Home About Browse Search
Svenska


Claesson, Louise and Oscarsson, Andrea, 2022. Utfodring med kraftfoder hos svenska hästar : en enkätstudie med fokus på hästägarnas erfarenheter och kunskaper. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
991kB

Abstract

I dagens samhälle utfodrar många hästägare sina hästar med kraftfoder utöver grovfoder. Att utfodra
med kraftfoder kan vara en bidragande faktor till att hästen kan utveckla hälsorisker som bland annat
kolik, fång, magsår, diarré och stereotypier. Det är viktigt att en foderstat blir korrekt balanserad för
att hästen ska uppfylla sitt energi- och näringsbehov, detta kräver dock kunskaper från hästägare då
många faktorer ska vägas in.
Syftet med arbetet var att genom en enkätstudie undersöka hästägares kunskaper kring
utfodring av hästar. Enkätstudien riktade sig till hästägare i Sverige och distribuerades via olika
Facebookforum. Totalt inkom 1993 svar och av dessa slutfördes 1612. Frågorna i enkäten berörde
bland annat varför hästägarna gav kraftfoder, vad deras huvudsakliga sysselsättning med hästen var
samt var de inhämtat sina kunskaper kring utformning av en foderstat.
Resultatet från enkätstudien visade att majoriteten av hästägarna hade utfört en
grovfoderanalys och beräknat foderstaten utifrån den. Dock fanns det en del hästägare som svarade
att de inte utfört en beräkning på foderstaten. De flesta hästägarna angav att motionsridning, dressyr
och hoppning var den huvudsakliga sysselsättningen för hästen. Det var endast ett få antal som
svarade att deras häst användes till intensiv träning såsom travlöp, distansritt eller galopplöp. En
stor andel av hästägarna svarade att de gav kraftfoder för att balansera upp ett bristande grovfoder,
för att få i hästen extra vätska och energi eller för att hästen var gammal. De flesta hästägare trodde
att det fanns risker med att ge kraftfoder och många var medvetna om att kolik, fång eller magsår
var några av dessa. Trots detta valde vissa hästägare att utfodra sina hästar med kraftfoder.
Sammanfattningsvis visar arbetet att det finns en kunskapsbrist hos hästägare gällande
utfodring med kraftfoder. Detta kan leda till hälsorisker som bör förebyggas genom att utbilda
hästägarna. Veterinärer och djursjukskötare har utbildning inom ämnet och ska vara objektiva så det
är viktigt att de tar en ledande roll i utbildningen av hästägare.

,

In today’s society many horse owners feed their horses with concentrates in addition to roughage.
If the horse is fed a large amount of concentrate, the risk of developing diseases such as colic,
laminitis, gastric ulcer, diarrhea and stereotypic behaviours increases. To fulfill the energy
requirement of the horse, a well-balanced diet is necessary. This can be difficult for the horse owner,
as it requires knowledge about horse nutrition.
The main purpose of this study was to investigate horse owners’ knowledge about horse
nutrition. A survey was developed and addressed to Swedish horse owners through different
Facebook communities. A total of 1993 answers were submitted and 1612 horse owners completed
the survey. Some of the questions in the survey concerned why horse owners feed their horses with
concentrates, their main use of the horse and where they acquired knowledge of designing a
feedration.
The results from the survey showed that the majority of the horse owners had analyzed the
nutrient composition of the roughage and decided the feeding based on that. However, some of the
horse owners answered that they did not know the nutrient composition or based the feeding on that.
Additionally, a major part of the horse owners answered that their main use of the horse was riding
for pleasure, dressage and showjumping. Only a few answered intense training of their horse such
as harness-, flat- and endurance racing. Furthermore, many horse owners answered that they fed
concentrates to balance an insufficient roughage, to increase the horse’s water or energy intake and
due to high age of the horse. Most of the horse owners believed that there are risks with feeding
concentrates and many were aware that colic, laminitis or gastric ulcers are some of them. Despite
this, they still fed their horses with concentrates.
In conclusion, this study shows that a lack of knowledge exists in horse owners when it
comes to horse nutrition. Due to this, it is important to educate horse owners to prevent diseases.
Since veterinarians and veterinary nurses are educated within the subject, it is of great value that the
knowledge is passed on to horse owners.

Main title:Utfodring med kraftfoder hos svenska hästar
Subtitle:en enkätstudie med fokus på hästägarnas erfarenheter och kunskaper
Authors:Claesson, Louise and Oscarsson, Andrea
Supervisor:Åkerfeldt, Magdalena
Examiner:Müller, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:hälsorisker, hästnutrition, hästägare, kännedom, stärkelserikt foder, utfodring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17856
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17856
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2022 11:41
Metadata Last Modified:24 Jun 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics