Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Johanna and Wallgren, Jessica, 2022. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Reforestation of land entails both costs and uncertainties. Risk of pine weevil infestation, competition from other vegetation, frost and insufficient nutrient supply are some examples. The completed study has therefore investigated how mechanical pine weevil protection, plant size, soil preparation and plant fertilization can affect survival and continued growth during the first two years after planting. The effects of coating protection on growth have also been followed up, as well as the extent to which plants treated with woodcoat can assimilate manure. The hypotheses in the study were that larger plants would survive and grow better than the smaller ones. At the same time, would mechanical pine weevil protection and soil preparation lead to improved plant survival. Plant fertilization was also predicted to lead to a positive effect on continued growth. A planting
experiment was established in Västerbotten's coastal region in the autumn of 2018 and 18 different experimental stages were tested. Inventory was carried out in the spring and autumn of 2019 and the autumn of 2020. Thereafter, the data material was processed and analysed in Excel and Minitab.

The results showed that larger plants had higher survival and better continued growth. The study also showed great benefits with soil preparation, when analysing the proportion of dead plants. In addition, fertilization had a positive impact on continued height growth between 2019 and 2020. The results could not show any significant effects of woodcoat for the growth, but the results showed that treated plants could take benefits from fertilization. According to the results, regeneration measures can reduce damages to an acceptable level. Vitality is a significant factor throughout the experiment and the initial morphological differences are the reason why the results differ between the two plant sizes. Misleading data and damage factors, such as frost damage, has also contributed to some uncertain conclusions. The experiment could have been carried out to its advantage over a longer period with a greater geographical spread.

,

Återbeskogning av mark medför både kostnader och säkerheter, exempel på osäkerheter kan vara snytbaggeangrepp, konkurrens från annan vegetation, frost samt otillräcklig näringstillgång. Den genomförda studien har därför undersökt hur mekaniskt snytbaggeskydd, plantstorlek, markberedning och plantgödsling kan påverka överlevnad och fortsatt tillväxt under de två första åren efter plantering. Även beläggningsskyddets effekter på tillväxt har följts upp, samt i vilken utsträckning plantor behandlade med woodcoat kan tillgodogöra sig gödsel. Hypoteserna i studien var att större plantor skulle klara sig och växa bättre än de mindre. Samtidigt skulle mekaniskt
snytbaggeskydd och markberedning medföra förbättrad plantöverlevnad. Plantgödsling förutspåddes även leda till positiv effekt på fortsatt tillväxt. Ett planteringsförsök anlades i Västerbottens kustland hösten 2018 och 18 olika försöksled prövades. Inventering utfördes våren och hösten 2019 samt hösten 2020. Därefter bearbetades och analyserades datamaterialet i Excel och Minitab.

Resultatet påvisade att större plantor hade högre överlevnad och bättre fortsatt tillväxt. Studien visade även stora fördelar med markberedd plantering vid analys av andel döda plantor. Dessutom hade gödsling en positiv inverkan på fortsatt höjdtillväxt mellan 2019 och 2020. Resultatet kunde
inte visa några signifikanta effekter av woodcoat för tillväxten, men resultatet påvisade att behandlade plantor kunde tillgodogöra sig gödsling. Enligt resultatet kan föryngringsåtgärder reducera skador till en acceptabel nivå. Vitalitet är en betydande faktor genom hela försöket och de
inledande morfologiska skillnaderna gör att resultatet skiljer mellan de två plantstorlekarna. Missvisande data och skadefaktorer, som exempelvis frostskador, har också bidragit till vissa osäkra slutsatser. Försöket hade till sin fördel kunnat utföras över längre tid med en större geografisk utbredning.

Main title:Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?
Authors:Abrahamsson, Johanna and Wallgren, Jessica
Supervisor:Hallsby, Göran and Hajek, Jörgen
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:1
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:mekaniskt snytbaggeskydd, plantstorlek, markberedning, plantgödsling, föryngringsåtgärder, vitalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17460
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17460
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2022 07:17
Metadata Last Modified:15 Jan 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics