Home About Browse Search
Svenska


Wallberg, Karolina, 2022. Odling av perenner i sandbäddar : ett sätt att producera barrotade plantor. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna rapport handlar om att odla perenner i sand med avsikt att producera barrotade plantor. Rapporten presenterar ett odlingssystem med sandbäddar och vad som krävs för att anlägga och förvalta ett sådant. Odlingssystemet jämförs sedan med containerodling och konventionella plantskolors vilja och möjligheter att producera barrotade plantor samt att använda sand. Undersökningen är gjord med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer samt litteraturstudier.
Resultatet visar att odling av perenner i sandbäddar fungerar bra men är snarare ett komplement till de ordinarie plantskolorna och erbjuder en nischad produkt. Denna typ av plantskola bygger på att det finns en omfattande kunskap inom företaget och lämpar sig bäst i den mindre skalan. Kunden som denna typ av plantskola vänder sig till är framför allt andra företag inom trädgårdsdesign och anläggning, relativt närbelägna, som gör beställningar med god framförhållning.

,

This report is about growing perennials in sand with the intention of producing bare-rooted plants. The report presents a cultivation system with sand beds and what is required to construct and manage one. The cultivation system is then compared with container cultivation and the will and possibilities of conventional nurseries to produce bare-rooted plants and to use sand. The survey was conducted with the help of qualitative research interviews and literature studies.
The results show that growing perennials in sand beds works well but is rather a complement to the regular nurseries and offers a niche product. This type of nursery require extensive knowledge within the company and is best suited on a smaller scale. The customer that this type of nursery is primarily other companies within garden design and construction, relatively close by, who place orders well in advance.

Main title:Odling av perenner i sandbäddar
Subtitle:ett sätt att producera barrotade plantor
Authors:Wallberg, Karolina
Supervisor:Bergstrand, Karl-Johan
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:barrotade plantor, odlingssystem, perenner, plantskola, sand, sandbäddar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17664
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17664
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2022 10:16
Metadata Last Modified:14 Apr 2022 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics