Home About Browse Search
Svenska


Segersvärd, Lovisa, 2022. Kvinnors frigörelse från familjen : en inblick i Japans familjestruktur och dess inverkan på befolkningsutvecklingen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats handlar om hur Japans familjestruktur har förändrats sedan slutet av andra världskriget samt dess möjliga påverkan på landsbygden. Undersökningen gjordes genom en litteraturstudie där en bok om avfolkningsproblematiken i Japan samt ett antal vetenskapliga artiklar skrivna av Japanexperter har använts. Uppsatsen ger en tydlig redogörelse för både japanska familjekonstellationer, historiska händelser och normer som sätter käppar i hjulet för förändring. Denna grundliga bakgrund av Japan som land med dess kultur är nödvändig för att ge läsaren möjlighet att på bästa sätt följa med i diskussionen. Då jag själv har erfarenhet av Japan och japansk kultur har jag i analysen delvis använt mina egna erfarenheter och observationer för att stödja mina analyser. Familjestrukturen har förändrats betydande sedan andra värld kriget och nutidens Japan står inför ännu mer förändring då många unga japaner försöker hitta sin plats i en global värld. Familjestrukturens förändring har haft en negativ indirekt påverkan på landsbygdens avfolkning då den moderna familjestrukturen har skiftat sitt fokus från att ligga på traditioner och förpliktelser till att fokusera på individens behov.

,

This essay is about how Japan’s family structure had changes since the ends of World War II and its possibility to impact rural areas. The study was conducted as a literature review, a book regarding shrinking regions in Japan and a number of scientific reports written by Japan experts where used. The essay gives a detailed description on both Japanese family constellations, historic events and norms that puts the brakes on change. Giving a thorough background of Japan as a country and of its culture is of the essence as it is essential for the reader to be able to follow along in the discussion. As I myself have experiences of both Japan and its culture I will share some of my personal experiences and observations as to support the analyses I make. The family structure has changes immensely since World War II and modern Japan is in for a lot more change as young Japanese people are trying to find their place in the global world. The family structure has had a negative but indirect effect on the shrinkage of rural areas as the modern family structure has shifted its focus from traditions and obligations to instead focus on individual needs.

Main title:Kvinnors frigörelse från familjen
Subtitle:en inblick i Japans familjestruktur och dess inverkan på befolkningsutvecklingen
Authors:Segersvärd, Lovisa
Supervisor:Nordlund, Izabel
Examiner:Rosén, Linus and Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:familjestruktur, Japan, könsroller, befolkningsutveckling, avfolkning, landsbygd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500441
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500441
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2022 11:19
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 07:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics