Home About Browse Search
Svenska


Strömberg, Axel, 2022. The evaluation of novelty kilns: drying msasa wood at a small scale sawmill in Mozambique. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management


Full text not available

Abstract

One of humanities challenges is the climate crisis, affecting everybody but especially the most vulnerable. Sustainable forest management could contribute to solve the crisis. “The Wood Solution” is a concept that promotes sustainable forest management by adding value to forest products and thereby increasing the forest's value. While often missing in African sawmills, kiln drying is the first and most important improvement that can be made to add value to wood products. This study looked at a kiln system designed specifically for the African context (low cost, simple, and fueled by wood waste). The study took place at LevasFlor concession in the Sofala province of Mozambique and used the most prevalent species there, msasa (Brachystegia spisformis). Very few studies have tried drying msasa wood, and none have used controlled kiln drying. This research followed the inaugural run of the new kiln system with power throughout the night (i.e., extending the drying time from 8 to 22 hours/ day). We made several adjustments and improvements during the run. This study followed two kilns: one dried 19 mm planks to 10 % moisture content (MC) in six weeks, and the other dried 25 mm planks to 12 % in eight weeks. Damages were small (8,9% unusable wood) and very comparable to air-dried msasa that took 4,5 months to reach 15,3% MC (Egas et al. 2019). This study shows that the system is working—even in very a rural environment—meaning the kiln system can be used by other small-scale sawmills to increase the value of their products. The time it takes to dry the timber was shortened to 1/3rd compared to air drying. Therefore, this kiln drying system reduces the bottle neck of drying lumber and increases the opportunity to add value to the planks.

,

En av mänsklighetens största utmaningar är klimatkrisen. Den klimatkrisen påverkar alla men särskilt mest utsatta. Hållbar skogsskötsel skulle kunna bidra till att lösa krisen. ”The Wood Solution” är ett koncept som arbetar för hållbar skogsskötsel genom att öka värdet på skogsprodukter och därmed öka värdet på skogen. Virkestorkning är den första och viktigaste förbättringen för att öka värdet på skogsprodukter som ofta saknas i afrikanska sågverk. Den här studien undersökte ett torksystem designat för afrikanska förhållande (låg kostnad enkel konstruktion samt använder restprodukter för värme). Studien gjordes på LevasFlor sågverks inmutning i Sofala provinsen Mocambique och undersökte den vanligaste förekommande trädslag msasa (Brachystegia spisformis). Väldigt få studier har undersökt torkning av msasa, och ingen av dessa studier har försökt med torkar. Studien följde den första torkningen med det nya torksystemet med elektricitet under natten (d.v.s. ökade torktiden ifrån 8 timmar till 22 timmar per dygn). Det gjordes flera justeringar och förbättringar under torkningen som skedde under studien. Studien följde två torkar en torkade 19 mm plankor till 10% fukthalt (MC) på sex veckor, den andra torkade 25 mm plankor till 12% på åtta veckor. Skade nivån var låg (8,9% oanvändbart virke) vilket är väldigt lågt jämfört med lufttorkat som tog 4,5 månader att nå 15,3% MC (Egas et al. 2019). Den här studien visar att systemet fungerar –även i en väldigt lantlig miljö -vilket betyder att systemet kan användas utav andra småskaliga sågverk för att öka förädlingsnivån på produkterna. Torktiden sjönk med en tredjedel jämfört med lufttorkning. Det nya systemet löser problemet med flaskhalsen av att lufttorka virke och ökar därmed möjligheten att öka förädlingsvärdet på plankorna.

Main title:The evaluation of novelty kilns: drying msasa wood at a small scale sawmill in Mozambique
Authors:Strömberg, Axel
Supervisor:Goodman, Rosa
Examiner:Thyrel, Mikael
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2022:11
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Msasa, Kiln drying, Mozambique, The Wood Solution, Africa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18318
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18318
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Nature conservation and land resources
Pollution
Language:English
Deposited On:15 Sep 2022 08:42
Metadata Last Modified:16 Sep 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics