Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Markus, 2022. Att etablera äng i en solcellspark och efterföljande effekter på lokala djur- och växtsamhällen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology


Full text not available

Abstract

Of the 17 sustainable development goals decided upon by the UN, it is goal 7, affordable
and clean energy, that is the main goal that solar parks help to accomplish. But solar parks
are mostly situated on top of old agricultural land which have a high potential to support a
species rich plant community which in turn can support a rich habitat for pollinating insects. If
a rich plant community could be established, solar parks could also help to solve the fifteenth
sustainable development goal, life on land. One suggestion on how solar parks could help
achieve this goal is to establish a species rich meadow with flowering plants both between
and under the solar panels. In this study, the method on how to develop a wildflower seed
mix suitable for planting in solar parks is discussed, as well as to which measures have to be
taken in order for a stable meadow to come into being, and how this meadow has to be
managed in order to secure its ability to sustain its biodiversity, and which effects this would
have on the local ecosystem, especially regarding local pollinating insects, birds and bats. In
this study an attempt to establish a wildflower meadow on a solar park in Heby municipality
in Sweden is discussed. Overall it is found that solar parks have a high potential for
benefitting pollinating insects and birds if the right measures are taken to establish a
meadow. In regards to bats the results are inconclusive.

,

Av de 17 hållbarhetsmålen stadgade av FN är det framförallt hållbarhetsmål 7, hållbar energi
för alla, som solcellsparker bidrar till att lösa. Men solcellsparker anläggs i regel på före detta
åkermark som har en stor potential att främja ett rikt växtliv som kan stå för habitat för
pollinerande insekter. Ifall ett rikt växtliv kunde uppföras hade solcellsparker även kunnat
bidra till att lösa det 15:de hållbarhetsmålet, ekosystem och biologisk mångfald. Ett förslag
på hur solcellsparker kan bidra till detta mål är att anlägga en artrik blommande äng både
mellan solpanelerna och under. I detta arbete utreds hur en ängsfröblandning för
solcellsparker ska utformas och vilka åtgärder som behöver göras för att en stabil artrik äng
ska kunna uppstå och skötas för att bibehålla den rika biologiska mångfalden, och slutligen
vilka effekter detta hade haft på det lokala ekosystemet, framförallt för lokala pollinerande
insekter, fåglar och fladdermöss. I detta arbete diskuteras även ett försök att etablera en
blommande äng i en solcellspark i Heby kommun. I detta arbete fanns det att solcellsparker
har en stor potential att gynna pollinerande insekter och fåglar ifall rätt åtgärder tas för att
etablera och sköta en äng. Men gällande fladdermöss var resultaten inte tydliga.

Main title:Att etablera äng i en solcellspark och efterföljande effekter på lokala djur- och växtsamhällen
Authors:Lindberg, Markus
Supervisor:Öckinger, Erik and Mårtensson, Kenneth
Examiner:Lundin, Ola
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:ängar, sollcellsparker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18416
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18416
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2022 08:34
Metadata Last Modified:01 Nov 2022 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics