Home About Browse Search
Svenska


Ekman, Elisabeth and Hillbom, Esther, 2022. Hur påverkas det svenska lantbruket av de förhöjda priserna på insatsvaror? : en jämförande fallstudie om prisförändringar från hösten 2021-våren 2022. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sedan hösten 2021 har priserna på insatsvaror ökat drastiskt. Många företagare påverkas negativt av detta, inklusive lantbrukare runt om i landet. Forskningsfrågorna som uppsatsen besvarar är således: Hur påverkas lantbruket av de förhöjda priserna på insatsvaror? Vilka strategier har lantbrukarna och har deras strategier förändrats till följd av prishöjningarna på insatsvaror? Under studien har flertalet teorier bidragit till förståelsen såsom strategisk ledning (Cox et.al. 2012), resursbaserad teori (Kor & Mahoney, 2004), kostnadshantering (Groth & Kinney, 1994) samt den allmänna förklaringen av ekonomistyrning (Almqvist et.al. 2018). I den här uppsatsen har den kvalitativa forskningsmetoden använts där semistrukturerade intervjuer med fyra lantbruk gjorts, i syfte att få en djupare förståelse för den påverkan som dessa kostnadsökningar har på lantbrukarna och den produktion de driver samt vad lantbrukarna till följd av detta anammat för strategier. Vid besvarandet av frågorna dras slutsatserna av författarna att både en negativ och en positiv påverkan av kostnadsökningarna infinns hos lantbrukarna. Den positiva påverkan innefattar en högre intäkt på respektive lantbruk på grund av exempelvis högre priser på jordbruksprodukter medan den negativa påverkan består av ökad oro inför framtiden samt ett av förklarliga skäl högre ekonomiskt tryck. Slutligen uppgår den strategiska frågan till ett tudelat svar. Lantbrukarna i studien har olika syn på hur omfattande denna kostnadshöjning är, vilket också speglar deras valda strategier.

,

Since the autumn of 2021, the prices of intermediate goods have increased drastically. Many entrepreneurs have been negatively affected by this, including farmers across the country. The research questions are as follows: How are farms affected by the increased prices of intermediate goods? What strategies do farmers have and have their strategies changed because of price increases of intermediate goods? In this study, several theories have been used, such as Strategic management (Cox et al. 2012), Resource based view (Kor & Mahoney 2004), Cost Management (Groth & Kinney 1994) and a general description of Management accounting (Almqvist et al. 2018). Furthermore, this study applies the qualitative research method which includes a case study. To gather the empirical data, semi- structured interviews were conducted. The interviews were conducted with four different farms in order to get a deeper understanding of what impact the increased costs have on Swedish agriculture. The authors of this study also aims to examine what strategies farmers have implied because of the situation. When answering the questions of this study, it was discovered that the situation has both positive and a negative impact on farmers. The positive impact includes a higher income on each farm due to higher prices of agricultural products. The negative impact includes worrying about the future and financial pressure. Finally, the strategic question amounts to two parts- answer. The farmers in this study have different views on how extensive this cost increase is, which also reflects their chosen strategies.

Main title:Hur påverkas det svenska lantbruket av de förhöjda priserna på insatsvaror?
Subtitle:en jämförande fallstudie om prisförändringar från hösten 2021-våren 2022
Authors:Ekman, Elisabeth and Hillbom, Esther
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1416
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Insatsvaror, prisförändring, lantbruk, påverkan, framtid, strategi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18028
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18028
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2022 11:09
Metadata Last Modified:13 Jul 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics