Home About Browse Search
Svenska


Alajärvi, Hannes and Engström, Oskar, 2022. Tillväxteffekter på lång sikt av gödsling i äldre tallbestånd : studie som undersöker huruvida gödsling påverkar tillväxten på lång sikt. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The purpose of this study was to determine if fertilization had an impact on the long-term growth effects of pine forest on less fertile ground. It was done by using data from field trials to compare fertilized plots with control plots, and with that get results whether fertilization influences growth or not in a longer period, but also how production and height development acted together. The stands in the two fields trials were fertilized during the 1960 and 1970s, and the long-term effects was investigated in a period of 40 – 50 years after the fertilization was done. The growth aspects that were examined was total production, volume increment and upper height. The results showed an increase in growth both in a short time and over a long time. The results from the study were also tested statistically to determine if there were any difference between the first and last revision for fertilized and control plots, and to see if there were any difference between the field trials. What
could be seen was that height development was central in this study, a greater height makes all other growth factors increase over time. If the height increases rapidly and stays higher over time, then fertilization has a long-term effect on growth. The main results of this study were that long-term effects on growth from fertilization could be observed. The plots treated with fertilization got higher
site index than the plots with no treatment. Other studies that were investigated did not show an increase in height development from fertilization, and those studies could not prove any long-term effects either.

,

Denna studie syftade till att undersöka tillväxteffekter av gödsling på lång sikt i tallbestånd på mager mark. Detta gjordes genom att använda data från fältförsök för att jämföra gödslade ytor mot kontrollytor och på så vis få fram resultat om hur tillväxten har förändrats över tid samt hur övre höjd och totalproduktion förhåller sig till varandra för respektive behandling. Bestånden i fältförsöken var gödslade två eller tre gånger under 1960 och 1970 talet, och långtidseffekter undersöktes på 40 – 50 års sikt. Genom att analysera resultaten kunde effekter på lång och kort sikt
tydas. De tillväxtfaktorer som undersöktes var totalproduktion, volymtillväxt och övre höjd. Den främsta effekten som kunde tydas i denna studie var att den övre höjden hade ökat på grund av gödslingen vilket gjorde att alla andra tillväxtfaktorer som undersöktes också ökade. Resultaten testades även statistiskt för att se om det var skillnad mellan sista och första revision för gödslade
ytor och kontrollytor, samt om det var skillnad mellan försöken. En slutsats av denna studie var att övre höjd är centralt för huruvida tillväxteffekter från gödsling ska ha en kvarstående effekt på längre sikt. Effekten på lång sikt av gödslingen var att den höjde ståndsortsindex för de gödslade ytorna jämfört med kontrollytorna. Långtidseffekter av gödsling kunde påvisas i dessa försök. Resultaten har jämförts med andra studier men där kunde ingen långsiktig effekt tydas, de studierna kunde dock inte påvisa någon förhöjning i övre höjd, vilket denna studie gjorde.

Main title:Tillväxteffekter på lång sikt av gödsling i äldre tallbestånd
Subtitle:studie som undersöker huruvida gödsling påverkar tillväxten på lång sikt
Authors:Alajärvi, Hannes and Engström, Oskar
Supervisor:Lundqvist, Lars
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:gödsling, tall, tillväxteffekter, tid, försök
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17461
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17461
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2022 07:38
Metadata Last Modified:15 Jan 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics