Home About Browse Search
Svenska


Nordqvist, Emil, 2022. Fiberströ : det hållbara strömaterialet för framtidens djurproduktion. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img] PDF
2MB

Abstract

De svenska lantbrukarna står inför många olika val då de gärna vill uppnå en bra djurvälfärd för sina djur samtidigt som de vill försöka köpa produkter för så låga kostnader som möjligt. Med högre kostnader för nödvändiga produkter som bland annat el, bränsle, foder och strömedel utmanas den svenska lantbrukaren att hitta nya vägar att driva sitt företag. Därav har det de senaste åren vuxit fram ett ökat intresse från lantbrukarnas håll kring fiberströ som kanske kan göra att lantbruket kan få en ökad lönsamhet.
Fiberströ är ett strömedel som är framtaget genom att den osmälta fibern som djurens mag- och tarmkanal inte kan ta hand om. Den osmälta fibern separeras bort från gödseln med en gödselseparator och kvar får lantbrukaren ett strömedel samt ett bättre utnyttjande av gödseln på åkern.
I detta arbete har det gjorts en litteraturstudie och en intervjustudie som har inriktat sig på att intervjua fem olika lantbrukare som är fördelade runt om i Sverige. De intervjuade personerna har fått samma frågor. Frågorna handlar om antal mjölkande kor som gården har, vad lantbrukarna tycker om fiberströ och om det har påverkat mjölkproduktionen och djurvälfärden. Resultaten från intervjuerna har sammanställts och jämförts med de andra lantbrukarnas svar. I litteraturstudien har det tagits fram fakta kring hur gödselseparatorn fungerar samt vad det finns för olika hjälpmedel som kan förenkla användandet av fiberströ i produktionen.
Resultatet från intervjustudien visar att fiberströ inte har någon direkt negativ påverkan på djurens mjölkavkastning. Det resultat som lantbrukarna upplevde med fiberströ var att djurens hälsa hade blivit bättre efter övergången till fiberströ jämfört med tidigare. När det gäller kostnader och arbetstid så upplevde några gårdar att kostnaden var ungefär den samma och vissa gårdar hade ökat sin arbetstid när det gäller ströning. En trolig orsak till den ökade arbetstiden var att gårdarna strör ännu mer jämfört med tidigare.
Vid valet av strömaterial bör varje lantbrukare tänka på hur materialet ska transporteras in i byggnaden på ett effektivt och rationellt sätt. En annan viktig sak är hygienen, både i stallet och kring mjölkningsavdelningen. Detta för att djuren ska må bra och att lantbrukaren ska få så bra betalt för sina produkter som möjligt.

,

The Swedish farmer has many different choices to make to find the best products to achieve a high animal welfare. At the same time farmers want to buy products to a low price without risking the animal welfare. With higher costs for necessary products as electricity, fuel, feed materials and bedding materials the farmers are challenged to find new ways to operate the company. In the recent years, there has been an increased interest from the farmers about the new type of bedding material, that has been called recycled manure solids (RMS) which may be able to make the agriculture more profitable.
Recycled Manure solids is a bedding material that is produced by taking care of the undigested fiber that the animal’s stomach and intestinal tract cannot use as nutrition. The undigested fiber is processed by a machine that separates the fiber from the liquid. Instead, the farmer gets bedding material and a better utilization of the manure in the field.
This study was conducted by an interview study and a literature study. The interview study is based on a visit at five different farmers homestead and all of the farmers are placed in different areas in Sweden. All the farmers have received the same questions and all the results were compiled, analyzed and compared with each farmers response. The literature study has described how a manure separator works and what interested milk producers should consider. The questions are about what each farmer thinks about RMS, if the milk yield has been affected, how many dairy cows there are on the farm and if the RMS has affected the animal welfare.
The results from the interview study show that recycled manure solids don’t have any negative affect at the dairy cow’s milk production. The thing that the farmers had observed about RMS is that the bedding material has a positive effect at cow’s welfare. The welfare has been better since the farmers started to use recycled manure solids by reducing the numbers of hock lesions. Some farmers had the same costs for the RMS bedding material as they had before, and a few farmers had increased the costs and their working hours to handle the new bedding material. However, the increased costs depended on that the farmers used more bedding material in the barn than before.
When it comes to which kind of bedding material the farmer wants to use, the material should be brought in at an effective and rational way into the barn. The most important thing is to have a good hygiene of the bedding material. It is very important to keep a good hygiene in the barn to keep the animal’s well-being and around the milking system so that the farmer can get the best results.

Main title:Fiberströ
Subtitle:det hållbara strömaterialet för framtidens djurproduktion
Authors:Nordqvist, Emil
Supervisor:Jeppsson, Knut-Håkan
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Fiberströ, strömaterial, gödselfiber, djurhållning, djurvälfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18456
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18456
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2022 11:32
Metadata Last Modified:15 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics