Home About Browse Search
Svenska


Engholm, Richard and Göransson, Victor, 2022. Vad är väl en stig i skogen? : förbättrat beslutsunderlag vid skoglig planering. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img] PDF
2MB

Abstract

Skog, som täcker 69% av Sveriges landareal, är en viktig resurs för människor. Skogen tillhandahåller både trädbaserad råvara och erbjuder sociala värden för rekreation. En av de vanligaste fritidsaktiviteterna för svenskar är att röra sig i skog och mark. Rekreation i skogliga miljöer minskar stress och främjar den mentala hälsan. Det industriella brukandet av skog för produktion av trädbaserade råvaror omsätter årligen över 161 miljarder SEK. Men det industriella brukandet påverkar oftast upplevelsevärdet vid rekreation i skogsmark negativt. Därför behövs det ständiga avvägningar mellan ekonomiska och sociala värden inom skogsbruket. Det finns funktioner i skogliga beslutsstödsystem (DSS) som beräknar rekreationsvärden. Uträkningen sker med hjälp av skogliga variabler, men forskning visar att det finns andra parametrar som relaterar väl till upplevt rekreationsvärde. Bland de parametrarna finns förekomst av stigar och leder att röra sig på vid rekreation. Genom att addera en variabel för förekomst av stigar till ett skogligt DSS, skulle beslutsunderlaget som skapas ge mer information om verkligt rekreationsvärde.

Med hjälp av ett geografiskt informationssystem (GIS) och ett skogligt DSS, har en hänsyn till lokalisering av stigar adderats vid en optimering av skötsel över ett område i södra Sverige.

Resultaten av denna optimering visar att skog nära stigar sköts för att bevara eller stärka rekreationsvärden. I områden som inte ligger nära stigar prioriteras produktion och summan av nuvärdet för skogsmarken blir högre.

Att beakta förekomst av stigar vid skoglig planering som tar hänsyn till rekreationsvärden, kan vara ett alternativ till allmän hänsyn för rekreation.

,

The forest, which covers 69% of Sweden’s land area, is an important resource for humans. The forest provides both forest raw materials and social values for recreation. One of the most common leisure activities for Swedes is to spend time outside in the forest. Recreation in woodland reduces stress and promotes mental health. The industrial usage of forest for production of forest material and products has an annual turnover of more than 161 billion SEK. But the industrial usage of forest often affects the experienced value of recreation in woodland in a negative way. Hence, trade-offs are needed between economic and social values within the forestry. Forest decision support systems (DSS) contains functions that can calculate an estimated recreational value of a forest. The calculation is done with use of forest variables, but research has proven that there are a lot of other parameters that can affect the experienced recreational values. One of the parameters that has shown such effect is the presence of paths and trails and the availability to use them for recreation in an area. By adding a variable for the presence of paths and trails to the forest DSS, the decision support that has been made could lead to more information about the recreational value.

With both a geographic information system (GIS) and the forest DSS, a consideration towards location of paths and trails is added, when optimising management over a forest estate in the south of Sweden. The result of this optimization shows that forest closer to paths and trails is being treated to preserve or strengthen the recreational values. The forest that is not located near a path or trail is prioritised for production and therefore the net present value is much higher.

The act of taking path and trails presence in consideration when planning a forest estate to preserve or strengthen the recreation value can be an alternative for general consideration towards recreation.

Main title:Vad är väl en stig i skogen?
Subtitle:förbättrat beslutsunderlag vid skoglig planering
Authors:Engholm, Richard and Göransson, Victor
Supervisor:Öhman, Karin
Examiner:Henriksson, Nils
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2022:11
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Beslutsstödsystem, PlanVis, Planwise, Rekreation, Rekreationsindex, Skoglig planering, Stigar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17917
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17917
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2022 11:32
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics