Home About Browse Search
Svenska


Winbäck, Ylva, 2022. Inhemskt i trädgården : om möjligheterna att använda den inhemska floran i trädgården. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
992kB

Abstract

Många insekter är utvecklade tillsammans med den lokala floran och bidrar med viktiga ekosystemtjänster såsom pollinering. Fjärilarnas larver är utvecklade till att äta från vissa inhemska växter även om de fullvuxna fjärilarna kan ta nektar från ett större antal arter, däribland exotiska växter. Flera arter inom växt- och djurriket är idag hotade till utrotning. Genom att ta in det inhemska materialet i trädgården kan fler insekter och andra organismer gynnas och därmed bidra med deras ekosystemtjänster som vi alla är beroende av.
'Inhemskt i trädgården' undersöker möjligheterna att använda den inhemska floran i trädgårdsmiljö för att gynna lokala arter i växt- och djurriket. Arbetet går igenom begrepp som är kopplade till inhemsk flora, de positiva effekterna med svenska vilda växter, men även den problematik som kan uppstå och brist på information och tillgång till inhemskt material i handeln. Exempelvis om fröer från olika delar i landet sås på nya platser kan det leda till försämrade genetiska variationer. Sista delen av arbetet är utformad till ett trädgårdsförslag baserat på inhemska växter utifrån deras behov och egenskaper som ska ge ett maximalt attraktionsvärde för såväl människan som insekter under en lång säsong. Genom att använda inhemska växter minskas utbudet, framförallt bland lignoser och vintergrönt material.

,

Many insects are developed together with the local flora, and are contributing with vital ecosystemic services such as pollination. The butterfly caterpillars are developed to eat from certain domestic plants even though the adult butterflies can extract nectar from a higher number of species, amongst them exotic plants. Several species within the plant and animal kingdom are currently threatened to extinction. By incorporating the domestic material in the garden, more insects and other organisms thrive, and thereby contribute with their ecosystem services on which we all depend on.
'Domestic plants in garden contexts' aims to research the possibilities of usage of domestic flora in the garden environment, in order to support local species in the plant and animal kingdom. This thesis explains terms that are connected to domestic flora, the positive effects of Swedish wild plants, and moreover the problems that can arise, and lack of information and access to new domestic material in trading. For example, if seeds from different parts of the county are sowed in new places it can lead to less suitable genetic variations. The last section of this thesis offers a garden design based on domestic plants and their particular characteristics that will give different attraction values/maximum attraction value for people as well as insects during the long season. By using native plants, the supply decreases and especially among lignoses and evergreen elements, where the perennial list is longer.

Main title:Inhemskt i trädgården
Subtitle:om möjligheterna att använda den inhemska floran i trädgården
Authors:Winbäck, Ylva
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Inhemska växter, vilda växter, biologisk mångfald, ekosystem, ekosystemtjänster, genetisk variation, trädgård, växtkomposition, växtlista
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17491
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17491
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:28 Jan 2022 09:12
Metadata Last Modified:29 Jan 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics