Home About Browse Search
Svenska


Hellqvist, Amanda, 2022. Utomhushållning av får under vintern : hur påverkas fåret och dess produktion?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

[img]
Preview
PDF
429kB

Abstract

Utomhushållning av får under vinterhalvåret förekommer i extensiva system i en del länder. Under den nordiska vintern inhyser man vanligtvis djuren i en byggnad. Att tillämpa utomhushållning är ett lågkostnadssystem som kan öka den tillgängliga ytan för fåren. På grund av det ekonomiska och välfärdsmässiga intresset i utomhushållning av får under vintern är det av betydelse att klargöra hur djuret och produktionen påverkas av utevistelsen. I litteraturen finns mycket att hitta om kylans påverkan, vilket representerar en stor del av utomhushållningens effekter. Litteraturstudien visar att får är lämpade för utomhushållning tack vare ullens isolerande roll samt de fysiologiska anpassningar djuret kan göra för att öka värmeproduktion och acklimatisera sig. Produktionen visar sig inte påverkas av utomhushållningen i sig, snarare av indirekta effekter som låga omgivningstemperaturer medför. Följer man de svenska lagar som finns kring hållning av får har utomhushållning positiva effekter på djurvälfärden.

,

Outdoor keeping of sheep during winter is common in countries with extensive systems. Sheep are usually kept indoors during the Nordic winter. Outdoor keeping is a low cost system which can increase the available area for the sheep. Economical and welfare benefits create a big interest in out-wintering systems for sheep, and therefore it is of value to investigate how it will affect the animals and their production. In the literature, there is a lot information about the effects of low temperature. This will therefore represent the effects of out-wintering. Sheep are well adapted for outdoor keeping thanks to their wool and the physiological adaptations for increased heat production and acclimatization. The production is not affected of the outdoor keeping, but rather by the indirect effects of low ambient temperatures. There are positive welfare effects as long as you follow the Swedish laws concerning sheep holding.

Main title:Utomhushållning av får under vintern
Subtitle:hur påverkas fåret och dess produktion?
Authors:Hellqvist, Amanda
Supervisor:Bernes, Gun
Examiner:Jeppsson, Knut-Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Keywords:får, utomhushållning, utomhusvistelse, kyla, kalla väderförhållanden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19987
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19987
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2024 07:07
Metadata Last Modified:01 Jun 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics