Home About Browse Search
Svenska


Brown, Melanie and Ekman, Lisa, 2022. Fostering Innovative Organisations for Sustainability : a case study on a Swedish packaging and paper material company. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The Swedish pulp and paper industry is affected by increased sustainable development pressures such as climate impact and resource efficiency, which makes sustainability a strategic priority in this sector. At the level of individual firms, implementing a corporate sustainability strategy must involve all parts of the organisation. In such instances, management plays an important role to practically link all parts of the organisation with the development of more sustainable ways of conducting business. Indeed, developing new ways of conducting business must involve the creation of innovative organisations (IO); that is a business organised to produce innovative outcomes. However, a key management challenge when creating IO for sustainability is to engage employees in all parts of the organisation. Therefore, the aim of this study is to contribute to the understanding of management practices of engaging employees in fostering more IO for sustainability.
To address the aim, previous literature on IO, management practices and employee engagement are combined with empirical data from a case study firm. Qualitative research methods were used, such as semi-structured interviews, focus groups and questionnaires. The empirical result shows that the firm deploys several different management practices to foster a more IO. The study also shows that employees' perceptions and engagement regarding these practices can vary depending on the individual and in what way the management practice is performed. However, this study identifies that the fostering of IO for sustainability is widely dependent on its context and relies on the dynamic structure between employees and managers. Nevertheless, this study makes an important contribution to the area of corporate sustainability management literature. Specifically, it makes an analytical link between corporate strategy making and the role of managers in fostering IO for sustainability. By conceptualising management practices as context dependent and as a dynamic interplay between managers and employees, the study offers a better way of understanding the links between management practices and employee engagement in fostering IO for sustainability.
While the insights from the case study are context dependent, the conceptual framework and methods deployed in this study for investigating management practices can be implemented by others, such as researchers, consultants or managers for the purpose of fostering more IO for sustainability in other contexts and further exploring the dynamics between people at all levels of the firm. Therefore, as this study shows the importance of investigating management practice in the setting where it occurs, future studies are needed to examine the management practices in other industry contexts and further explore the dynamic interplay between all levels of the firm.

,

Den globala hållbara utvecklingen har lett till ett ökat tryck på organisationer att strategiskt integrera hållbarhet i sina verksamheter. Den svenska massa- och pappersindustrin är en av de branscher som påverkas och som har behövt göra hållbarhet till strategisk prioritet. När man implementerar en hållbarhetsstrategi på organisationsnivå är det viktigt att hitta sätt att inkludera alla delar i organisationen. Här spelar organisationens ledning en stor roll, eftersom de på ett tydligt sätt kan skapa förutsättningarna för att i praktiken koppla ihop hållbarhetsmålen med nya sätt att bedriva verksamheten. En utmaning är dock hur man ska engagera de anställda.
Syftet med den här studien är därför att bidra till förståelsen hur chef-aktiviteter engagerar anställda att främja en mer innovativ organisation för hållbarhet. Tidigare litteratur om innovativa organisationer, chef-aktiviteter och medarbetarengagemang tillsammans med empiriska data från ett fallstudieföretag kommer användas för att möta detta syfte. De kvalitativa forskningsmetoderna semistrukturerade intervjuer, fokusgrupper och frågeformulär användes i denna forskning. Det empiriska resultatet visar att fallstudieföretaget använder sig av flera olika aktiviteter, utförda av chefer, för att fostra en mer innovativ organisation. Studien visar också att medarbetarnas uppfattningar och engagemang för dessa aktiviteter kan variera beroende på individ och på vilket sätt aktiviteten utförs. Denna studie identifierar även att främjandet av innovativa organisationer för hållbarhet är i hög grad beroende av sammanhanget och påverkas mycket av dynamiska strukturen mellan anställda och chefer. Studien ger också ett viktigt bidrag till litteraturen, och framtida studier, om hållbar företagsstyrning genom att göra en analytisk koppling mellan företagsstrategi och chefers roll i arbetet för att främja innovativa organisationer för hållbarhet. Dessutom uppmärksammar studien vikten av att undersöka chef-aktiviteter och dynamiken mellan anställda och chefer i den kontext det äger rum. Trots att insikterna från fallstudien påverkas av sin kontext, så kan det konceptuella ramverket och den kombinationen av datainsamlingsmetoder som används i studien, användas av andra, så som forskare, konsulter eller chefer, i syfte att främja mer innovativa organisationer för hållbarhet i andra sammanhang. Men även för att utforska dynamiken mellan människor på alla nivåer i företaget. Följaktligen, denna studie demonstrerar vikten av att fortsätta undersöka chef-aktiviteter i den miljö där den förekommer. Således behövs framtida studier för att undersöka ledningspraxis i andra branschsammanhang och ytterligare utforska de dynamiska förhållandena mellan alla nivåer i företaget

Main title:Fostering Innovative Organisations for Sustainability
Subtitle:a case study on a Swedish packaging and paper material company
Authors:Brown, Melanie and Ekman, Lisa
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1436
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:innovation, employee engagement, business management, management practices, corporate strategy, innovative organisations, sustainable development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18117
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18117
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Packaging
Economics and management
Language:English
Deposited On:11 Aug 2022 10:41
Metadata Last Modified:12 Aug 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics