Home About Browse Search
Svenska


Andrén Lagerwall, Emelie, 2022. Livsmedelsburna zoonoser och framväxande hot : en kunskapsanalys av projekt inom ”The One Health European Joint Programme” (OHEJP). Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

OHEJP är ett EU-finansierat projekt som totalt 22 europeiska länder deltar i. Projektet startade 2018 och förväntas pågå under fem års tid. Projektet syftar till att
skapa nya metoder och verktyg för att förbättra samarbetet mellan myndigheter
inom sektorerna djurhälsa, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. En kunskapssammanställning gjordes med syfte om att underlätta för intressenter i sökandet efter vetenskapliga publikationer som utkommit inom OHEJP. Publikationerna lades in i ett
Excel-ark där de sorterades efter huvudrubriker. Passande nyckelord användes för
att förenkla sökandet efter ny kunskap. Excel valdes då det både går att filtrera efter
huvudrubrik, passande nyckelord eller fritextsöka om så önskas. En enkätstudie
gjordes i syfte att testa användbarheten av den här sammanställningen av OHEJP:s
projekt. Enkätstudien utfördes genom att skicka frågorna i två steg, där de först
skickades till representanter arbetande inom sektorerna djurhälsa, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet (grupp A) och därefter skickades de till representanter arbetande inom sektorn klinisk mikrobiologi (grupp B). Det fanns en skillnad i svarsfrekvens mellan de båda grupperna, där 57% procent svarade i grupp A och 30 %
svarade i grupp B. Mest troligt berodde skillnaden i svarsfrekvens mellan de två
grupperna på en generell skillnad i kännedom om OHJEP-projekten, till fördel för
grupp A. Respondenter i grupp A var också mer benägna att svara på majoriteten
av alla frågor i enkäten, medan respondenter i grupp B var mindre benägna att svara
på frågorna i enkätens senare del. Resultaten av enkätstudien visade att en del av
respondenterna anser att kunskapssammanställningen kunde vara mer specifik och
mer omfattande. Då OHEJP fortfarande pågår, är det inte i dagens läge möjligt att
inkludera alla projekt, då flera av dem inte slutförts än. När alla OHEJP-projekten
slutförts, skulle det kunna vara aktuellt med en ny uppdatering av kunskapssammanställningen.

,

OHEJP is an EU funded project in which 22 European countries are participating.
The project started in 2018 and is expected to span over five years. The project aims
to create new methods and tools to improve the cooperation between authorities
within the sectors of animal health, public health and food safety. A compilation of
knowledge was made in the purpose of facilitating for stakeholders, in the search
for scientific publications published under the OHEJP. The publications were compiled in an Excel document where they then were sorted by main headings. Suitable
keywords were then used to facilitate searching for publications. The use of Excel
was decided given the possibilities to sort by main heading, relevant keywords or
“free search”, if so desired. A survey was made with the purpose of testing the
utility regarding the compilation of OHEJP projects. The survey was undertaken by
mailing the questionnaire in two steps, whereas the first was sent to representatives
working within the sectors of animal health, public health and food safety (group
A), and the second was sent to representatives working within the sector clinical
microbiology (group B). There was a difference in the response rate between the
two groups, where 57% responded in group A and 30% responded in group B. Most
likely the difference in response rate between the two groups was due to a difference
in general knowledge of the OHEJP-projects, favoring group A. Respondents in
group A were also more prone to answer all of the questions in the survey, while
respondents in group B were less prone to answer questions in the later part of the
survey. The results of the survey study showed that some of the respondents consider that the compilation of knowledge could be more specific and more extensive.
While OHEJP is still ongoing, it is not currently possible to include all the projects
since several of them are not finished yet. When all the OHEJP projects are completed, it would be reasonable to update the compilation of knowledge.

Main title:Livsmedelsburna zoonoser och framväxande hot
Subtitle:en kunskapsanalys av projekt inom ”The One Health European Joint Programme” (OHEJP)
Authors:Andrén Lagerwall, Emelie
Supervisor:Artursson, Karin
Examiner:Lindahl, Johanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:One Health, One Health European Joint Programme, livsmedelsburna zoonoser, framväxande hot, antimikrobiell resistens, folkhälsa, djurhälsa, livsmedelssäkerhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17584
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17584
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Mar 2022 12:08
Metadata Last Modified:03 Mar 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics