Home About Browse Search
Svenska


Törner, Emma, 2022. Att mäta gångvänlighet : en undersökning om urbana designkvalitéers inverkan på gångvänlighet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

I dag ser vi hur övervikt och stillasittande i allt större grad gör människor sjuka i världen. Som landskapsarkitekter har vi en möjlighet att påverka detta genom stadsplanering och utformning av gator och offentliga platser. Om vi kan skapa städer som inte bara möjliggör utan även uppmuntrar människor att transportera sig till fots kan vi vara en del av lösningen på problemet. I denna undersökning har sambandet mellan gångvänlighet och fem urbana designkvalitéer, Framtoning, Rumslighet, Mänsklig skala, Transparens och Komplexitet undersökts. Förekomsten av fysiska faktorer som sammanfaller med dessa urbana designkvalitéer har undersökts längs med utvalda delar av två gator i centrala Uppsala. Resultaten har sedan jämförts med antal gående på de båda gatorna. Gatan som värderas högst gällande de fyra av de fem urbana designkvalitéerna, Framtoning, Mänsklig skala, Transparens och Komplexitet var även den gatan med flest antal gående. Gatorna fick samma värdering gällande Rumslighet. Resultatet av denna undersökning visar på ett möjligt samband mellan hög förekomst av de fem designkvalitéerna och en hög gångvänlighet.

,

Today we see how obesity and sedentary in a growing trend are making people ill around the world. As landscape architects we have a possibility to make an impact on this trend through urban planning and design of streets and public places. If we can create cities that not only allow, but encourage people to move around by foot we can be a part of the solution to this problem. In this research the connection between walkability and five urban design qualities, Imageability, Enclosure, Human scale, Transparency and Complexity are explored. The presents of physical features that are linked to the live urban design qualities are mapped out along parts of two streets in the centre of Uppsala. The results are then compared to the number of pedestrians of each of the streets. The street that scored the highest regarding four out of five urban design qualities, Imageability, Human scale, Transparency and Complexity where also the street with the most pedestrians. The two streets score the same result regarding Enclosure. The conclusion of this survey shows a possible connection between high presence of the five urban design qualities and a high walkability.

Main title:Att mäta gångvänlighet
Subtitle:en undersökning om urbana designkvalitéers inverkan på gångvänlighet
Authors:Törner, Emma
Supervisor:Vicenzotti, Vera
Examiner:Wärnbäck, Antoienette and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gångvänlighet, urbana designkvalitéer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500347
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500347
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Apr 2022 09:00
Metadata Last Modified:02 Apr 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics