Home About Browse Search
Svenska


Nordin, Filip, 2022. Vidareutvecklingen av en interaktiv digital skogsägareplan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna studie har genomförts i samarbete med skogsägareföreningen Norra Skog. Syftet med studien var att redogöra för vilka faktorer som spelar roll i markägares beslutsfattande kring skogsskötsel, samt hur deras medlemsapp kan utvecklas i framtiden. Resultatet i studien kommer användas som underlag vid utformningen av nya tjänster i appen.

I resultatet framgick det i enkäten att 85,9 procent kände till appen vilket motiverar vidare marknadsföring av appen. Respondenternas generella åsikt om appen var i grunden positiv (3,24 medelvärde av 5 möjliga). Det som de ansåg kan förbättras bland appens aktuella tjänster var främst appsupport, kassaboken samt användargränssnittet då 10,7 procent ibland upplevde den som svårnavigerad.

Det som de svarande upplevde att de saknade i appen och som kan implementeras i framtiden var främst tjänster kopplade till brandrisk och vind/storm. Även övriga riskfaktorer som behandlas hade ett visst intresse. Här önskade man att tjänsten presenteras i ett kartunderlag eller som en beskrivande faktatext. I fritextfrågorna diskuterades möjligheten till att få verktyg kopplade mot vägar och brandrisk.

De värden som främst påverkar markägare vid beslutsfattande kring skogsskötsel var tillväxt och ekonomi. Hos äldre kunde dock planeringen kring generationsskifte påverka besluten, vilket resulterar i att ekonomi och tillväxt blir bortprioriterad. Miljö och sociala värden utgjorde även de påverkande faktorer då även andra värden utöver de ekonomiska ibland är prioriterade, såsom exempelvis varierade skogsmiljöer för att skapa biologisk mångfald.

,

This study was conducted in cooperation with the forest owners association Norra Skog. The purpose of the study was to explain which factors matters in the members decision-making on forest management, and how the membersapp can be developed in the future. The results from this study will be used to create new services in the app.

The results of the survey showed that 85,9 percent knew about the app which motivates further marketing of the app. General opinion among those answering the surveys about the app had a positive attitude (3,24 average of 5). Improvement of the apps services today was primarily the app support, cashbook and that the app was expressed as hard to navigate by 10,7 percent.

Those who answered the survey expressed that the things that was missing but could be implemented in the future was primarily services connected to risk of fire and wind. The other risk factors discussed in the study are also of interest. They could be presented in a map or as informing text. In the open questions they discussed the possibility to get tools for roads and fire risk in the app.

The values that primarily affect the decision-making of landowners when it comes to forest management was growth in volume and economy. The older landowners could be affected in the planning by their will to leave something for the next generation, which has the result that economy and growth in volume loses priority. Environment and social values also affect the decision-making since these types of values differs from economical values and has other purposes like the interest in having a variety in forest to create for example biodiversity.

Main title:Vidareutvecklingen av en interaktiv digital skogsägareplan
Authors:Nordin, Filip
Supervisor:Norman, Lars
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:25
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:medlemsapplikation, skogsbruksplan, skogsägareförening
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18226
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18226
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2022 09:04
Metadata Last Modified:20 Aug 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics