Home About Browse Search
Svenska


Granstrand, Elin and Lund, Evelina, 2022. Hur vi skapar en mer ekologiskt hållbar trädgård : med inspiration från skogen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
767kB

Abstract

Syftet med denna studie var att upplysa trädgårdsägare om den potential som trädgårdsytorna har att öka den biologiska mångfalden. Vi hoppas detta ska väcka intresse, kanske också en känsla av ansvar, för att själv skapa en mer hållbar trädgård. Ytterligare ett syfte med arbetet var att undersöka möjligheten huruvida en skogsträdgård också kan leda till en mer lättskött trädgård. I denna litteraturstudie har vi samlat och granskat information från flera olika källor vilket resulterat i ett underlag för intresserade trädgårdsägare att använda som en introduktion till konceptet skogsträdgård.
I arbetet redogörs metoderna i en skogsträdgård så som undvikande av bar mark, gynnande av mångfald i marken, alternativ till gräsmatta, näringscykeln och vikten av träd i trädgården. Arbetet går också igenom vad man bör tänka på när man väljer växter till sin trädgård, exempelvis ekologisk succession, ståndortsförhållanden, härdighet och hur de olika skikten i en skogsträdgård fungerar. Därefter ges förslag på växter som fyller olika funktioner i dessa skikt.
Det är fullt möjligt att öka den ekologiska hållbarheten i trädgården genom att föra in skogsträdgårdens metoder då dessa bidrar till skapandet av fler naturlika miljöer. Detta leder till ökad biologisk mångfald, vilket i sin tur leder till fler och mer effektiva ekosystemtjänster. Beroende på vad målet för trädgården är kan det krävas viss kunskap och planering för att uppnå ett effektivt kretslopp i skogsträdgården som ger en stabil avkastning. Vissa delar av en skogsträdgård kan potentiellt leda till minskad bevattning eller ogräsrensning men för att kunna ge ett bra helhetssvar på hur lättskött en skogsträdgård är behövs ytterligare studier göras.

,

The purpose with this study has been to enlighten garden owners about the potential that the surfaces in their garden have when it comes to making a difference for biodiversity. We hope this will spark an interest, maybe even a sense of responsibility, to create a more sustainable garden of their own. Another purpose with this work was to research if a forest garden also could lead to a more easily maintained garden. In this literature study we have gathered and reviewed information from multiple different sources which resulted in a foundation for interested garden owners to use as an introduction to the concept that is garden forest.
In this study, we present the methods needed to create a garden forest such as avoiding bare ground, favouring biodiversity in the soil, alternatives to the lawn, the nutrition cycle and the importance of trees in the garden. This study is also covering what you should have in mind when choosing plants for your garden, such as ecological succession, location, hardiness and how the different layers in a garden forest works. Thereafter comes suggestions for suitable plants that fulfils various functions in these layers.
It is fully possible to increase the ecological sustainability in the garden by introducing the principles of a garden forest as these contribute to the creation of nature-like environments. This leads to increased biodiversity, which in turn leads to increasing amount of and more effective ecosystem services. Depending on the purpose of the garden it might require some knowledge and planning to achieve an effective cycle in the forest garden that produces a stable yield. Some parts of a forest garden can potentially lead to less watering or weed removal, but to give a more complete answer on how easily maintained a forest garden is further studies are needed.

Main title:Hur vi skapar en mer ekologiskt hållbar trädgård
Subtitle:med inspiration från skogen
Authors:Granstrand, Elin and Lund, Evelina
Supervisor:Lund, Anna
Examiner:Ingemansson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Skogsträdgård, biologisk mångfald, ekologisk hållbarhet, ekosystem, ekosystemtjänster, trädgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500447
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500447
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2022 08:32
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 07:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics