funktion vilket resulterar i en ökad risk för kolorektalcancer.
Mekanismerna som hemjärn bidrar med är beroende av varandra. Eftersom alla mekanismerna på ett individuellt plan orsakar en ökad risk för kolorektalcancer kan de tillsammans ses som en enda stor mekanism bakom den ökade risken för kolorektalcancer.
Under tillagningen av rött kött omvandlades hemjärn till fritt järn i samband med att rött kött blev tillagat under en längre tid, i samband med tillagningen minskade andelen hemjärn och mängden fritt järn ökade visade en studie. Detta orsakade förmodligen att fler reaktioner hann hända under tillagningen.
Slutligen, rött kött bidrar till utvecklingen av kolorektalcancer. Detta genom en rad olika föreningar, däribland hemjärn. Hemjärn bidrar till kolorektalcancer genom att det påverkar flera olika mekanismer. Tillagningsmetoden påverkar omvandlingen av hemjärn till fritt järn.

,

The purpose of this report was to investigate the carcinogenic effect of red meat with focus on heme iron, colorectal cancer, and cooking method. The report is a literature study, where several databases were used.
The carcinogenic effect of red meat affects different mechanisms, heme iron contributes to an increased risk of colorectal cancer by different mechanisms. One mechanism is endogenous nitrosation, heme iron stimulates the production of the mutagenic nitroso compounds. It also contributes to an increased oxidative stress, as well as leading to cytotoxicity, lipid peroxidation, changes in the intestinal microbiota, damage to the mucous membrane and changes in the function of immune cells which results in increased risk of colorectal cancer.
Sammanfattning
Abstract
The mechanisms that heme irons contribute to depends on each other. Since all the mechanisms on an individual level cause an increased risk of colorectal cancer, together they can be seen as a single major mechanism behind the increased risk of colorectal cancer.
During the cooking of red meat, the heme iron was converted to free iron in connection with red meat being cooked for a longer time, in connection with the cooking the heme iron decreased, and the free iron increased was showed in a study. This probably caused more reactions to happen during cooking.
Finally, red meat contributes to the development of colorectal cancer. This through different compounds, including heme iron. Heme iron contributes to colorectal cancer by affecting several different mechanisms. The cooking method affects the conversion of heme iron to free iron.

Main title:Rött kötts cancerogena effekt med fokus på hemjärn
Authors:Borgqvist, Charlotte
Supervisor:Pickova, Jana
Examiner:Sampels, Sabine
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:63
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Rött kött, Hemjärn, Kolorektalcancer, Tillagningsmetoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18359
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18359
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:30 Sep 2022 09:39
Metadata Last Modified:01 Oct 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics