Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Rasmus, 2022. Precision hos ett digitalt gallringshjälpmedel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att göra en bra planering är väsentligt för dagens skogsbruk. Genom att förbereda så mycket som möjligt med datorn blir fältarbetet effektivt. Gallringsapp som SLU har utvecklat är ett hjälpmedel för att bestämma ett uttag på provytenivå (20×20 meter) i kvadratmeter med hjälp av laserdata. Hjälpmedlet är framtaget för både maskinförare och planering. Södra skogsägarna utför varje år ett antal uppföljningar av gallrade bestånd för att utvärdera kvaliteten på sitt arbete. Med detta material har en jämförelse gjorts mellan gallringsappdatan och gallringsuppföljningsdata. Fyra bestånd har följts upp av rapportskrivaren med 7,98 meter provytor jämfört med 5,64 meter som Södra använder sig av. Genom en jämförelse av grundytan för gallringsappen och gallringsuppföljningen på provytenivå är differensen för hög för att fastställa ett samband på provytenivå. På beståndsnivå är sambandet tydligare och det går att fastställa en korrelation mellan uppföljningen och gallringsappen. Fem bestånd utskiljer sig genom en underskattning av gallringsappen med okänd anledning, eventuellt på grund av för små provytor i gallringsuppföljningens 100 m2 och 200m2 jämfört med gallringsappens 1 600 m2. Med för små provytor är risken stor att lokala variationer som en lucka påverkar resultatet avsevärt. För framtida studier rekommenderas en uppföljning med 20×20 meter stora provytor synkade med gallringsappen.

,

A good planning is a key factor for modern forestry. By preparing as much as possible from the computer, the field work will be effective. Thinning application that is developed by SLU is an aid to decide the thinning withdrawal in small sample plots, 20×20 meters by using laser data.
The aid purpose is to help both forestry machine operators and planning. Södra Forestry owners is every year doing an evaluation on the thinned forests to guarantee the quality of the work. With the data from the evaluation a comparison has been made between the thinning app and the follow up. Four stands with a circle radius of 7,98 meter were used and the remaining 13 stands, 5,64 meter circle radius were used. By comparing the basal area of both samples on sample area level, a conclusion has been drawn that the difference is too high to determine a connection. On stand level the results are that a connection between the thinning follow up and the thinning app can be established. Five stands differentiate by an underestimation of the basal area in the thinning app with unknown reasons why. Possibly a reason is the smaller sample area of the thinning follow up, 100 square meters compared to the thinning apps 1 600 square meters. By using too small sample plots a local variation as a gap affects the results greatly. For future studies a recommendation is to use bigger sample plots, 20×20 meters synced with the thinning application.

Main title:Precision hos ett digitalt gallringshjälpmedel
Authors:Olsson, Rasmus
Supervisor:Nilsson, Urban
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:33
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:gallringshjälpmedel, laserscanning, gallringsuppföljning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18352
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18352
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2022 07:11
Metadata Last Modified:24 Sep 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics