Home About Browse Search
Svenska


Frostgård, Louise and Svensson Svenungsson, Ellika, 2022. Underlying values and motivational factors of farmers : a study of Swedish farmers who use HVO in their productions. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The Swedish agriculture is yet to a large extent dependent on fossil fuels. In order to tackle climate change and attain the various environmental goals set by both public and private associations, there is an urgent need for the agricultural sector to transform to more sustainable production methods. Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) is a biofuel that can be used in current machinery without any technical restrictions. Sustainable inputs, such as HVO, are today more expensive than non-sustainable alternatives. Further, traditional economic theories argues that producers are driven by economic incentives and strive to maximise profit. Hence, this study aims to gain insight into the motivational factors and underlying values as to why farmers use HVO in their productions. The elicitation and understanding of the motivational factors are key aspects in understanding how various stakeholders can support this transition through both private and public instruments. Existing literature is scattered regarding motivational factors in relation to the use of biofuel in agriculture. Through a qualitative approach ten farmers, who currently used HVO in their production, were interviewed to study motivational factors in an agricultural context. The Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET) and the laddering technique were used during the interviews and later the Means-End Chain theory (MEC) was applied to elicit the underlying motivational factors. The findings of this study suggest that “Responsibility” is the most prominent value followed by the values “Self- achievement”, “Security”, “Satisfaction” and “Legacy”. Furthermore, profitability is not mentioned as a motivational factor as to why farmers use HVO in their production, but as a factor that enables the decision. Rather, the motivational factors elicited were of behavioural nature. Therefore, this study argues that there is a need for the development of new mental models that include non-pecuniary values in traditional economic theories.

,

Det svenska jordbruket är till stor del beroende av fossila bränslen. För att förhindra de negativa konsekvenser som följer av jordens klimatförändringar, samt möta de miljö- och klimatmål satta av flertal organisationer, krävs det en omställning till hållbara produktionsmetoder inom den agrara sektorn. Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO) är ett biobränsle som kan användas i dagens lantbruksmaskiner utan några tekniska restriktioner. Hållbara insatsvaror är idag dyrare än icke-hållbara insatsvaror vilket försvårar för lantbrukare att ställa om till hållbara alternativ. Samtidigt argumenterar traditionella ekonomiska teorier för att producenter drivs av vinstmaximering och andra ekonomiska incitament kopplade till lönsamhet. Detta kan sättas i förbindelse med de mentala strukturer som styr hur människor agerar i beslutssituationer och ligger till grund för syftet med denna studie, att undersöka vilka motivationsfaktorer samt värden det är som driver lantbrukare att använda HVO i sina produktioner. Befintlig litteratur om motivationsfaktorer i relation till biobränsle, och specifikt HVO, inom lantbruk är nästintill obefintlig. För att öka kunskapen hos intressenter i denna problemformulering, är framställandet och förståelsen för motivationsfaktorer hos lantbrukare viktiga aspekter att ta hänsyn till.

Studien har en kvalitativ ansats och genom intervjuer med tio lantbrukare, som vid studiens genomförande använde HVO i produktion, har motivationsfaktorer i en specifik lantbrukskontext studerats. Studien använder The Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET) i kombination med laddering technique under intervjuerna. Insamlad empiri analyseras sedan via Means-End-Chain theory för att därigenom framställa underliggande motivationsfaktorer hos lantbrukare. Resultaten av studien visar att värdet ”Ansvar” är det mest framträdande värdet, följt av ”Självförverkligande”, ”Trygghet”, ”Tillfredställelse” och ”Förvaltarskap”. Lönsamhet benämns inte som en motivationsfaktor för lantbrukarna, snarare som en faktor som möjliggör för dem att använda HVO. De framställda motivationsfaktorerna värderas istället som icke-ekonomiska faktorer. Denna studie argumenterar därför för att nya mentala strukturer som tar hänsyn till ovannämnda värden bör inkluderas i traditionella ekonomiska teorier.

Main title:Underlying values and motivational factors of farmers
Subtitle:a study of Swedish farmers who use HVO in their productions
Authors:Frostgård, Louise and Svensson Svenungsson, Ellika
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1431
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:biofuel, farmers' motivations, HVO, laddering, means-end chain, pecuniary and non-pecuniary values, The Zaltman Metaphor Elicitation Technique, value theory
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18029
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18029
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Economics and management
Language:English
Deposited On:12 Jul 2022 11:13
Metadata Last Modified:13 Jul 2022 09:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics