Home About Browse Search
Svenska


Lundqvist, Vera and Persson, Olivia, 2022. Värderingar som styr den fysiska planeringen i fjällmiljö : en jämförelse mellan Rödkullens planprogram och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
556kB

Abstract

De svenska fjällområdena med dess vidsträckta landskap och unika artsammansättning hotas av framtidens klimatförändringar, vilka väntas medföra en förlust av befintliga livsmiljöer. Fjällmiljön hotas även av ett ökat intresse för exploatering. Storslagen fjällmiljö är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål och uppsatt i syfte att bevara fjällmiljöns ekosystem, natur- och kulturmiljöer, samt värden för friluftsliv. En viktig grundpelare i målet är bevarandet av rennäringen, vars betande renar har en viktig ekologisk funktion och stor inverkan på den biologiska mångfalden. Arbetet är en fallstudie som ämnar att jämföra de värderingar som är framstående inom planprogrammet för exploateringen av Rödkullen i Åre kommun och inom miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Syftet är att undersöka hur väl ett exploateringsprojekt bidrar till att uppnå ett miljökvalitetsmål. För att identifiera värderingarna används Ian Thompsons kategorier sociala, estetiska och ekologiska värderingar. Dessutom diskuteras hur ekonomiska intressen och begränsningar kan påverka värderingarna. Resultatet av denna studie indikerar att exploateringsprojektet kan komma att bidra till delar av miljömålet, framförallt vad gäller bevarandet av friluftsliv och landskapsbild. Stora delar av planprogrammet bidrar dock inte till uppfyllandet av målet, detta främst på grund av att rennäringen inom planområdet inte bevaras. Resultatet visar även att denna jämförelse kan bidra till att identifiera vilka prioriteringar inom ett visst exploateringsprojekt, samt hur dessa prioriteringar överensstämmer med prioriteringarna i ett visst miljömål.

,

The Swedish mountains with their wide open landscape and unique species composition is threatened by climate change, which is expected to cause a decrease of existing habitats. The Swedish mountains also suffer from a growing interest in exploitation. There are 16 environmental quality objectives, one of which is Storslagen fjällmiljö. The purpose of Storslagen fjällmiljö is to maintain ecosystems, nature- and cultural environments and the values for outdoor life in the mountain area. One important aspect of the objective is the maintaining of reindeer husbandry, since the grazing of the reindeers has an important ecological function and has a great impact on the biodiversity. The essay is a case study intending to compare the values present in the planning of the exploitation of Rödkullen in Åre municipality and in the environmental quality objective Storslagen fjällmiljö. The purpose is to examine how well an exploitation project contributes to achieving an objective To identify the values this essay use Ian Thompsons classification of social, aesthetic and environmental values. The essay also discuss an economic perspective in relation to the values. The result of this study indicate that the exploitation can help fulfill some of the environmental quality objective, mainly when it comes to maintaining outdoor life and the scenic qualities of the landscape. However a great deal of the objective will not be fulfilled by the planning of Rödkullen, mainly due to the fact that the reindeer husbandry in the exploitation area is not going to be preserved. The result also suggest that this comparison can contribute to the identification of priorities within a planning project and show how the priorities comply with the priorities held in an environmental quality objective.

Main title:Värderingar som styr den fysiska planeringen i fjällmiljö
Subtitle:en jämförelse mellan Rödkullens planprogram och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö
Authors:Lundqvist, Vera and Persson, Olivia
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Storslagen fjällmiljö, fjällen, rennäring, turism, fysisk planering, värderingar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500371
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500371
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2022 07:25
Metadata Last Modified:23 Jun 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page