Home About Browse Search
Svenska


Åberg, Clara, 2022. Öka arealen och utbredningen av päronodling i Sverige – går det? : möjligheter och begräsningar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
918kB

Abstract

Päronodlingen i Sverige har sedan 70-talet minskat, men sedan mitten på 00-talet har den odlade arealen ökat igen. Europa är en storproducent av päron och de största odlingsländerna är Italien, Turkiet, Nederländerna, Belgien och Spanien. Syftet med denna litteraturstudie är att ge en bild över de möjligheter och begränsningar som finns inom svensk päronodling.
De risker som finns med att odla päron i ett nordiskt klimat är de vinterskador som kan uppkomma på sort eller grundstam och de skador som kan orsakas vid frost under blomningen. I arbetet tas klimat, odlingssystem, sorter och grundstammar upp som kan appliceras i en svensk päronodling. I diskussionen resoneras det kring resultatet samt svagheter inom den svenska päronproduktionen. De svagheter som diskuteras är vad låga temperaturer vid blomning kan medföra för konsekvenser samt fruktens tillväxtperiod. Slutsatsen är att päron kommer att kunna odlas med större framgång i ett varmare klimat vilket Sverige succesivt kommer att få på grund av den globala uppvärmningen. Det behövs vidare forskning gällande grundstammar och sorter i ett nordiskt klimat. Omfattande provodling av de nya grundstammar och sorter som redan finns idag behöver också genomföras.

,

The pear production in Sweden has decreased since the 70s, however in the middle of the 00s the cultivated area increased. Europe is a large producer of pears and the main producers are Italy, Turkey, The Netherlands, Belgium and Spain. The aim with this literature study is to give a picture of the possibilities and limitations of pear production in Sweden.
The risks involved in growing pears in a Nordic climate is the winter damages that can occur to the variety or rootstock and the damage that can be caused by frost during flowering. The result presents climate, growing systems, varieties and rootstocks that can be applied to a Swedish pear orchard. The discussion argues about the result as well as possibilities and limitations. The weaknesses discussed in the study are the consequences of low temperatures during flowering as well as the fruit’s growing season. The conclusion is that pears will be able grow with a greater success in a warmer climate which Sweden eventually will have due to global warming. Further research is required regarding rootstocks and varieties in a Nordic climate. Extensive test cultivation of the new rootstocks and varieties already existing today is also needed.

Main title:Öka arealen och utbredningen av päronodling i Sverige – går det?
Subtitle:möjligheter och begräsningar
Authors:Åberg, Clara
Supervisor:Nordmark, Lotta
Examiner:Persson Hovmalm, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Pyrus communis, odlingssystem, nordiskt klimat, grundstammar, sorter, lagring, nya sorter, nya grundstammar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17705
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17705
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:02 May 2022 08:51
Metadata Last Modified:03 May 2022 04:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics